មូលនិធិ Harpswell Foundation: ផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើស្រ្តី និងកុមារីនៅកម្ពុជា

សំរាប់អត្ថបទដំបូងដែលចុះក្នុង Blog របស់ខ្ញុំនៅក្នុងខែមិនា ខ្ញុំគិតថា ខ្ញុំគួរតែបញ្ជាក់ថា ខែនេះគឺជាខែប្រវត្តិសាស្រ្តសំរាប់ស្រ្តី នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក។ នេះគឺជាពេលដែលជនជាតិអាមេរិកអបអរសមិទ្ធផលជាច្រើនផ្នែកសង្គមកិច្ច សេដ្ឋកិច្ច និងនយោបាយរបស់ស្រ្តី។ នៅថ្ងៃទី ៨ ខែមិនា សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចូលរួមជាមួយប្រទេសកម្ពុជា និងប្រទេសជាច្រើនទៀតនៅជុំវិញពិភពលោក ដើម្បីអបអរទិវានារីអន្តរជាតិ។ ក្នុងនាមជាកូនប្រុសរបស់ម្តាយខ្ញុំ ជាស្វាម៉ីនៃភរិយាខ្ញុំ និងជាឪពុកនៃកូនស្រីខ្ញុំ ខ្ញុំមានសំណាងដោយមានមនុស្សស្រីជាច្រើនដែលគួរអោយចាប់អារម្មណ៍ នៅក្នុងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំ។ នៅក្នុងអំឡុងពេលរបស់ខ្ញុំជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិក ខ្ញុំមើលឃើញថា ស្រ្តីកម្ពុជាក៏មានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដែរ ចំពោះគ្រួសារ និងសង្គមរបស់គេ។ ជាការទទួលស្គាល់ការសំរេចបានធំៗជាច្រើនរបស់ស្រ្តី ព្រមជាមួយនឹងបញ្ហាប្រឈមដែលស្រ្តីបន្តមាន ស្ថានទូតអាមេរិកនឹងប្រើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដែលមានទំរង់ច្រើន នៅខែនេះ ដើម្បីទាញការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបុគ្គល អង្គការ និងកម្មវិធី ដែលផ្តោតទៅលើស្រ្តីនិងកុមារី នៅកម្ពុជា។ ដំបូងខ្ញុំសូមចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងដៃគូដ៏ល្អមួយរបស់ស្ថានទូតអាមេរិក គឺមូលនិធិ Harpswell ។

មូលនិធិ Harpswell គឺជាអង្គការមួយក្នុងចំណោមអង្គការនាំមុខគេក្នុងការជំរុញការអប់រំ និងការផ្តល់អំណាចអោយស្រ្តី និងកុមារី នៅកម្ពុជា។

មូលនិធិ Harpswell គឺជាអង្គការមួយក្នុងចំណោមអង្គការនាំមុខគេក្នុងការជំរុញការអប់រំ និងការផ្តល់អំណាចអោយស្រ្តី និងកុមារី នៅកម្ពុជា។

ដោយត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយអ្នកធ្វើការផ្នែកអប់រំ និងមនុស្សធម៌ ដែលមានឈ្មោះថា Alan Lightman មូលនិធិ Harpswell ផ្តល់ការអប់រំ ផ្ទះ និងការបណ្តុះបណ្តាលក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំសំរាប់ស្រ្តីវ័យក្មេងកម្ពុជា ក្នុងពេលដែលគេកំពុងសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ។ អង្គការនេះធ្វើការដើម្បីកែលំអស្ថានភាពរបស់ស្រ្តី និងសង្គមដែលគេរស់នៅ ដោយជំរុញការអប់រំ ភាពជាអ្នកដឹកនាំ និងការផ្តល់អំណាចសំរាប់ស្រ្តី។ ដើម្បីគាំទ្រដល់បេសកកម្មនេះ ខ្ញុំបានចូលរួមក្នុងពិធីមួយចំនួន នៅមូលនិធិ Harpswell ដូចជាពិធីបើកនៅឆ្នាំកន្លងទៅនេះនៃកម្មវិធីរបស់គេស្តីពីការផ្តល់អំណាចដល់ស្រ្តី។ កាលពីសប្តាហ៍មុន អនុប្រធានទូតរបស់ខ្ញុំ គឺលោកស្រី Julie Chung បានចុះទៅមើល មូលនិធិ Harpswell ហើយដូចខ្ញុំដែរ លោកស្រីមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងចំពោះស្រ្តីវ័យក្មេង ដែលគាត់បានជួប។

អនុប្រធានទូត Julie Chung ថតរូបជាមួយកុមារីដែលមកពីមូលនិធិ Harpswell ។

អនុប្រធានទូត Julie Chung ថតរូបជាមួយកុមារីដែលមកពីមូលនិធិ Harpswell ។

នៅក្នុងពេលចុះទៅនោះ លោកស្រី Julie បាននិយាយពីបទពិសោធន៍របស់លោកស្រីជាស្រ្តីម្នាក់ ជាជនជាតិអាមេរិកមានដើមកំណើតអាស៊ី និងជាជនអន្តោប្រវេសន៍ទៅរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក។ ដោយភ្ជាប់ស្រ្តីវ័យក្មេងទៅនឹងរឿងរបស់គាត់ផ្ទាល់ លោកស្រី Julie លើកទឹកចិត្តអោយពួកគេទប់ទល់នឹងបញ្ហាប្រឈមនៃការរើសអើង ហើយសំរេចអោយបាននូវការចង់បានរបស់គេ ដោយមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯង ខំធ្វើការ ហើយបង្ហាញចេញនូវសមត្ថភាពរបស់គេ តាមរយៈសកម្មភាព។ដោយថ្លែងពីរឿងរបស់គាត់ លោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថា “ខ្ញុំគឺជានិស្សិតដើរទេសចរមកកម្ពុជាដោយមិនសូវមានលុយ នៅឆ្នាំ ១៩៩៦ …ហើយខ្ញុំមិនដែលគិតថា ខ្ញុំនឹងបានប្រឡប់មកវិញ ធ្វើជាអនុប្រធានទូតអាមេរិកសោះ។ ដូច្នេះ ខ្ញុំសូមនិយាយថា មាននរណាម្នាក់នៅក្នុងបន្ទប់នេះ អាចនៅថ្ងៃណាមួយក្លាយជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិក”។ ស្រ្តីវ័យក្មេងដូចអ្នកទាំងអស់នៅក្នុងអង្គការ Harpswell គឺជាអនាគតអ្នកដឹកនាំប្រទេស ហើយគេត្រូវការអ្នកដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាអោយទៅជាប្រទេសល្អឡើង។

ខ្ញុំតែងតែមានសេចក្តីរីករាយក្នុងការបាននិយាយជាមួយ ហើយរៀនសូត្រពីស្រ្តីវ័យក្មេង និងអនាគតអ្នកដឹកនាំនៅសយនដ្ឋានទឹកថ្លារបស់អង្គការ Harpswell ។

ខ្ញុំតែងតែមានសេចក្តីរីករាយក្នុងការបាននិយាយជាមួយ ហើយរៀនសូត្រពីស្រ្តីវ័យក្មេង និងអនាគតអ្នកដឹកនាំនៅសយនដ្ឋានទឹកថ្លារបស់អង្គការ Harpswell ។

