ការ​គាំទ្រ​ជា​បន្ត​របស់​យើង​ចំពោះ​សហគមន៍​រកា

នៅ​ដើម​ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៤ យើង​ទាំង​អស់​គ្នា​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា​បាន​លឺ​ដំណឹង​ដ៏​គួរ​អោយ​រន្ធត់​ស្តីពី​ការ​កើត​ឡើង​នូវ​ករណី​មួយ​ចំនួន​នៃ​ការ​ឆ្លង​មេរោគ​អេដស៍ នៅ​ភូមិ​រកា ក្នុង​ខេត្ត​បាត់ដំបង ​ដែល​មាន​ជន​រងគ្រោះ​ទាំង​ចាស់ ទាំង​ក្មេង​។ ក្រសួង​សុខាភិបាល​បាន​ឆ្លើយ​តប​យ៉ាង​រហ័ស​ និង​ដោយ​មាន​ប្រសិទ្ធភាព​ចំពោះ​ការ​ផ្ទុះ​ឡើង​នៃ​ការ​ឆ្លង​រោគ​នេះ ដោយអនុវត្តតាមនិតិវិធីសមស្រប ដែលមានជាច្រើនឆ្នាំមកហើយ។ ទន្ទឹមនឹងនោះ ក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានសុំអោយដៃគូជួយស៊ើបអង្កេត ហើយឆ្លើយតបចំពោះករណីនៃការផ្ទុះការឆ្លងនេះ។ សហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានរារែកក្នុងការឆ្លើយតបនឹងការអំពាវនាវសុំជំនួយរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលទេ ។ នេះជាផ្នែកមួយនៃភាពជាដៃគូប្រកបដោយការតាំងចិត្តរបស់យើងជាមួយប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីកាត់បន្ថយអត្រាឆ្លងមេរោគអេដស៍ នៅក្នុងប្រទេស។ ដោយមានថវិកាបានមកពីកម្មវិធីស្តីពីផែនការ​​បន្ទាន់របស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកសំរាប់ការបន្ធូរបន្ថយជំងឺអេដស៍ (PEPFAR) អ្នកឯកទេសមកពីទីភ្នាក់ងារដែលមានឈ្មោះថា មជ្ឈមណ្ឌលកំចាត់ និងការពារជំងឺរបស់សហរដ្ឋ​អាមេរិក (CDC) និងទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសំរាប់ការអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិ (USAID) បន្តផ្តល់ជំនួយដល់សហគមន៍រកា និងប្រទេសទាំងមូល។

បុគ្គលិកនៃមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពរកាកំពុងព្យាយាមឆ្លើយតបនឹងការផ្ទុះឡើងនៃការឆ្លងមេរោគ (រូបថតរបស់ Nicolas Axelrod/The New York Times)។

បុគ្គលិកនៃមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពរកាកំពុងព្យាយាមឆ្លើយតបនឹងការផ្ទុះឡើងនៃការឆ្លងមេរោគ (រូបថតរបស់ Nicolas Axelrod/The New York Times)។

រហូតមកដល់ថ្ងៃនេះ មានមនុស្សចំនួន ២១២ នាក់ហើយដែលត្រូវបានបញ្ជាក់បានឆ្លងផ្ទុកមេរោគអេដស៍ ជាលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវដោយសហការគ្នា នៅភូមិរកា។ យើងបានធ្វើការយ៉ាងសកម្មជាមួយក្រសួងនិងដៃគូសុខាភិបាលដទៃទៀត ហើយមានសកម្មភាពមួយចំនួនដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួយ ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការផ្ទុះឡើងនៃការឆ្លងរោគនេះ។ រួមជាមួយ​នឹង​ការ​ណែនាំបច្ចេកទេស ដែលយើងបានផ្តល់ ដើម្បីរៀបចំ និងអនុវត្តការបញ្ជាក់ និងការស៊ើបអង្កេតដំបូងក្នុងចំណោមក្រុមមនុស្សទាំងនេះ ការផ្តល់ប្រឹក្សា និងការអប់រំត្រូវបានធ្វើឡើងសំរាប់អ្នកដែលត្រូវបានរកឃើញថា បានឆ្លងមេរោគអេដស៍ និងសហគមន៍ទាំងមូល។ មជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពនៅក្នុងមូលដ្ឋានទទួលបានជំនួយជាបន្ត ក្នុងការព្យាបាល និងថែទាំអ្នកជំងឺ ដោយរួមទាំងការរកមើលនិងព្យាបាលជំងឺឱកាសនិយម។ យើងកំពុងផ្តល់ការព្យាបាលនិងការគាំទ្រដើម្បីជួយក្នុងការអនុវត្តតាមអោយបានខ្ជាប់ខ្ជួន តាមរយៈការចុះទៅដល់ផ្ទះរបស់អ្នកជំងឺ។ មានការផ្តល់ជំនួយផងដែរក្នុងការធ្វើតេស្តក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ និងការវិភាគបន្ថែមទៀត។

ដោយបានចងក្រងគ្នាក្រោមជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក ក្រុមអ្នកប្រមូលទិន្នន័យនេះបានធ្វើការដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានជាក់ស្តែង និងជួយអ្នកភូមិរកា។

ដោយបានចងក្រងគ្នាក្រោមជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក ក្រុមអ្នកប្រមូលទិន្នន័យនេះបានធ្វើការដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានជាក់ស្តែង និងជួយអ្នកភូមិរកា។

ប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសដែលពិភពលោកទទួលស្គាល់ថា ជាប្រទេសឈានមុខគេក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺអេដស៍ ដោយបានឆ្លើយតបយ៉ាងរហ័សទៅនឹងជំងឺរាលដាលនេះ ដោយបង្កើនកម្មវិធីប្រឆាំងនឹងជំងឺនេះ។ ស្ថានភាពដ៏គួរអោយស្តាយនៅភូមិរកាបង្ហាញថា ទោះបីជាប្រទេសកម្ពុជាមានប្រវត្តិទទួលបានជោគជ័យក្តី តែវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលគេត្រូវមានការប្រយ័ត្នជានិច្ច នៅក្នុងការរកមើលករណីថ្មីៗ ហើយធ្វើអោយមានប្រព័ន្ធសុខាភិបាលរឹងមាំសំរាប់ធ្វើការឆ្លើយតប។ រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួយដល់ការខិតខំផ្នែកជំងឺអេដស៍ នៅកម្ពុជា តាំងពីពាក់កណ្តាលទសវត្សទី ១៩៩០ មក ដោយបានផ្តល់ថវិកាជាង ២០០ លាន​ដុល្លា​អាមេរិក​។ ក្នុងពេលដែលយើងសំលឹងទៅអនាគត សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែមានការប្តេជ្ញាចិត្តចំពោះការឆ្លើយតបជាសាកលចំពោះជំងឺអេដស៍ និងគោលដៅនៃការធ្វើអោយមនុស្សមួយជំនាន់នៅកម្ពុជាលែងមានជំងឺអេដស៍។ មុនពេលមានការរាលដាលនៃការឆ្លងនេះ រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រឆាំងជំងឺអេដស៍ ជំងឺសើស្បែក និងកាមរោគ ដើម្បីបង្កើតប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងករណីជំងឺថ្មី ដើម្បីតាមដានអ្នកឆ្លងមេរោគអេដស៍ដែលទើប​តែ​រក​ឃើញថ្មី ហើយបញ្ចូលគេទៅក្នុងសេវាព្យាបាល គាំពារ និងថែទាំ។ ខ្ញុំរីករាយចំពោះរឿងនេះនិងសកម្មភាពថ្មីៗដទៃទៀត ដែលមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ ក្នុងការជួយសហគមន៍រកា និង​សហគមន៍​ដទៃទៀត នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា។

ក្រោយពីការប្រមូលទិន្នន័យហើយ ក្រុមដែលបានទទួលការឧបត្ថម្ភពីសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការប្រជុំរាយការណ៍ជូនគ្នានូវលទ្ធផល ហើយឆ្លើយសំណួរទៅមន្រ្តីអាជ្ញាធរខេត្ត។

ក្រោយពីការប្រមូលទិន្នន័យហើយ ក្រុមដែលបានទទួលការឧបត្ថម្ភពីសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការប្រជុំរាយការណ៍ជូនគ្នានូវលទ្ធផល ហើយឆ្លើយសំណួរទៅមន្រ្តីអាជ្ញាធរខេត្ត។

ក្នុងពេលធ្វើជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិក ខ្ញុំមានសំណាងដោយបានធ្វើការជាមួយ និងរៀនសូត្រពីមនុស្សជាច្រើនដែលមានការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺអេដស៍។ គួរអោយស្តាយដែលមានម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកទាំងនេះនឹងចាកចេញពីប្រទេស​កម្ពុជា​។ វេជ្ជបណ្ឌិត Dora Warren ដែលជាប្រធាននៃទីភ្នាក់ងារ CDC ប្រចាំនៅកម្ពុជា តាំង​ពី​ខែ​តុលា ឆ្នាំ ២០០៩ នឹងទទួលនាទីថ្មីរបស់លោកស្រីជាប្រធាននៃទីភ្នាក់ងារ CDC នៅប្រទេស​ភូមា​។ ក្នុងពេលលោកស្រីធ្វើការនៅកម្ពុជា វេជ្ជបណ្ឌិត Warren និងក្រុមបុគ្គលិករបស់លោកស្រីផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការស៊ើបអង្កេតការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺ ហើយបានធ្វើសហប្រតិបត្តិការជាមួយដៃគូរកម្ពុជា និងដៃគូអន្តរជាតិជាច្រើន ដើម្បីរកមើលវិធីដ៏មានប្រសិទ្ធភាព ក្នុងការការពារ និងព្យាបាលជំងឺ។ ចំពោះយើងដែលបានប្រាស្រ័យ និងបានធ្វើការជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិត Warren យើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែបានដឹង មិនត្រឹមតែជំនាញអាជីពរបស់លោកស្រីតែប៉ុណ្ណោះទេ តែក៏ដឹងដែរថា លោកស្រីជាមនុស្សស្រួល ហើយមានអត្តចរិកល្អ។ លោកស្រីបានយកចិត្តទុកដាក់លើកកំពស់គុណភាពនៃវិស័យសុខាភិបាលនៅកម្ពុជា ហើយគំរូរបស់លោកស្រីលើកទឹកចិត្តដល់មនុស្សជាច្រើនទៀត។ ខ្ញុំសូមអរគុណវេជ្ជបណ្ឌិត Warren ចំពោះការរួមចំណែករបស់គាត់ចំពោះប្រជាជនកម្ពុជា និងដល់ស្ថានទូតអាមេរិក។ លោកស្រីពិតជាមានស្នាដៃលេចធ្លោមែន ហើយយើងនឹងអាល័យដល់គាត់។