បទពិសោធន៍ដែលអង្គការ Harpswell ផ្តល់អោយស្រ្តីវ័យក្មេងបានធ្វើអោយមានកំណែលំអច្រើន ក្នុងផ្នែកមួយចំនួន ដូចជាការឡើងថ្លែងជាសាធារណៈ ជំនាញក្នុងការគិតលំអិត ការយល់ដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ជាតិ និងអន្តរជាតិ ការចេះប្រើកុំព្យូទ័រ និងសមត្ថភាពផ្នែកភាសាអង់គ្លេស។ ជាមួយនឹងជំនាញទាំងនេះ សិស្សរបស់អង្គការ Harpswell មានចំណាត់ថ្នាក់កំពូលនៅក្នុងថ្នាក់របស់គេ នៅតាមសាកលវិទ្យាល័យមួយចំនួន នៅកម្ពុជា។ ស្រ្តីវ័យក្មេងទាំងអស់ដែលបានប្រលងចេញ នៅពេលនេះ កំពុងសិក្សាយកសញ្ញាប័ត្រជាន់ខ្ពស់ ឬក៏កំពុងតែធ្វើការ។ យ៉ាងហោចណាស់មានអតីតនិស្សិតទាំងនេះចំនួន ២០ នាក់បានទទួលអាហារូបករណ៍សំរាប់ការសិក្សាថ្នាក់ក្រោយបរិញ្ញា នៅសហរដ្ឋអាមេរិក ហើយមានជាច្រើននាក់ទៀតកំពុងតែបំពេញយកសញ្ញាប័ត្រអនុបណ្ឌិត នៅកម្ពុជា។ អតីតនិស្សិតមានការងារធ្វើមកពីអង្គការ Harpswell មានការងារផ្សេងៗគ្នា ដូចជាធ្វើជាអ្នកកាសែត ជាគ្រូ ជាជំនួយការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនច្បាប់ ជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល និងជាអ្នកពិគ្រោះយោបល់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ។ ទាំងជោគជ័យចំពោះមុខ ទាំងជោគជ័យយូរអង្វែងរបស់ស្រ្តីវ័យក្មេងទាំងនេះគឺជាភស្តុតាងបង្ហាញអោយឃើញពីផលរបស់អង្គការ Harpswell ដែលមានទៅលើជីវិតរបស់ស្រ្តីវ័យក្មេង និងទៅលើការអភិវឌ្ឍន៍ជារួមរបស់ប្រទេសកម្ពុជា។

ស្រ្តីវ័យក្មេងនៅអង្គការ Harpswell ធ្វើអោយខ្ញុំនិងក្រុមបុគ្គលិកខ្ញុំមានការសង្ឃឹមចំពោះអនាគតនៃប្រទេសកម្ពុជា។ ខ្ញុំសូមសរសើរពួកគេចំពោះការខិតខំធ្វើការរបស់គេ ហើយខ្ញុំសូមនិយាយថា ទោះបីជាគេមានប្រវត្តិនិងការលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏ពួកគេសមនឹងទទួលបានឱកាសដូចប្រុសៗដែរ ក្នុងការសំរេចបានអ្វីដែលគេចង់បាននៅក្នុងជីវិត។ ស្ថានទូតអាមេរិកសូមគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងចំពោះបេសកកម្មរបស់អង្គការ Harpswell ។ យើងរីករាយនឹងឃើញជោគជ័យថែមទៀតនៅក្នុងការសហការរបស់យើងជាមួយនឹងអង្គការនេះ និងអង្គការដទៃទៀត ដែលធ្វើការដើម្បីកែលំអជីវិតរបស់ស្រ្តីវ័យក្មេង និងកុមារីកម្ពុជា។

Spotlight on Women and Girls in Cambodia: The Harpswell Foundation

For my first blog post of March, I thought that it would be fitting to highlight the fact that this is Women’s History Month in the United States. This is a time when Americans honor the many economic, political, and social achievements of women. And on March 8, the United States will join Cambodia and several countries around the world to celebrate International Women’s Day. As my mother’s son, my wife’s husband, and my daughter’s father, I am blessed to have so many remarkable women in my family. In my time as U.S. Ambassador, I have seen that Cambodian women are also critically important to their families and to society. In recognition of all the great things women have accomplished – as well as the challenges they continue to face – the U.S. Embassy will utilize its multiple social media platforms this month to spotlight current individuals, organizations, and events that focus on women and girls in Cambodia. I would like to start this series with a valued U.S. Embassy partner: the Harpswell Foundation.

The Harpswell Foundation is one of the leading organizations promoting education and empowerment of women and girls in Cambodia.

The Harpswell Foundation is one of the leading organizations promoting education and empowerment of women and girls in Cambodia.

Founded by U.S. academic and humanitarian Alan Lightman, the Harpswell Foundation provides education, housing, and leadership training for young Cambodian women while they attend university. The organization is dedicated to improving the conditions of women and the societies they live in by promoting women’s education, leadership, and empowerment. To support this mission, I have participated in a number of events at Harpswell, including last year’s inauguration of their Women’s Empowerment Program. Last week, Deputy Chief of Mission Julie Chung had the opportunity to visit Harpswell and like me, she was very impressed with the young women that she met.

Deputy Chief of Mission Julie Chung with girls from the Harpswell Foundation.

Deputy Chief of Mission Julie Chung with girls from the Harpswell Foundation.

During her visit, Julie spoke about her own experiences as a woman, as an Asian American, and as an immigrant to the United States. Connecting with the young women on a personal level, she encouraged them to face the challenges of discrimination and achieve their dreams by having self-confidence, working hard, and demonstrating their capabilities through action. Sharing her story, she said, “I was a backpacker student in Cambodia in 1996…never did I imagine I would return to be the Deputy Chief of Mission at the U.S. Embassy. So I say that one of you in this room can someday perhaps be Cambodia’s Ambassador to the United States.” Young women like the ones at Harpswell are the future leaders of the country and are needed to help develop Cambodia into an even greater nation.

It is always a pleasure to speak with and learn from the young women and future leaders at the Harpswell Foundation’s Teuk Thla dormitory.

It is always a pleasure to speak with and learn from the young women and future leaders at the Harpswell Foundation’s Teuk Thla dormitory.

The experiences that Harpswell provides for young women have led to significant improvements in a number of areas, including public speaking, critical thinking skills, knowledge of national and international events, computer literacy, and English language ability. With these skills, Harpswell students have ranked at the top of their classes at several of the major universities in Cambodia. All of the young women that have graduated are now either studying for advanced degrees or currently employed. At least 20 of these alumni have received scholarships for post-graduate study in the United States and many others are completing master’s degrees in Cambodia. Employed Harpswell alumni can be found in a wide variety of career fields, working as journalists, teachers, assistants in laws firms, project managers in NGOs, and financial consultants. Both the short-term and long-term accomplishments of these young women serve as evidence of Harpswell’s impact on the lives of young women and on Cambodia’s overall development.

The young women at Harpswell fill me and the members of my team with hope for the future of Cambodia. I would like to commend them for all of their hard work and say that no matter their backgrounds or hardships, they deserve the same opportunities as boys to accomplish what they want in life. The U.S. Embassy strongly supports the mission of the Harpswell Foundation. We look forward to further progress in our successful collaboration with this and other organizations that are dedicated to improving the lives of Cambodian girls.

រង្វាន់Oscar៖ ការអបអរចំពោះខ្សែភាពយន្ត

ក្នុងនាមជាអ្នកអាន Blog របស់ខ្ញុំ លោកអ្នកប្រហែលជាដឹងហើយថា ខ្ញុំចូលចិត្តមើលកុន។ ដូចដែលខ្ញុំបាននិយាយនៅក្នុង Blog លើកមុនអំពីអំណាចនៃភាពយន្ត ដែលមិនត្រឹមតែធ្វើអោយគេមកជុំគ្នាទេ តែវាថែមទាំងជាផ្នែកមួយនៃការចងចាំជាប្រវត្តិសាស្រ្តរបស់យើងថែមទៀតផង។ មនុស្សជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកក៏ជាអ្នកចូលចិត្តមើល “ផ្ទាំងសំពត់ស” ដែរ ដូច្នេះ វាគ្មានការភ្ញាក់អ្វីទេដែលកម្មវិធីផ្តល់រង្វាន់ធំផ្នែកភាពយន្ត ដែលមានឈ្មោះថា Oscars ស្ថិតក្នុងចំណោមពិធីមួយដែលមានអ្នកទស្សនាច្រើនក្នុងមួយឆ្នាំៗ។ តាមពិតទៅ កម្មវិធីផ្តល់រង្វាន់ Oscars ដែលផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ មានអ្នកមើលក្នុងលំដាប់ទី ២ បន្ទាប់ពីកីឡា Super Bowl ។ ដោយបានចាប់ផ្តើមនៅក្នុងឆ្នាំ ១៩២៩ រូបសំណាកពណ៌មាសដែលត្រូវបានផ្តល់អោយអ្នកឈ្នះ ត្រូវបានគេទទួលស្គាល់នៅជុំវិញពិភពលោក ហើយត្រូវបានចាត់ទុកដោយមនុស្សជាច្រើនថាជារង្វាន់ដែលមានកិត្តិស័ព្ទ បំផុតសំរាប់មនុស្សនៅក្នុងឧស្សាហកម្មភាពយន្ត។

អ្នកឈ្នះធំៗខ្លះនៅឆ្នាំនេះ (រាប់ពីឆ្វេងទៅស្តាំ)៖J.K. Simmons ជាអ្នកដើរតួរងប្រុសល្អបំផុត Patricia Arquette ជាអ្នកដើរតួរងស្រីល្អបំផុត Julianne Moore ជាតួឯកស្រីល្អជាងគេ និង Eddie Redmayne ជាតួឯកប្រុសល្អជាងគេ (រូបថតរបស់ AP)។

អ្នកឈ្នះធំៗខ្លះនៅឆ្នាំនេះ (រាប់ពីឆ្វេងទៅស្តាំ)៖J.K. Simmons ជាអ្នកដើរតួរងប្រុសល្អបំផុត Patricia Arquette ជាអ្នកដើរតួរងស្រីល្អបំផុត Julianne Moore ជាតួឯកស្រីល្អជាងគេ និង Eddie Redmayne ជាតួឯកប្រុសល្អជាងគេ (រូបថតរបស់ AP)។

នៅកម្ពុជា ឧស្សាហកម្មភាពយន្តកំពុងមានការលូតលាស់ ហើយកំពុងតែទទួលបានការទទួលស្គាល់យ៉ាងសក្តិសម ទាំងនៅក្នុងប្រទេស ទាំងនៅក្រៅប្រទេស។ កាលពីឆ្នាំទៅ ភាពយន្តរបស់លោក ផាន រិទ្ធី ដែលមានចំណងជើងថា រូបភាពដែលបាត់ (Missing Picture) គឺជាខ្សែភាពយន្តដំបូងគេរបស់ខ្មែរ ដែលជាប់បេក្ខភាពទទួលរង្វាន់ Oscar ។ជោគជ័យនេះបានជួយធ្វើអោយគេផ្តល់ការយកចិត្តទុកដាក់លើប្រវត្តិសាស្រ្ត និងវប្បធម៌របស់ប្រទេសកម្ពុជា ព្រមទាំងគំនិតច្នៃប្រឌិត និងទេពកោសល្យរបស់អ្នកសំដែង អ្នកដឹកនាំរឿង អ្នកនិពន្ធ និងអ្នកឯទៀតដែលមានការពាក់ព័ន្ធក្នុងការផលិតភាពយន្ត។ នៅខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៤ នាយិការភាពយន្ត ឈ្មោះ Sotho Kulikar បានទទួលរង្វាន់ The Spirit of Asia Award ក្នុងមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិដ៏ល្បីមួយនៅទីក្រុងតូក្យូ ចំពោះរឿង ដែលមានចំណងជើងថា “ដុំហ្វីលចុងក្រោយ” (The Last Reel) ។ ភាពយន្តដែលមានចំណងជើងថា “Don’t Think I Have Forgotten: Cambodia’s Lost Rock and Roll” (កុំស្មានបងភ្លេច៖តន្រ្តីរ៉ុកខ្មែរដែលបានបាត់បង់) ដែល ជនជាតិអាមេរិកម្នាក់ ឈ្មោះ John Pirozzi បានចូលរួមនៅក្នុងមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិនៅកម្ពុជា កាលពីឆ្នាំទៅ ហើយនឹងត្រូវបានបញ្ចាំងជាលើកដំបូងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក នៅក្នុងវេទិកាដ៏ល្បីមួយ នៅទីក្រុង New York នៅខែមេសា ឆ្នាំ ២០១៥។

សណ្ឋគារ Le Grand Palais Boutique គឺជាកន្លែងដ៏ប្រពៃសំរាប់ក្រុមអ្នកទស្សនា។

សណ្ឋគារ Le Grand Palais Boutique គឺជាកន្លែងដ៏ប្រពៃសំរាប់ក្រុមអ្នកទស្សនា។

រង្វាន់ពិធីផ្តល់រង្វាន់ Academy Awards មានអ្នកទស្សនាក្នុងពិភពលោកចំនួនប្រមាណជាង ១ ពាន់លាននាក់ជារៀងរាល់ឆ្នាំ។ សំរាប់ឆ្នាំនេះ ខ្ញុំបានចូលរួមជាមួយតារាល្បីៗខ្លះ និងអ្នកដឹកនាំភាពយន្តកម្ពុជា នៅក្នុងពិធីទស្សនាការផ្តល់រង្វាន់ Oscar នៅសណ្ឋាគារ Le Grand Palais Boutique នៅភ្នំពេញ។ ដោយត្រូវបានរៀបចំដោយគណកម្មាធិការជ្រើសរើសរង្វាន់ Oscar កម្ពុជា ពិធីនោះពោរពេញទៅដោយភាពឆើតឆាយដែលគេអាចឃើញមាននៅយប់ផ្តល់រង្វាន់ Oscar នៅ Hollywood តែពេលនោះ យើងរៀបចំនៅពេលព្រឹកនៅកម្ពុជា ដោយសារម៉ោងខុសគ្នារវាងនៅកម្ពុជា និងនៅសហរដ្ឋអាមេរិក។

អ្នកទាំងនេះគ្រាន់តែជាសមាជិកមួយចំនួនតូច ដែលធ្វើការនៅក្នុងផ្នែកភាយន្តខ្មែរ ដែលខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយបានជួបជាមួយ នៅក្នុងពិធីទស្សនាកម្មវិធីផ្តល់រង្វាន់ Oscar ។

អ្នកទាំងនេះគ្រាន់តែជាសមាជិកមួយចំនួនតូច ដែលធ្វើការនៅក្នុងផ្នែកភាយន្តខ្មែរ ដែលខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយបានជួបជាមួយ នៅក្នុងពិធីទស្សនាកម្មវិធីផ្តល់រង្វាន់ Oscar ។

សិល្បករល្បី ឈ្មោះ Savin Phillip (រូបកណ្តាល) និងទេព រិនដារ៉ូ (រូបស្តាំ) ថតរូបជាមួយមន្រ្តីផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈរបស់ស្ថានទូតអាមេរិក គឺលោក Jay Raman ។

សិល្បករល្បី ឈ្មោះ Savin Phillip (រូបកណ្តាល) និងទេព រិនដារ៉ូ (រូបស្តាំ) ថតរូបជាមួយមន្រ្តីផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈរបស់ស្ថានទូតអាមេរិក គឺលោក Jay Raman ។

ពិធីផ្តល់រង្វាន់ Academy Awards នៅឆ្នាំនេះមានរយៈពេលជិត ៤ ម៉ោង ដូច្នេះគួរអោយស្តាយដែរ ដែលខ្ញុំមិនអាចមើលដល់ចប់។ ចំពោះមិត្តអ្នកអានរបស់ខ្ញុំដែលបានមើលដល់ចប់ ខ្ញុំចង់ដឹងមតិរបស់លោកអ្នកស្តីពីពិធីនោះ។ តើមានភាពយន្តណាមួយ ឬអ្នកសំដែងណាមួយដែលលោកអ្នកស្រឡាញ់នៅឆ្នាំ ២០១៤ ត្រូវបានតែងតាំងឬជ្រើសរើសជាអ្នកឈ្នះទេ? តើលោកអ្នកឃើញតួ Hollywood ដែលលោកអ្នកស្រឡាញ់ជាងគេទេ? តើអ្នកគិតថា មនុស្ស ឬភាពយន្តណាមួយត្រូវបានដកចេញពីបញ្ជីអ្នកជាប់ការតែងតាំងទេ?

មានវត្តមានរបស់ “ស្តេច” ដែលជា Elvis Presley កម្ពុជា។

មានវត្តមានរបស់ “ស្តេច” ដែលជា Elvis Presley កម្ពុជា។

ខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយដោយបុគ្គលិករបស់ខ្ញុំដែលមកពីស្ថានទូត ចូលរួមជាមួយខ្ញុំ នៅក្នុងពិធីដែលមានសុទ្ធតែតារាចូលរួម…ហើយពួកគេស្លៀកពាក់ដូចតារាអញ្ចឹង!

ខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយដោយបុគ្គលិករបស់ខ្ញុំដែលមកពីស្ថានទូត ចូលរួមជាមួយខ្ញុំ នៅក្នុងពិធីដែលមានសុទ្ធតែតារាចូលរួម…ហើយពួកគេស្លៀកពាក់ដូចតារាអញ្ចឹង!