ចំពោះស្នាដៃរបស់គាត់នៅកម្ពុជា វេជ្ជបណ្ឌិត Dora Warren បានទទួលគ្រឿងឥស្សរិយយសមហាមេត្រីថ្នាក់មហាសេរីវឌ្ឍន៍ ដែលប្រគល់ជូនដោយឯកឧត្តម រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសុខាភិបាល ម៉ម ប៊ុនហេង។

ចំពោះស្នាដៃរបស់គាត់នៅកម្ពុជា វេជ្ជបណ្ឌិត Dora Warren បានទទួលគ្រឿងឥស្សរិយយសមហាមេត្រីថ្នាក់មហាសេរីវឌ្ឍន៍ ដែលប្រគល់ជូនដោយឯកឧត្តម រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសុខាភិបាល ម៉ម ប៊ុនហេង។

ខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការខិតខំ និងការរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់របស់វេជ្ជបណ្ឌិត Warren និងអ្នកដទៃទៀតដែលមានការប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺអេដស៍ នៅកម្ពុជា។ ចំពោះប្រជាជននៅឃុំរកា យើងឈរនៅជាមួយអ្នក ហើយបន្តការគាំទ្រក្នុងការប្រឈមនឹងការផ្ទុះឡើងនៃការឆ្លងក្នុងពេលថ្មីៗនេះ។ ជាការឆ្លើយតបនឹងស្ថានភាពដ៏គួរអោយសោកស្តាយនេះ ខ្ញុំសូមអោយគ្រប់គ្នាគោរពរាប់អានអ្នកជំងឺអេដស៍។ ប្រជាជននៅរកាត្រូវការការអាណិត និងការយកចិត្តទុកដាក់ជាបន្តរបស់យើងជាងពេលណាទាំងអស់។ លើសពីនេះទៀត គេត្រូវអរគុណដល់ការខិតខំរបស់គ្រូពេទ្យ អ្នកវិទ្យាសាស្រ្ត និងអ្នករស់នៅក្នុងសហគមន៍ដែលផ្តល់ជំនួយ។ ដើម្បីសំរេចគោលដៅនៃការមានមនុស្សមួយជំនាន់គ្មានជំងឺអេដស៍នៅកម្ពុជា យើងត្រូវដកស្រង់មេរៀនអោយបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើបាន ពីព្រឹត្តិការណ៍ក្នុងពេលថ្មីៗនេះ ហើយបន្តការខិតខំរបស់យើង ដើម្បីកុំអោយរឿងបែបនេះកើតឡើងម្តងទៀត។

Our Continuing Support for the Roka Community

In early December 2014, all of us in Cambodia heard the shocking news of a cluster of HIV cases in the Roka village located in Battambang province, affecting both young and old. The Ministry of Health (MOH) quickly and effectively responded to this outbreak, following appropriate procedures that have been put in place over many years. At the same time, the MOH reached out to partners to help investigate and respond to this outbreak. The United States did not hesitate in responding to the MOH’s call for support, as part of our committed partnership with Cambodia to reduce the rate of HIV infection in the country. With funding from the President’s Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR), experts from the U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) and the U.S. Agency for International Development (USAID) continue to provide assistance to the Roka community and the entire country.

Staff members at the Roka Health Center are working diligently to respond to the outbreak. (Photo courtesy of Nicolas Axelrod/The New York Times)

Staff members at the Roka Health Center are working diligently to respond to the outbreak. (Photo courtesy of Nicolas Axelrod/The New York Times)

To date, there have been 212 people confirmed to be HIV positive as a result of the collaborative investigation in Roka village. We have actively engaged with the Ministry and other health partners, and there are a number of activities that the U.S. has supported to respond to the recent outbreak. Along with the technical advice that we provided to develop and implement the initial confirmation and investigation of the cluster, counseling and education services are being provided for people who were found HIV positive and the overall community. The local health center receives ongoing support in managing patient care and treatment, including identifying and treating opportunistic infections. We are providing treatment and adherence support through home visits to patients. Assistance is also directed towards laboratory testing and further analysis.

Organized with support from the U.S. government, this data collection team worked to gather factual information and help the people of Roka village.

Organized with support from the U.S. government, this data collection team worked to gather factual information and help the people of Roka village.