ដោយពោរពេញទៅដោយម៉ូដម៉ាយ អាហារ និងការសប្បាយ នេះគឺជាពិធីទស្សនា “ពិធីផ្តល់រង្វាន់នៅ Hollywood ដោយផ្ទាល់” លើកទី ៦។ ខ្ញុំសូមអរគុណសមាជិកនៃគណកម្មាធិការជ្រើសរើសរង្វាន់ Oscar កម្ពុជា ចំពោះការអញ្ជើញខ្ញុំអោយចូលរួមនៅក្នុងពិធីនេះ។ វាជាឱកាសមួយដ៏ប្រពៃ ហើយខ្ញុំមានកិត្តិយសដោយបានចូលរួមជាមួយតារាកម្ពុជាជាច្រើន។

អនុប្រធានទូតអាមេរិក Julie Chung ជាមួយម៉ារីណែត (ឆ្វេង) និងឌី សាវ៉េត (ស្តាំ) ដែលជាតួឯកក្នុងខ្សែភាពយន្ត The Last Reel នៅក្នុងពិធីបញ្ចាំងភាពយន្ត នៅឆ្នាំនេះ។

អនុប្រធានទូតអាមេរិក Julie Chung ជាមួយម៉ារីណែត (ឆ្វេង) និងឌី សាវ៉េត (ស្តាំ) ដែលជាតួឯកក្នុងខ្សែភាពយន្ត The Last Reel នៅក្នុងពិធីបញ្ចាំងភាពយន្ត នៅឆ្នាំនេះ។

ថ្វីត្បិតតែនៅឆ្នាំនេះ គ្មានអ្នកជាប់ការតែងតាំងសំរាប់ទទួលរង្វាន់ Oscar ពីកម្ពុជាក្តី តែខ្ញុំមានទំនុកចិត្តថា នៅពេលអនាគត នឹងមាន។ ទោះបីមាន ឬគ្មានរង្វាន់ Academy Award ក៏ដោយ ក៏កម្ពុជាបន្តមានស្នាដៃគួរអោយកត់សំគាល់នៅក្នុងការផលិតភាពយន្តដែរ។ ការខិតខំទាំងនេះផ្តល់សំលេងដល់ប្រជាជនកម្ពុជា ដោយទន្ទឹមនឹងនោះ ធ្វើអោយពិភពលោកទាំងមូលស្គាល់វប្បធម៌ និងប្រវត្តិសាស្រ្តដ៏សំបូរបែបរបស់ប្រទេសកម្ពុជា។ ខ្ញុំសូមសរសើរអ្នកដែលខ្ញុំបានជួបនៅក្នុងពិធីនោះ និងអ្នកដទៃទៀតដែលបានជួយស្តារឧស្សាហកម្មភាពយនុ្តកម្ពុជាឡើងវិញ។ស្នាដៃនេះនឹងនៅស្ថិតស្ថិរយូរជាងភាពភ្លឺចិញ្ចាចចិញ្ចែងនៃពាន់រង្វាន់ Oscar ទៅទៀត។

The Oscars: A Celebration of Cinema

As a reader of my blog, you probably know about how much I love watching movies. As I said in a previous entry about the power of film, movies not only bring people together; they also become an important part of our historical memory. Several people around the world are also fans of the “big screen,” so it is no surprise that the Academy Awards – also known as the Oscars – is one of the most watched events of the year. In fact, the Oscars rank as the second biggest draw in U.S. television after the Super Bowl. Beginning in 1929, the golden statues that are given to winners are recognized around the world and considered by many to be the most prestigious award anyone in the film industry can win.

Some of this year’s big winners (from left to right): J.K. Simmons for Best Supporting Actor, Patricia Arquette for Best Supporting Actress, Julianne Moore for Best Actress, and Eddie Redmayne for Best Actor. (AP Images)

Some of this year’s big winners (from left to right): J.K. Simmons for Best Supporting Actor, Patricia Arquette for Best Supporting Actress, Julianne Moore for Best Actress, and Eddie Redmayne for Best Actor. (AP Images)

Here in Cambodia, the film industry is growing and beginning to receive well-deserved recognition both at home and internationally. Last year, Rithy Panh’s “The Missing Picture” was the first Cambodian film to be nominated for an Oscar. This achievement helped bring much more attention to Cambodia’s history and culture as well as the creativity and talent that can be found among the country’s actors, directors, writers, and others involved with making films. In October 2014, film director Sotho Kulikar received the Spirit of Asia Award at the prestigious Tokyo International Film Festival for “The Last Reel.” American director John Pirozzi’s “Don’t Think I’ve Forgotten: Cambodia’s Lost Rock and Roll” was featured during last year’s Cambodia International Film Festival and will premiere in the United States at the renowned Film Forum in New York City in April 2015.

The Le Grand Palais Boutique Hotel was an amazing site for the viewing party.

The Le Grand Palais Boutique Hotel was an amazing site for the viewing party.

The Academy Awards show commands an estimated global audience of more than 1 billion annually. For this year’s event, I joined some of Cambodia’s biggest stars and filmmakers for an Oscar viewing party at the Le Grand Palais Boutique Hotel in Phnom Penh. Hosted by the Cambodia Oscar Selection Committee, the event was full of the glamour that you can find in Hollywood on Oscar night, but it was in the morning due to the time difference between Cambodia and the United States.

These are just a few of the people working in Cambodian film that I had the pleasure to meet during the Oscars viewing party.

These are just a few of the people working in Cambodian film that I had the pleasure to meet during the Oscars viewing party.

Celebrities Savin Phillip (center) and Tep Rindaro (right) take time for a photo with U.S. Embassy Public Affairs Officer Jay Raman.

Celebrities Savin Phillip (center) and Tep Rindaro (right) take time for a photo with U.S. Embassy Public Affairs Officer Jay Raman.

This year’s Academy Awards ran almost four hours long, so unfortunately I was could not watch it in its entirety. For any of my readers that were able to watch the Oscars, I would love to hear your thoughts about the show. Was one of the movies or performers that you loved from 2014 nominated or selected as a winner? Did you see any of your favorite Hollywood stars? Do you think that a certain person or film was left out of this year’s list of nominees?

There was even an appearance by the “King”…the Cambodian Elvis Presley.

There was even an appearance by the “King”…the Cambodian Elvis Presley.

I was delighted to have members of my staff at the U.S. Embassy join me for this star-studded event…and they dressed the part!

I was delighted to have members of my staff at the U.S. Embassy join me for this star-studded event…and they dressed the part!

Filled with fashion, food, and fun, it was the sixth year of the “Hollywood Awards Live” viewing party. I would like to thank the members of the Cambodia Oscar Selection Committee for the invitation to the event. It was a wonderful occasion and I was honored to be among so many Cambodian celebrities.

Deputy Chief of Mission Julie Chung with Ma Rynet (left) and Dy Saveth (right) –the stars of Sotho Kulikar’s “The Last Reel” – at a movie screening this year.

Deputy Chief of Mission Julie Chung with Ma Rynet (left) and Dy Saveth (right) –the stars of Sotho Kulikar’s “The Last Reel” – at a movie screening this year.

While there were no Cambodian Oscar nominees this year, I am confident that there will more to come in the near future. With or without the Academy Award, Cambodians continue to accomplish remarkable feats in filmmaking. These efforts give a voice to the people of Cambodia while bringing the country’s rich history and culture to the entire world. I commend the people that I met at the viewing party and others helping to restore the film industry in Cambodia – an achievement that will endure even longer than the glitz of a golden Oscar trophy.

អង្គការ Tabitha: ផ្តល់លទ្ធភាពដល់គ្រួសារខ្មែរ

នៅពេលខ្ញុំជិះយន្តហោះត្រឡប់ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញ ខ្ញុំច្រើនតែនាំយកអំណោយសំរាប់គ្រួសារ និងមិត្តភក្តិខ្ញុំ។ ក្នុងការរកមើលអំណោយពិសេសដែលធ្វើនៅកម្ពុជា ខ្ញុំបានទៅមើលហាងជាច្រើននៅភ្នំពេញ ហើយកន្លែងមួយដែលខ្ញុំចូលចិត្តទៅជាងគេគឺហាង Tabitha Cambodia ដែលជាអង្គការមិនស្វែងរកកំរ៉ៃមួយ ហើយត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ ១៩៩៤ ដោយជនជាតិកាណាដាម្នាក់ឈ្មោះ Janne Ritskes។ នៅហាង Tabitha ខ្ញុំមិនគ្រាន់តែឃើញរបស់សិប្បកម្មយ៉ាងល្អ ពិសេសនោះទេ តែខ្ញុំថែមទាំងបានដឹងថា ការទិញរបស់ខ្ញុំជួយដល់គ្រួសារ និងសហគមន៍ក្នុងមូលដ្ឋានថែមទៀតផង។