Cambodia is a recognized global leader in the fight against HIV/AIDS, having been able to rapidly respond to the epidemic by scaling up programs. The tragic situation in the Roka village illustrates the fact that despite Cambodia’s history of success, it is critically important to remain vigilant in identifying new cases and ensuring a strong health system is in place to respond. The U.S. government has been supporting HIV/AIDS efforts in Cambodia since the mid-1990s, providing more than $200 million dollars. As we look to the future, the United States remains committed to the global HIV/AIDS response and the goal of achieving an AIDS-free generation in Cambodia. Prior to the outbreak, the U.S. government worked with Cambodia’s National Center for HIV/AIDS, Dermatology and STDs (NCHADS) to establish a new case management system to actively track recently identified HIV patients and immediately enroll them in care, support, and treatment services. I am encouraged by this and other innovations that will play a vital role in assisting the Roka community and others throughout Cambodia.

After data collection, the U.S.-sponsored team held a briefing meeting to share results and answer questions for provincial government officials.

After data collection, the U.S.-sponsored team held a briefing meeting to share results and answer questions for provincial government officials.

During my time as U.S. Ambassador, I have been fortunate to have worked with and learned from several individuals dedicated to the fight against HIV/AIDS. Unfortunately, one of these people is departing Cambodia. Dr. Dora Warren, the CDC Country Director since October 2009, will soon begin her new role as CDC Country Director in Burma. During her time in Cambodia, Dr. Warren and her team focused on investigating outbreaks of diseases and cooperated with a wide range Cambodian and international partners to identify effective methods of prevention and treatment. For those of us who have interacted and worked with Dr. Warren, we are well aware of not only her professionalism and expertise; she is also a pleasure to spend time with and has a warm personality. She was dedicated to improving the overall quality of health in Cambodia, and her example served as inspiration for countless others. I want to thank Dr. Warren for her contributions to the Cambodian people and to the U.S. Embassy community. She has truly made a difference and will be greatly missed.

For her work in Cambodia, Dr. Dora Warren received the Sahametrey Medal Award Level Mohasereyvath, presented by Minister of Health H.E. Mam Bun Heng.

For her work in Cambodia, Dr. Dora Warren received the Sahametrey Medal Award Level Mohasereyvath, presented by Minister of Health H.E. Mam Bun Heng.

I am grateful for the hard work and important contributions of Dr. Warren and others committed to the fight again HIV/AIDS in Cambodia. To the people of the Roka community, we stand with you and will continue to provide support in dealing with the recent outbreak. In response to this tragic situation, I encourage everyone to honor people living with and affected by HIV/AIDS. The people of Roka need our compassion and ongoing care more than ever. Furthermore, it is important to recognize the hard work of health workers, scientists, and community members providing assistance. To reach the goal of an AIDS-free generation in Cambodia, we need to learn as much as we can from this recent event and renew our efforts to ensure that something like this does not happen again.

ផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅកម្ពុជា

ក្នុងពេលថ្មីៗនេះ អ្នកវិទ្យាសាស្រ្តបានបញ្ជាក់ថា ឆ្នាំ ២០១៤ គឺជាឆ្នាំក្តៅជាងគេបំផុត គិតតាំងពីឆ្នាំ ១៨៨០ មក ហើយឆ្នាំចំនួន ១៤ ដែលស្ថិតក្នុងចំណោមឆ្នាំក្តៅជាងគេចំនួន ១៥ តាមការកត់ត្រាមក គឺស្ថិតនៅក្នុងសតវត្សនេះ។ នៅតំបន់យើង អ្នកស្រាវជ្រាវរំពឹងថា ប្រទេស​កម្ពុជា​នឹងមានសីតុណ្ហភាពមធ្យមកើនឡើង រដូវប្រាំងក្តៅ និងយូរជាងមុន ហើយមានទឹកភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនជាងមុននៅរដូវភ្លៀង។ ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក៏មានផងដែរនូវការចុះត្រជាក់យ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈពេលខ្លី ដូចដែលយើងបានឃើញក្នុងខែកន្លងទៅនេះ ដោយនៅតំបន់ខ្លះ សីតុណ្ហភាពធ្លាក់ដែលក្បែរ ១០ អង្សា ហើយរដ្ឋាភិបាលបានណែនាំអោយប្រជាជនស្លៀកពាក់ក្រាស់ៗ ដើម្បីកុំអោយកើតផ្តាសាយ និងជំងឺផ្លូវដង្ហើមដទៃទៀតដែលទាក់ទងនឹងអាកាសធាតុចុះត្រជាក់។ លក្ខណៈប្រែប្រួលទាំងអស់នេះបណ្តាលមកពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។

ប្រជាជនកម្ពុជាស្លៀកពាក់ក្រាស់ ដើម្បីទប់ទល់នឹងអាកាសធាតុត្រជាក់ (រូបថតរបស់ Jonathan Pannetier/Khmer Times)

ប្រជាជនកម្ពុជាស្លៀកពាក់ក្រាស់ ដើម្បីទប់ទល់នឹងអាកាសធាតុត្រជាក់ (រូបថតរបស់ Jonathan Pannetier/Khmer Times)