Janne Ritskes (រូបកណ្តាល) គឺជាស្ថាបនិក និងជានាយិការនៃអង្គការ Tabitha Cambodia (រូបថតរបស់មូលនិធិ Tabitha)។

Janne Ritskes (រូបកណ្តាល) គឺជាស្ថាបនិក និងជានាយិការនៃអង្គការ Tabitha Cambodia (រូបថតរបស់មូលនិធិ Tabitha)។

ខ្ញុំមានការស្ងើចសរសើរកម្មវិធីសិប្បកម្មរបស់អង្គការ Tabitha Cambodia ដែលផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាល ការងារ និងប្រាក់ចំណូលសំរាប់ប្រជាជនកម្ពុជាក្រីក្រ ដើម្បីផលិតរបស់ធ្វើពីសូត្រ និងផលិតផលដទៃទៀតដែលធ្វើអោយអង្គការ Tabitha មានឈ្មោះល្បី។ ខ្ញុំបានដឹងផងដែរពីកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍មួយចំនួន ដែលអង្គការនេះប្រើ ដើម្បីជួយប្រជាជនក្រីក្រជាងគេ នៅកម្ពុជា អោយមានភាពម្ចាស់ការខ្លួនឯងបាន។ ឧទាហរណ៍ កម្មវិធីមួយក្នុងចំណោមកម្មវិធីសំខាន់របស់ Tabitha ផ្តោតលើការអភិវឌ្ឍន៍ហិរញ្ញវត្ថុ និងការអភិវឌ្ឍន៍ខ្លួនឯង។ កម្មវិធីមួយស្តី ពីការសន្សំ និងភាពជាដៃគូរបស់គ្រួសារជួយគ្រួសារដែលគ្មានប្រាក់សន្សំអោយចេះកំណត់គោលដៅថវិកា ដើម្បីធ្វើអោយជីវិតរបស់គេមានភាពប្រសើរឡើង។ តាមរយៈការជួយជាបន្តរបស់បុគ្គលិក Tabitha និងការប្រាក់ដែលបានពីប្រាក់សន្សំរបស់គេ គ្រួសារទាំងនោះមានប្រភពចំណូលជាប់លាប់ ហើយអាចសំរេចគោលដៅរបស់គេបាន ដូចជាមានស្បៀងអាហារ ទឹកស្អាត និងទីជំរក។ តាំងពីត្រូវបានបង្កើតឡើង កម្មវិធីនេះបានផ្តល់ផលវិជ្ជមានដល់គ្រួសារនៅកម្ពុជាចំនួនកន្លះលានគ្រួសារ!

កម្មវិធីសិប្បកម្មរបស់អង្គការ Tabitha Cambodia ផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាល ការងារ និងប្រាក់ចំណូលដល់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលក្រីក្រ។ (រូបថតរបស់មូលនិធិ Tabitha)

កម្មវិធីសិប្បកម្មរបស់អង្គការ Tabitha Cambodia ផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាល ការងារ និងប្រាក់ចំណូលដល់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលក្រីក្រ។ (រូបថតរបស់មូលនិធិ Tabitha)

Janne មានភាពស្វាហាប់ និងការខិតខំយ៉ាងខ្លាំង។ ក្រៅពីការទទួលខុសត្រូវរបស់លោកស្រីនៅក្នុងអង្គការTabitha Cambodia លោកស្រី Janne បានបង្កើតគំរោងដ៏ធំមួយទៀតគឺការកសាងមន្ទីរពេទ្យស្រ្តីនគរទេព សំរាប់ព្យាបាលរោគស្រ្តីនៅកម្ពុជា នៅពេលមន្ទីរពេទ្យដំណើរការ។ ដោយបានរស់នៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងពេល ២ ទសវត្សកន្លងមកនេះ លោស្រី Janne បានដឹងពីការមិនសូវមានសេវាពេទ្យល្អសំរាប់ស្រ្តីនៅកម្ពុជា។ កាលពីសប្តាហ៍មុន ក្រុមបុគ្គលិកនគរទេពបានរៀបចំការដើរប្រណាំងប្រចាំឆ្នាំលើកទី ៤ របស់គេ ដែលមានអ្នកចូលរួមចំនួន ៧៥០ នាក់ ហើយប្រមូលប្រាក់បានជាង ៧៥ ០០០ ដុល្លាអាមេរិក សំរាប់មន្ទីរពេទ្យ។

ការដើរប្រណាំងប្រចាំឆ្នាំលើកទី ៤ របស់ក្រុមនគរទេព កាលពីសប្តាហ៍មុន បានប្រមូលប្រាក់សំរាប់មន្ទីរពេទ្យ។ (រូបថតបានមកពីមន្ទីរពេទ្យស្ត្រីនគរទេព)។

ការដើរប្រណាំងប្រចាំឆ្នាំលើកទី ៤ របស់ក្រុមនគរទេព កាលពីសប្តាហ៍មុន បានប្រមូលប្រាក់សំរាប់មន្ទីរពេទ្យ។ (រូបថតបានមកពីមន្ទីរពេទ្យស្ត្រីនគរទេព)។

ក្នុងរយៈពេលជាង ២០ ឆ្នាំមកនេះ លោកស្រី Janne បានធ្វើការដោយមិនខ្លាចនឿយហត់ ដើម្បីផ្តល់លទ្ធភាពដល់គ្រួសារក្រីក្រីបំផុតនៅកម្ពុជាអោយចាកផុតពីភាពក្រីក្រ។ ករណីរបស់ Janne គួរអោយយកគំរូតាមណាស់ ហើយបង្ហាញពីអំណាចរបស់មនុស្សម្នាក់ នៅក្នុងការធ្វើអោយមានការផ្លាស់ប្តូរវិជ្ជមាន ហើយនាំមកនូវការផ្លាស់ប្តូរយូរអង្វែង។ ខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះ Janne ដែលមានការប្តេជ្ញាចិត្តយូរអង្វែងចំពោះប្រជាជនកម្ពុជា។ Janne លោកស្រីពិតជាគំរូសំរាប់យើងមែន!!

កម្មវិធីរបស់អង្គការ Tabitha Cambodia ធ្វើអោយគ្រួសារខ្មែរអាចកែលំអជីវិតរស់នៅរបស់គេបាន។ (រូបថតរបស់មូលនិធិ Tabitha)

កម្មវិធីរបស់អង្គការ Tabitha Cambodia ធ្វើអោយគ្រួសារខ្មែរអាចកែលំអជីវិតរស់នៅរបស់គេបាន។ (រូបថតរបស់មូលនិធិ Tabitha)

Tabitha: Empowering Cambodian Families

When I fly back to the United States, I often take gifts for my family and friends. In my search for unique gifts made in Cambodia I have visited many stores in Phnom Penh, and one of my all-time favorite places to shop is Tabitha Cambodia, a non-profit organization started in 1994 by Canadian citizen Janne Ritskes. Not only do I find special, wonderfully-made handicrafts at Tabitha, but I know that my purchases help to support local families and communities.

Janne Ritskes (center) is the founder and director of Tabitha Cambodia. (Photo courtesy of Tabitha Foundation)

Janne Ritskes (center) is the founder and director of Tabitha Cambodia. (Photo courtesy of Tabitha Foundation)

I have long admired Tabitha Cambodia’s cottage industry program, which provides training, employment, and income for poor Cambodians to manufacture the silk handicrafts and other products Tabitha is famous for. I also learned about the range of community development programs the organization uses to help the poorest people in Cambodia become self-sufficient and independent. For example, one of Tabitha’s main programs focuses on personal and financial development. The Family Partnerships and Savings Program helps families with no savings to set financial goals to make their lives better. Through sustained support by Tabitha staff and interest earned on their savings, families obtain a sustainable source of income and are able to achieve their goals, including providing for their own food, clean water, and shelter. Since its foundation, this program has made a positive impact on over half a million families in Cambodia!

Tabitha Cambodia’s cottage industry program provides training, employment, and income for poor Cambodians.  (Photo courtesy of Tabitha Foundation)

Tabitha Cambodia’s cottage industry program provides training, employment, and income for poor Cambodians. (Photo courtesy of Tabitha Foundation)

Janne has tremendous energy and drive. In addition to her responsibilities at Tabitha Cambodia, Janne has embarked on an ambitious endeavor to build the Nokor Tep Women’s Hospital, which will treat impoverished women in need of gynecological medical care in Cambodia when completed. Having lived in Cambodia for the past two decades, Janne realized how few quality medical services were available to women in the country. Last weekend, the Nokor Tep group held their fourth annual walkathon, which brought together more than 750 participants and raised more than $75,000 for the hospital.