មិនថានៅភ្នំពេញ ឬកំពុងធ្វើដំណើរទៅតំបន់ដទៃនៅក្នុងប្រទេសទេ ខ្ញុំបានឃើញប្រជាជនកម្ពុជាប្រឈមនឹងផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។ យើងបានជួបប្រទះនឹងសីតុណ្ហភាពធ្លាក់ចុះទាបបំផុត តាំងពីពេលដែលខ្ញុំមកដល់ប្រទេសកម្ពុជា។ យ៉ាងណាក្តី នៅថ្ងៃខុសគ្នា និងតំបន់ខុសគ្នានៅក្នុងប្រទេសមានបរិមាណដីហុយ ច្រើន ហើយមានសីតុណ្ហភាព​ស្ងួត។ ស្របជាមួយនឹងការប៉ះពាល់ទៅលើភាពសុខស្រួលសំរាប់ម្នាក់ៗ និងការជ្រើសរើសសំលៀកបំពាក់ ការប្រែប្រួលទាំងនេះមានផលគួរអោយកត់សំគាល់ទៅលើធនធានដ៏សំខាន់បំផុតរបស់ប្រទេសកម្ពុជា។

កសិកម្ម ពិសេសផលិតកម្មស្រូវ គឺជាសសរស្តម្ភនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជា ដែលអាចរងការប៉ះពាល់ដោយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ (រូបថតរបស់ Fintrac)។

កសិកម្ម ពិសេសផលិតកម្មស្រូវ គឺជាសសរស្តម្ភនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជា ដែលអាចរងការប៉ះពាល់ដោយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ (រូបថតរបស់ Fintrac)។

កាលពីសប្តាហ៍មុន ខ្ញុំបានចុះទៅតំបន់ជនបទមួយចំនួន នៅប្រទេសកម្ពុជា ដែលមានប្រជាជនកម្ពុជាប្រមាណ ៨០% រស់នៅ។ប្រជាជនដែលខ្ញុំបានជួបមានមុខរបរពឹងផ្អែកលើកសិកម្ម ការនេសាទ និងព្រៃឈើ។ ជាពិសេស កសិកម្មគឺជាសសរស្តម្ភមួយក្នុងចំណោម​សសរ​ស្តម្ភ​នៃ​កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជា។ តែ អ្នកវិទ្យាសាស្រ្ត និងអ្នកសេដ្ឋកិច្ចកត់សំគាល់ឃើញភាពងាយរងគ្រោះរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ដែលអាចនាំអោយផលិតផលកសិកម្មថយចុះ ហើយមានកំណើនអសន្តិសុខស្បៀងសំរាប់ប្រជាជកម្ពុជារាប់លាននាក់។ ការប្រែប្រួលនៃលំនាំទឹកភ្លៀង និងទឹកជំនន់ដែលបណ្តាលមកពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ គំរាមកំហែងដល់ការធ្វើកសិកម្មតាមទំលាប់មក ដែលមានចំណែក ៨៥% នៃផលិតកម្មស្រូវទាំងអស់នៅកម្ពុជា។

ខ្ញុំថែមទាំងបានទៅភ្នំក្រវ៉ាញ ដែលជាតំបន់ព្រៃត្រូពិចធំជាងគេ នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ ហើយដែលសំបូររុក្ខជាតិ និងសត្វច្រើនប្រភេទ។ អ្នកមើលឃើញផលប៉ះពាល់យ៉ាងច្រើននៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅតំបន់នេះ។ បន្ថែមលើការខូចបង់ដែលបណ្តាលមកពីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើយ៉ាងច្រើន ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅកម្ពុជាបានបង្កើតអោយមានបញ្ហាសំរាប់ដើមឈើនៅតំបន់ព្រៃត្រូពិចនេះ។ ការបន្តបាត់បង់ដើមឈើអាចបន្តអោយមានសន្តិសុខស្បៀងតិច ការហុយដី ភាពរាំងស្ងួត និងទឹកជំនន់ច្រើនលើសមុន នៅទូទាំងប្រទេស ហើយនិងអាកាសធាតុប្រែប្រួលខ្លាំងដែលអាចបណ្តាលអោយមានគ្រោះថ្នាក់ជាពិសេស។

ផែនទីដែលទើបនឹងចេញថ្មីៗជួយបង្ហាញថា ប្រទេសកម្ពុជាបន្តមានការបំផ្លាញព្រៃឈើយ៉ាងច្រើន។ ការបាត់បង់ព្រៃឈើបង្កើនផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ដោយវាធ្វើអោយប្រែប្រួលដល់ការផ្គត់ផ្គង់ទឹក ហើយនាំអោយមានភាពរាំងស្ងួត និងទឹកជំនន់ក្នុងកំរិតខ្លាំង។ គេត្រូវចាំថា ព្រៃឈើដែលជាសម្បត្តិមានតំលៃរបស់កម្ពុជាមិនត្រឹមតែផ្តល់ជាមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតសំរាប់ប្រជាជនកម្ពុជាជាច្រើននោះទេ តែសមត្ថភាពរបស់ព្រៃឈើក្នុងការស្រូបយក​កាបោន​ថែម​ទាំង​ជួយកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់សំរាប់ពិភពលោកទាំងមូលថែមទៀតផង ដែលជាការជួយប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។

នេះជាផែនទីនៃការបំផ្លាញព្រៃឈើនៅកម្ពុជា ពីឆ្នាំ ២០០០ ដល់ឆ្នាំ ២០១៣។ កន្លែង​ពណ៌​លឿង​បង្ហាញ​ពីការបាត់បង់ព្រៃឈើនៅ ឆ្នាំ ២០០០ កន្លែងពណ៌ក្រហមបង្ហាញការបាត់បង់ព្រៃនៅឆ្នាំ ២០១៣ ហើយកន្លែងពណ៌ទឹកក្រូចបង្ហាញការបាត់បង់ក្នុងអំឡុងពេលពីឆ្នាំ ២០០០ ដល់ឆ្នាំ ២០១៣ (រូបថតបានពីសាកលវិទ្យាល័យ University of Maryland)។

នេះជាផែនទីនៃការបំផ្លាញព្រៃឈើនៅកម្ពុជា ពីឆ្នាំ ២០០០ ដល់ឆ្នាំ ២០១៣។ កន្លែង​ពណ៌​លឿង​បង្ហាញ​ពីការបាត់បង់ព្រៃឈើនៅ ឆ្នាំ ២០០០ កន្លែងពណ៌ក្រហមបង្ហាញការបាត់បង់ព្រៃនៅឆ្នាំ ២០១៣ ហើយកន្លែងពណ៌ទឹកក្រូចបង្ហាញការបាត់បង់ក្នុងអំឡុងពេលពីឆ្នាំ ២០០០ ដល់ឆ្នាំ ២០១៣ (រូបថតបានពីសាកលវិទ្យាល័យ University of Maryland)។

គំរោងផ្តួចផ្តើមមួយចំនួនរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកជួយកសិករខ្មែរក្នុងការសំរបតាមបញ្ហាប្រឈមដែលបណ្តាលមកពីលំនាំអាកាសធាតុមានការប្រែប្រួល។ កម្មវិធីដែលមានឈ្មោះថា HARVEST នៅកម្ពុជា ដែលជាកម្មវិធីចំរុះស្តីពីសន្តិសុខស្បៀង និងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ កំពុងជួយកសិកររាប់ពាន់នាក់អោយបង្កើនចំណូល លើកកំពស់សន្តិសុខស្បៀងរបស់គេ និងសំរបតាមការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។ ជាផ្នែកមួយនៃការងាររបស់ខ្លួនជាមួយកសិករធ្វើស្រែ កម្មវិធី HARVEST បានផ្តល់គ្រាប់ពូជដែលទ្រាំនឹងភាពរាំងស្ងួត និងទឹកជំនន់ ដែលអនុញ្ញាតអោយកសិករពន្យារ ឬពន្លឿនការដាំ ដោយយោលទៅតាមលក្ខខ័ណ្ឌអាកាសធាតុដែលគេមិនអាចព្យាករណ៍បាន។ ខ្ញុំបានទៅមើលស្រែមួយចំនួនដែលជួយដោយកម្មវិធី HARVEST ហើយខ្ញុំមានការពេញចិត្តដោយឃើញកម្មវិធីនេះជួយកសិករនិងគ្រួសាររបស់គេក្នុងការលើកកំពស់កំរិតជីវភាពរស់នៅ ដោយការលៃការដាំស្រូវអោយបានត្រឹមត្រូវល្អ។

គំរោងផ្តួចផ្តើមរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងជួយកសិកររាប់ពាន់នាក់ក្នុងការបង្កើនចំណូល កែលំអសន្តិសុខស្បៀង និងសំរបតាមផលវិបាកនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ (រូបរបស់Mengey Eng/Winrock International)។

គំរោងផ្តួចផ្តើមរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងជួយកសិកររាប់ពាន់នាក់ក្នុងការបង្កើនចំណូល កែលំអសន្តិសុខស្បៀង និងសំរបតាមផលវិបាកនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ (រូបរបស់Mengey Eng/Winrock International)។

នៅក្នុងសុន្ទរកថារបស់លោកថ្លែងទៅកាន់ប្រជាជាតិនៅសប្តាហ៍នេះ លោកប្រធានាធិបតី Obama បានមានប្រសាសន៍ថា “គ្មានបញ្ហាប្រឈមណាចោទជាការគំរាមកំហែងចំពោះមនុស្សជំនាន់ក្រោយធំជាងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុទេ”។ ខ្ញុំមានជំនឿយ៉ាងមុតមាំថា ដោយធ្វើការជាមួយគ្នា សហរដ្ឋអាមេរិក និងប្រទេសកម្ពុជាអាចធ្វើបានច្រើនក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងការគំរាមកំហែងរបស់វាដល់ផលិតភាពកសិកម្មនិងសន្តិសុខស្បៀង។

The Impact of Climate Change in Cambodia

Scientists have recently confirmed that 2014 was the warmest year since 1880, and 14 of the 15 warmest years on record have occurred this century. Closer to home, researchers expect that Cambodia will experience increases in average temperature, a longer and warmer dry season, and more rainfall during the wet season. The variation in the weather also includes the recent cold snap we experienced over the past month here, with temperatures dropping to the low teens in some areas and the government advising people to bundle up in warmer clothing as a preventive measure against colds, influenza, and other respiratory illnesses associated with cold weather. All of these variations are the result of climate change.