Nokor Tep’s fourth annual walkathon last weekend raised money for the hospital. (Photo courtesy of Nokor Tep Women's Hospital)

Nokor Tep’s fourth annual walkathon last weekend raised money for the hospital. (Photo courtesy of Nokor Tep Women’s Hospital)

For over 20 years, Janne has worked tirelessly to empower the poorest families in Cambodia to lift themselves out of poverty. Janne’s story is truly inspiring, and is a testament to the power of one individual to create a positive impact and bring about long-lasting change. I want to personally thank Janne for her long-term commitment to the Cambodian people. Janne, you are truly an inspiration to us all!

Tabitha Cambodia’s programs enable Cambodian families to improve their lives.  (Photo courtesy of Tabitha Foundation)

Tabitha Cambodia’s programs enable Cambodian families to improve their lives. (Photo courtesy of Tabitha Foundation)

អង្គការ KAPE: លើកកំពស់ការអប់រំនៅប្រទេសកម្ពុជា

ការអប់រំសំរាប់កុមារគឺជារឿងមួយដែលខ្ញុំយកចិត្តទុកដាក់ជាខ្លាំង។ ខ្ញុំជឿថា គ្រប់កុមារទាំងអស់នៅកម្ពុជាគួរតែទទួលបានការអប់រំមួយ ដែលមិនត្រឹមតែជួយគេអោយបំពេញសក្តានុពលរបស់គេតែប៉ុណ្ណោះទេ តែថែមទាំងជួយគេផងដែរក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសរបស់គេ ដើម្បីទទួលបានវិបុលភាពយូរអង្វែង។ បុគ្គលិករបស់ខ្ញុំនៅក្នុងស្ថានទូតមានទឹកចិត្តប្តេជ្ញាដូចគ្នានេះចំពោះការសិក្សាអប់រំ។ កាលពីសប្តាហ៍មុន អនុប្រធានរបស់ខ្ញុំ គឺលោកស្រី Julie Chung បានទៅមើលសាលាគំរូមួយនៅខេត្តកំពង់ចាម ដែលគ្រប់គ្រងដោយអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកមួយដែលមានឈ្មោះថាអង្គការ Kampuchean Action for Primary Education (KAPE) ដើម្បីស្វែងយល់ពីបែបផែនថ្មីនិងប្រកបដោយតំលាភាពនេះ ក្នុងការឧបត្ថម្ភថវិកាសំរាប់ការសិក្សាអប់រំ។

សិស្ស និងបុគ្គលិកនៅសាលាគំរូបានផ្តល់ការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅដល់លោកស្រីអនុប្រធានទូត Julie Chung ។

សិស្ស និងបុគ្គលិកនៅសាលាគំរូបានផ្តល់ការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅដល់លោកស្រីអនុប្រធានទូត Julie Chung ។

ក្នុងពេលចុះទៅ លោកស្រី Julie បានដើរមើលកន្លែងសាលាគំរូ ដែលរួមមានបន្ទប់ពិសោធន៍វិទ្យាសាស្រ្ត បន្ទប់រៀន បណ្ណាល័យ មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់ប្រឹក្សាការងារ បន្ទប់កុំព្យូទ័រ និងកសិដ្ឋានគំរូ។ លោកស្រីបានដឹងពីអង្គការ KAPE និងបេសកកម្មរបស់អង្គការនេះក្នុងការធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាល សហគមន៍ និងអ្នកដទៃទៀតដែលមានការពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីលើកកំពស់ការអប់រំ នៅកម្ពុជា។ អង្គការ KAPE ដំណើរការគំរោងនៅតាមសាលារៀនចំនួនជាង ៣០០ ក្នុងខេត្តចំនួន ១១ នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា សំរាប់សិស្សចំនួនជាង ១៥០ ០០០ នាក់។ ក្នុងពេលថ្មីៗនេះ ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសំរាប់ការអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិបានបង្ហើយគំរោងមួយដែលមានរយៈពេល ៥ ឆ្នាំ ជាមួយនឹងអង្គការ KAPE ដែលរួមមានការរៀបចំកម្មវិធីសិក្សា ជំនួយផ្នែកពេទ្យសំរាប់កុមារដែលមានតំរូវការក្នុងការរៀនសូត្រ និងការកសាងបន្ទប់សិក្សា និងទីកន្លែងមួយចំនួន។

ការដើរមើលរបស់លោកស្រីអនុប្រធានទូត Chung នៅក្នុងសាលាគំរូ រួមមានការទៅមើលមន្ទីរពិសោធន៍វិទ្យាសាស្រ្ត (រូបថតបានមកពីអង្គការ KAPE)។

ការដើរមើលរបស់លោកស្រីអនុប្រធានទូត Chung នៅក្នុងសាលាគំរូ រួមមានការទៅមើលមន្ទីរពិសោធន៍វិទ្យាសាស្រ្ត (រូបថតបានមកពីអង្គការ KAPE)។

ខ្ញុំសូមសរសើរការងារល្អប្រកបដោយគំនិតថ្មីៗរបស់អង្គការ KAPE នៅសាលាគំរូនេះ ដែលបង្ហាញអោយឃើញភាពអាចធ្វើទៅបាននៃកំណែទំរង់ ដែលអាចផ្តល់ប្រយោជន៍ដល់ប្រព័ន្ធអប់រំ នៅកម្ពុជា។ឧទាហរណ៍ សាលាបានរៀបចំរបៀបចែករំលែកការបង់ថ្លៃចំណាយដោយស្ម័គ្រចិត្ត សំរាប់គាំទ្រដំណើរការរបស់សាលា។ ការប្រើរបៀបបង់ថ្លៃប្រកបដោយតំលាភាពនេះមានបំណងលុបបំបាត់ការបង់លុយក្រោមតុទៅអោយគ្រូ។ លើសពីនេះទៀត សាលាបានធ្វើការកែលំអការគ្រប់គ្រង និងអភិបាលកិច្ច ដើម្បីធានាការទទួលខុសត្រូវ និងការងារល្អ។ កំណែលំអទាំងនេះជួយបង្កើតអោយមានការទុកចិត្តគ្នារវាងសិស្ស ឪពុកម្តាយ និងសាលារៀន ដែលជាផ្នែកសំខាន់ចាំបាច់មួយនៃការផ្តល់ការអប់រំបានល្អ។

លោកស្រីអនុប្រធានទូត Chung និងសិស្សផ្លាស់ប្តូរគំនិតនិងបទពិសោធន៍គ្នា។ លោកស្រីលើកទឹកចិត្តអោយពួកគេស្វែងយល់ពីឱកាស និងកម្មវិធីជាច្រើនដែលស្ថានទូតអាមេរិកផ្តល់អោយដល់យុវជនកម្ពុជា។

លោកស្រីអនុប្រធានទូត Chung និងសិស្សផ្លាស់ប្តូរគំនិតនិងបទពិសោធន៍គ្នា។ លោកស្រីលើកទឹកចិត្តអោយពួកគេស្វែងយល់ពីឱកាស និងកម្មវិធីជាច្រើនដែលស្ថានទូតអាមេរិកផ្តល់អោយដល់យុវជនកម្ពុជា។

ខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយផងដែរដោយលោកស្រី Julie មានឱកាសបានជួបជាមួយលោកស្រីហែម ម៉ារី ដែលជាបុគ្គលិកម្នាក់របស់អង្គការ KAPE ។ នៅឆ្នាំ ២០១៣ លោកស្រីហែម ម៉ារី បានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីមួយដែលឧបត្ថម្ភដោយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក ដែលមានឈ្មោះថាកម្មវិធី YSEALI Professional Fellows Program នៅរដ្ឋ Montana ។ កម្មវិធីផ្តល់អាហារូបករណ៍រយៈពេលមួយខែដែលមានឈ្មោះល្បីនេះ នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើអោយលោកស្រី ហែម ម៉ារី ម៉ារីអាចបង្កើនជំនាញរបស់គាត់ស្តីពីការផ្តល់អំណាចដល់ស្រ្តី ហើយអាចធ្វើការទាក់ទងជាបណ្តាញជាមួយសហការីអាមេរិក និងអ្នកដឹកនាំថ្មីៗ នៅជុំវិញពិភពលោក។ វាជាការបំផុសទឹកចិត្តមួយ នៅពេលឃើញលោកស្រី ម៉ារីប្រើបទពិសោធន៍របស់គាត់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការធ្វើការដើម្បីសមភាពជេនឌ័រនៅក្នុងការអប់រំ ហើយធ្វើការណែនាំដល់សិស្សនៅខេត្តកំពង់ចាម។