Cambodians bundle up in warmer clothing to cope with the cold weather.  (Photo courtesy of Jonathan Pannetier/Khmer Times)

Cambodians bundle up in warmer clothing to cope with the cold weather. (Photo courtesy of Jonathan Pannetier/Khmer Times)

Whether in Phnom Penh or traveling to other parts of the country, I have seen Cambodians dealing with the effects of climate change. We experienced some of the coolest temperatures that I have felt since my time in Cambodia. However, a different day or a different part of the country will bring large amounts of dust and dry temperatures. Along with having an impact on our individual sense of comfort and clothing preferences, these changes have a noticeable effect on Cambodia’s most important resources.

Agriculture – in particular rice production – is a pillar of Cambodia’s economic growth that can be harshly affected by climate change. (Photo courtesy of Fintrac)

Agriculture – in particular rice production – is a pillar of Cambodia’s economic growth that can be harshly affected by climate change. (Photo courtesy of Fintrac)

Last week, I had the opportunity to visit a number of rural areas in Cambodia, where approximately 80 percent of the population lives. The people I met rely on agriculture, fisheries, and forestry for their livelihoods. Agriculture, in particular, is one of the pillars to Cambodia’s economic growth. However, scientists and economists note the country’s vulnerability to climate change, which can lead to lower agricultural output and greater food insecurity for millions of Cambodians. Shifts in rainfall and flooding patterns resulting from climate change threaten traditional agricultural production, which accounts for 85 percent of all rice production in the country.

I have also visited the Cardamom Mountains, the largest tropical moist broadleaf forest in Southeast Asia and home to a vast population of plant and animal life. You can already see the huge impact that climate change is having in the area. Adding to the damage that has been caused by cutting down too many trees, changes in Cambodia’s weather have started to create problems for trees in the rainforest. The continued loss of trees could result in limited food security, dust storms, droughts, record flooding throughout the year, and extreme temperatures that can be especially dangerous.

Newly released maps help show that Cambodia continues to suffer major deforestation. The loss of forest cover magnifies the impact of climate change by altering the water supply and leading to intensified floods and droughts. It is important to remember that Cambodia’s precious forests not only provide livelihoods for many Cambodians, but the forests’ ability to hold carbon helps reduce greenhouse gas emissions for the entire world, further helping to combat global climate change.

This is a map of deforestation in Cambodia between 2000 and 2013.  The yellow areas show forest lost in 2000, red areas show forest lost in 2013, and orange areas show forest lost during that time span.  (University of Maryland)

This is a map of deforestation in Cambodia between 2000 and 2013. The yellow areas show forest lost in 2000, red areas show forest lost in 2013, and orange areas show forest lost during that time span. (University of Maryland)

Several U.S. government initiatives help Cambodia’s farmers adapt to challenges caused by changing weather patterns. Cambodia HARVEST, an integrated food security and climate change program, is helping thousands of farmers increase their income, improve food security, and adapt to the consequences of climate change. As part of its work with rice farmers, HARVEST introduced flood- and drought-tolerant seed varieties that allow farmers to delay or accelerate planting according to unpredictable weather conditions. I have visited several HARVEST-supported farms, and it has been gratifying to see how the program helps farmers and their families boost their standard of living by evening out crop production.

U.S. government initiatives are helping thousands of farmers increase their income, improve food security, and adapt to the consequences of climate change. (Photo courtesy of Mengey Eng/Winrock International)

U.S. government initiatives are helping thousands of farmers increase their income, improve food security, and adapt to the consequences of climate change. (Photo courtesy of Mengey Eng/Winrock International)

In his State of the Union Address this week, President Barack Obama said, “And no challenge – no challenge – poses a greater threat to future generations than climate change.” I strongly believe that, working together, the United States and Cambodia can do much to address climate change and its threat to the country’s agricultural productivity and food security.

ទស្សនកិច្ច​ទៅ​កាន់​ភាគ​ពាយព្យ​នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា

ក្នុង​នាម​ជា​អ្នក​អាន​ប្លក់​របស់​ខ្ញុំ​ម្នាក់ អ្នក​ប្រហែល​ជា​ចាំ នៅ​ពេល​ខ្ញុំ​បាន​សរសេរ​អំពី​ការប្តេជ្​ញាចិត្ត​របស់​ខ្ញុំ​នៅ​ថ្ងៃ​ចូល​ឆ្នាំ​ថ្មី ឆ្នាំ​២០១៥​។ ការ​ប្តេជ្ញាចិត្ត​មួយ​នៃ​ការ​ប្តេជ្ញាចិត្ត​ទាំង​នេះ​គឺ​ការ​ធ្វើ​ដំណើរ​អោយ​បាន​ច្រើន​ នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា​។ នៅ​សប្តាហ៍​នេះ ខ្ញុំ​បាន​ធ្វើ​ដំណើរ​ទៅ​ខេត្ត​ភាគពាយព្យ គឺ​ខេត្ត​សៀមរាប និង​ខេត្ត​ឧត្តរមានជ័យ ដើម្បី​និយាយ​ជាមួយ​ប្រជាជន​ខ្លះ​ដែល​ខំប្រឹង​ធ្វើការ និង​ដែល​រដ្ឋាភិបាល​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​កំពុង​ជួយ​អោយ​មាន​ជីវភាព​ល្អ​ប្រសើរ​ឡើង​។