លោកស្រីអនុប្រធានទូត Chung ជួបជាមួយលោកស្រី ហែម ម៉ារី ដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធី YSEALI Professional Fellows Program ហើយធ្វើការតស៊ូមតិ ដើម្បីសមភាពជេនឌ័រក្នុងការអប់រំ។

លោកស្រីអនុប្រធានទូត Chung ជួបជាមួយលោកស្រី ហែម ម៉ារី ដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធី YSEALI Professional Fellows Program ហើយធ្វើការតស៊ូមតិ ដើម្បីសមភាពជេនឌ័រក្នុងការអប់រំ។

ខ្ញុំមានការជឿជាក់ថា ប្រព័ន្ធអប់រំដែលមានលក្ខណៈពេញលេញមួយអាចធ្វើអោយយុវជននៃប្រទេសកម្ពុជាអាចកែលំអជីវិតរស់នៅ និងប្រទេសរបស់គេបាន។ កំលាំងពលកម្មដែលមានចំណេះដឹងជំរុញអោយមានគំនិតថ្មីៗ និងការវិនិយោគលើមុខជំនួញ និងឧស្សាហកម្ម ដែលជាការជំរុញដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ច និងវណ្ណៈកណ្តាល។ជាលទ្ធផល កំណើននៃមនុស្សក្នុងវណ្ណៈកណ្តាលនាំអោយមានការអភិវឌ្ឍផ្នែកនយោបាយ សង្គម និងសេដ្ឋកិច្ចថែមទៀត។ សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តជួយដល់អង្គការនានា ដូចជាអង្គការ KAPE និងមនុស្សដូចជាលោកស្រី ហែម ម៉ារី ក្នុងពេលដែលគេធ្វើការដើម្បីធ្វើអោយយុវជនកម្ពុជាមានឱកាសទទួលបានជោគជ័យក្នុងជីវិត។

សូមអរគុណដល់សិស្ស និងបុគ្គលិកទាំងអស់ដែលបានធ្វើអោយទស្សនកិច្ចនេះមានភាពល្អប្រសើរ!

សូមអរគុណដល់សិស្ស និងបុគ្គលិកទាំងអស់ដែលបានធ្វើអោយទស្សនកិច្ចនេះមានភាពល្អប្រសើរ!

 

KAPE: Improving Education in Cambodia

The education of children is a matter that is near and dear to my heart. I believe every child in Cambodia should have access to an education that will not only help him or her to fulfill their potential, but also to help their country develop economically to attain long-term prosperity. My staff at the Embassy shares this commitment to education. Last week, Deputy Chief of Mission Julie Chung visited a demonstration school in Kampong Cham province run by local NGO Kampuchean Action for Primary Education (KAPE) to learn about this new, transparent model for funding education.

The students and staff at the demonstration school provided a warm reception for Deputy Chief of Mission Julie Chung.

The students and staff at the demonstration school provided a warm reception for Deputy Chief of Mission Julie Chung.

During her visit, Julie toured the demonstration school facilities, which includes a science lab, classrooms, library, career counseling center, computer lab, and model farm. She learned about KAPE and its mission to work with government, the community, and other stakeholders to improve education in Cambodia. KAPE implements projects in over 300 schools in 11 provinces across Cambodia that benefit more than 150,000 children. USAID in Cambodia recently concluded a five-year project with KAPE that included curriculum development, remedial assistance for children with learning needs, and the construction of several classrooms and facilities.

DCM Chung’s tour of the demonstration school included a visit to the science lab. (Photo courtesy of KAPE)

DCM Chung’s tour of the demonstration school included a visit to the science lab. (Photo courtesy of KAPE)

I applaud KAPE’s innovative work at the demonstration school, which demonstrates the feasibility of reforms that could benefit Cambodia’s education system. For example, the school has developed a voluntary cost sharing fee structure to fund its operations. The use of this transparent fee is aimed to eliminate under the table payments to teachers. In addition, the school has worked to improve management and governance to ensure accountability and performance. These improvements help to create trust between students and parents and the school, which is a fundamental part of delivering a good education.

DCM Chung and students share ideas and exchange their experiences.  She encouraged them to explore the many opportunities and programs the U.S. Embassy has to offer Cambodian youth.

DCM Chung and students share ideas and exchange their experiences. She encouraged them to explore the many opportunities and programs the U.S. Embassy has to offer Cambodian youth.

I was also delighted that Julie had the opportunity to meet with Mary Hem, one of the staff members at KAPE. In 2013, Mary participated in the U.S. government sponsored YSEALI Professional Fellows Program in the state of Montana. This prestigious month-long fellowship in the United States allowed Mary to broaden her expertise on women’s empowerment and to network with American colleagues and emerging leaders from around the world. It is inspiring to see how Mary is using her experience in the United States to advocate for gender equality in education and to mentor students in Kampong Cham.

DCM Chung met with Mary Hem, alumna of the YSEALI Professional Fellows Program and advocate for gender equality in education.

DCM Chung met with Mary Hem, alumna of the YSEALI Professional Fellows Program and advocate for gender equality in education.

I strongly believe that a comprehensive education system has the power to enable the young people of Cambodia to improve their lives and their country. An educated workforce spurs innovation and investment in business and industry, driving economic growth and expansion of the middle class. In turn, a growing middle class leads to further economic, social, and political development. The United States will continue to support organizations like KAPE and people like Mary Hem as they work to ensure that Cambodia’s youth have the opportunity to succeed in life.

Thanks to all the students and staff for a wonderful visit!

Thanks to all the students and staff for a wonderful visit!

ការគាំទ្រដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដោះមីននៅកម្ពុជា

ដូចដែលអ្នកបានដឹងហើយថាខ្ញុំ យកចិត្តទុកដាក់ពិសេសទៅនឹងបញ្ហាគ្រាប់មីន និងយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះ(UXO)នេះ ពីព្រោះខ្ញុំជឿថា យើងត្រូវការការពារជីវិតដែលគ្មានកំហុស និងធ្វើឱ្យប្រទេសកម្ពុជាក្លាយជាកន្លែងមានសុវត្ថិភាព។ ជាអកុសល សំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្គ្រាមទាំងនេះ បាន និងកំពុងសម្លាប់ និង បង្កជារបួសដល់ប្រជាជនកម្ពុជាយ៉ាងច្រើនជារៀងរាល់ឆ្នាំ។ នេះ គឺជាមូលហេតុ ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់ថវិកាចំនួនជាង ៦១លានដុល្លារ ក្នុងរយៈពេល ២០ឆ្នាំ ដើម្បីគាំទ្រដល់ អង្គការដោះមីននានា ក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនក្នុងការលុបបំបាត់គ្រាប់មីន និងយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះUXOs នៅកម្ពុជា។

លោកឧបការី Perez និង អនុប្រធានទូតលោកស្រី Chung បានធ្វើទស្សនកិច្ចលើកិច្ចប្រតិបត្តិការ បោសសំអាតចម្ការមីន ជាមួយតំណាងមកពី HALO Trust ។

លោកឧបការី Perez និង អនុប្រធានទូតលោកស្រី Chung បានធ្វើទស្សនកិច្ចលើកិច្ចប្រតិបត្តិការ បោសសំអាតចម្ការមីន ជាមួយតំណាងមកពី HALO Trust ។

ថ្មីៗនេះ ឧបការីលោក Rear Admiral Samuel Perez មកពីការិយាល័យកិច្ចការ នយោបាយ-យោធាសហរដ្ឋអាមេរិក បានធ្វើទស្សនកិច្ចប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីមើលពីប្រតិបត្ដិការ ដោះមីន និង បោសសំអាតយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះជាលើកដំបូង។ លោកបានធ្វើដំណើរជាមួយអនុប្រធានទូតលោកស្រី Julie Chung និងបានជួបជាមួយអង្គការ the Hazardous Areas Life-Support Organization (HALO) Trust ដែលជាអង្គការមួយក្នុងចំណោមអង្គការដោះមីនជាច្រើនដែលរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកគាំទ្រ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីទស្សនាកិច្ចប្រតិបត្តិការ បោសសំអាតចម្ការមីន តាមបណ្ដោយ ព្រំដែនកម្ពុជាថៃ។

រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់ ជំនួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីជួសជុលបរិវេណអង្គការ HALO Trust។ ជំនួយឧបត្ថមនេះតំណាងឱ្យការប្តេជ្ញាចិត្តជាបន្តរបស់យើងសម្រាប់ប្រតិបត្ដិការ ដោះមីន និង បោសសំអាតយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ។

រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់ ជំនួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីជួសជុលបរិវេណអង្គការ HALO Trust។ ជំនួយឧបត្ថមនេះតំណាងឱ្យការប្តេជ្ញាចិត្តជាបន្តរបស់យើងសម្រាប់ប្រតិបត្ដិការ ដោះមីន និង បោសសំអាតយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ។

បុគ្គលិករបស់ HALO Trust បានបង្ហាញនូវបច្ចេកទេស ដែលពួកគេបានប្រើ ដើម្បីកំណត់ទីតាំង គ្រាប់មីន និងយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះ និងដើម្បីយកគ្រាប់ទាំងនោះចេញពីដីដោយសុវត្ថិភាព។ ដំណើរការដែលពឹងផ្អែកខ្លាំងលើបច្ចេកទេសនេះ ទាមទារឱ្យបុគ្គលិកទទួលការបណ្តុះបណ្តាលខ្ពស់ មានឧបករណ៍ជាក់លាក់ និងមានពេលវេលា និងធនធានច្រើន។ ខ្ញុំសូមសរសើរ អ្នកជំនាញដ៏ក្លាហានទាំងនេះសម្រាប់ការទទួលយកហានិភ័យ ដែលជាប់ទាក់ទងនឹងការស្វែងរក និងកំទេចសំណល់ជាតិផ្ទុះ ពីសង្គ្រាម ដែលអាចជួយធានាបាននូវបរិស្ថានដែលមានសុវត្ថិភាព សម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជា ។

អ្នកដោះមីន ពាក់ឧបករណ៍ការពារខ្លួន កំពុងប្រើឧបករណ៍ចាប់មេដែកមួយ ដើម្បីកំណត់ទីតាំងគ្រាប់មីន។

អ្នកដោះមីន ពាក់ឧបករណ៍ការពារខ្លួន កំពុងប្រើឧបករណ៍ចាប់មេដែកមួយ ដើម្បីកំណត់ទីតាំងគ្រាប់មីន។

ឧបករណ៍ធុនធ្ងន់ ត្រូវបានប្រើដើម្បីជាយន្ដយកគ្រាប់មីន និងយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះ ។

ឧបករណ៍ធុនធ្ងន់ ត្រូវបានប្រើដើម្បីជាយន្ដយកគ្រាប់មីន និងយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះ ។

សមាជិក បុគ្គលិក HALO Trust កំពុងពន្យល់ ពីដំណើរការដែលគេប្រើ ដើម្បីបំផ្លាញ ផ្នែកមួយនៃយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះ ដែលបានរកឃើញ ក្នុងអំឡុងពេលគម្រោងសាងសង់ផ្លូវនៅទីជនបទមួយ។

សមាជិក បុគ្គលិក HALO Trust កំពុងពន្យល់ ពីដំណើរការដែលគេប្រើ ដើម្បីបំផ្លាញ ផ្នែកមួយនៃយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះ ដែលបានរកឃើញ ក្នុងអំឡុងពេលគម្រោងសាងសង់ផ្លូវនៅទីជនបទមួយ។

ដំណឹងល្អគឺ ថាចំនួនអ្នកស្លាប់ និងរបួស (ទាំងស្លាប់និងរងរបួស ដោយសារគ្រាប់មីន និង យុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះ) នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា បានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងចាប់តាំងពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងបានចាប់ផ្តើម។ យើងទាំងអស់គ្នាអាចទទួល ដាក់ក្នុងបេះដូង នូវការរីកចំរើននៃការថយចំនួននាក់ស្លាប់និងរបួស ដោយសាគ្រាប់មីន ប៉ុន្តែនៅមានការងារជាច្រើនដែលនៅសេសសល់ ដែលយើងត្រូវសម្រេចបានអោយបាននូវចក្ខុវិស័យ របស់រាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងការធ្វើឱ្យប្រទេសកម្ពុជាក្លាយជាប្រទេស “គ្មានផលប៉ះពាល់ដោយសាគ្រាប់មីន” នៅក្នុងឆ្នាំ២០២០។

ប្រតិបត្ដិការដោះមីន និង បោសសំអាត UXOs ផ្តល់ប្រយោជន៍ដល់អ្នកភូមិទាំងនេះ ដែលមកពីស្រុកសំឡូត  ក្នុងខេត្តបាត់ដំបង ដោយអនុញ្ញាតឱ្យពួកគេចូលទៅកាន់ដីកសិកម្ម ដែលពីមុនត្រូវបានហាមឃាត់។

ប្រតិបត្ដិការដោះមីន និង បោសសំអាត UXOs ផ្តល់ប្រយោជន៍ដល់អ្នកភូមិទាំងនេះ ដែលមកពីស្រុកសំឡូត ក្នុងខេត្តបាត់ដំបង ដោយអនុញ្ញាតឱ្យពួកគេចូលទៅកាន់ដីកសិកម្ម ដែលពីមុនត្រូវបានហាមឃាត់។

សហរដ្ឋអាមេរិក មានការប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការជួយប្រទេសកម្ពុជា ឱ្យសម្រេចបាននូវគោលដៅនេះ ។ ខ្ញុំរីករាយនឹងបន្ត កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងដៃគូរបស់យើង ដើម្បីលុបបំបាត់គ្រាប់មីននិង UXOs ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រទេសកម្ពុជា ជាកន្លែងមានសុវត្ថិភាពមួយសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នា។

Supporting Demining Efforts in Cambodia

As you know, I pay special attention to the issue of landmines and unexploded ordnance (UXO), because I believe we need to protect innocent lives and make Cambodia a safer place. Unfortunately, these explosive remnants of war kill and injure scores of Cambodians every year. This is why the United States has provided more than $61 million over the past 20 years to support various demining organizations in their efforts to eradicate Cambodia of mines and UXOs.

DAS Perez and DCM Chung tour a minefield clearance operation with representatives from HALO Trust.

DAS Perez and DCM Chung tour a minefield clearance operation with representatives from HALO Trust.

Recently, Deputy Assistant Secretary Rear Admiral Samuel Perez from the Bureau of Political-Military Affairs visited Cambodia to see demining and UXO clearance operations first-hand. He joined Deputy Chief of Mission Julie Chung and met with the Hazardous Areas Life-Support Organization (HALO) Trust, one of the demining organizations the U.S. government supports in Cambodia, to tour minefield clearance operations along the Thai-Cambodian border.

The U.S. government provided financial assistance to renovate the HALO Trust compound.  This donation represents our ongoing commitment for demining and UXO clearance operations in Cambodia.

The U.S. government provided financial assistance to renovate the HALO Trust compound. This donation represents our ongoing commitment for demining and UXO clearance operations in Cambodia.

The staff at HALO Trust demonstrated the techniques they use to locate landmines and UXO and to safely remove them from the ground. This intensive process requires highly trained staff, specific tools, and a lot of time and resources. I admire these brave professionals for accepting the inherent risks associated with searching for and neutralizing explosive remnants of war, which helps ensure a safe environment for Cambodians.

A deminer wearing personal protective equipment uses a metal detector to locate a landmine.

A deminer wearing personal protective equipment uses a metal detector to locate a landmine.

Heavy equipment is used to mechanically remove landmines and UXO.

Heavy equipment is used to mechanically remove landmines and UXO.

A HALO Trust staff member explains the process used to destroy a piece of UXO found during a rural road construction project.

A HALO Trust staff member explains the process used to destroy a piece of UXO found during a rural road construction project.

The good news is that the number of casualties – both killed and wounded –from landmines and UXO in Cambodia has dramatically declined since our efforts began. We can all take heart in this tremendous progress to reduce the number of casualties, but there is much work left to be done before we can achieve the Royal Government’s vision to make Cambodia “mine impact-free” by 2020.

Demining and UXO clearance operations benefit these villagers from Samlot in Battambang province, by allowing them greater access to agricultural land that was previously off limits.

Demining and UXO clearance operations benefit these villagers from Samlot in Battambang province, by allowing them greater access to agricultural land that was previously off limits.

The United States is committed to helping Cambodia achieve this goal. I look forward to continuing this cooperation with the Cambodian government and our partners to eradicate mines and UXOs to make Cambodia a safer place for all.