ក្នុង​នាម​ជា​ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​សហរដ្ឋ​អាមេរិក មូលហេតុ​នៃ​ដំណើរ​របស់​ខ្ញុំ​នេះ​គឺ​ដើម្បី​ប្រាស្រ័យ​ជាមួយ​ប្រជាជន​កម្ពុជា ហើយ​ស្តាប់​កង្វល់​របស់​គេ ដើម្បី​ដឹង​ថា តើ​យើង​អាច​ជួយ​គេ​យ៉ាង​ដូច​ម្តេច​បាន​។

ក្នុង​នាម​ជា​ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​សហរដ្ឋ​អាមេរិក មូលហេតុ​នៃ​ដំណើរ​របស់​ខ្ញុំ​នេះ​គឺ​ដើម្បី​ប្រាស្រ័យ​ជាមួយ​ប្រជាជន​កម្ពុជា ហើយ​ស្តាប់​កង្វល់​របស់​គេ ដើម្បី​ដឹង​ថា តើ​យើង​អាច​ជួយ​គេ​យ៉ាង​ដូច​ម្តេច​បាន​។

ការ​ឈប់​សំចត​លើក​ដំបូង ក្នុង​ដំណើរ​របស់​ខ្ញុំ​គឺ​នៅ​សាកលវិទ្យាល័យ​អាស៊ី​អាគ្នេយ៍ នៅ​សៀមរាប ដែល​មាន​បណ្ណាល័យ​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​បណ្ណាល័យ​របស់​ស្ថានទូត​អាមេរិក​ចំនួន ៤ នៅ​កម្ពុជា​។ ក្រោយ​ពី​លោក សៀន វណ្ណា ដែល​ជា​ស្ថាបនិក​និង​ជា​ប្រធាន​នៃ​សាកល​វិទ្យាល័យ​អាស៊ី​អាគ្នេយ៍ បាន​ទទួល​យើង លោក និង​បុគ្គលិក​របស់​លោក​បាន​នាំ​យើង​ដើរ​មើល​សាលា ហើយ​និង​បណ្ណាល័យ​របស់​ស្ថានទូត​អាមេរិក​។ នៅ​ទី​នោះ ខ្ញុំ​បាន​សង្កេត និងនិយាយ​ជាមួយ​និស្សិត​ជា​ច្រើន​ដែល​កំពុង​រៀន​ភាសា​អង់គ្លេស និង​ឆ្លើយ​ឆ្លង​គ្នា ដោយ​រីករាយ​។ ក្នុង​ពេល​ដែល​ខ្ញុំ​ដើរ​មើល និង​ស្តាប់​និស្សិត ខ្ញុំ​មាន​ការ​ចាប់​អារម្មណ៍​ចំពោះ​កំរិតភាសា​អង់គ្លេស​របស់​គេ​។ ក្រោយ​ពី​ការ​ដើរ​មើល ខ្ញុំ​បាន​និយាយ​ទៅ​កាន់​សិស្ស និង​និស្សិត​ចំនួន​ប្រហែល ២០០ នាក់ ស្តីពី​រឿង​ដែល​យុវជន​កម្ពុជា​ចាប់​អារម្មណ៍​ទៅ​លើ ដោយ​ការ​ពិភាក្សា​ភាគ​ច្រើន​របស់​យើង​ផ្តោត​ទៅ​លើ​ការ​រៀន​ភាសា​អង់គ្លេស ការ​សិក្សា​នៅ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក ការ​ប្រើ​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ​ព័ត៌មាន និង​កម្មវិធី​ស្តីពី​គំនិត​ផ្តួចផ្តើម​ស្តីពី​មេ​ដឹកនាំ​យុវជន​នៅ​អាស៊ី​អាគ្នេយ៍ (YSEALI) ។ ខ្ញុំ​រីករាយ​នឹង​ឆ្លើយ​សំណួរ​របស់​គេ ហើយ​រីករាយ​ចំពោះ​ការ​ដែល​គេ​ចង់​ចូលរួម​ជា​សមាជិក​នៃ​កម្មវិធី YSEALI ។

លោក ហ៊ុន ដារ៉ា ប្រធាន​នៃ​បណ្ណាល័យ របស់​ស្ថានទូត​អាមេរិក នៅ​ក្នុង​សាកលវិទ្យាល័យ​អាស៊ី​អាគ្នេយ៍ បាន​នាំ​ខ្ញុំ​ដើរ​មើល ហើយ​ណែនាំ​ខ្ញុំ​ដល់​និស្សិត​ពូកែ​ៗ​។

លោក ហ៊ុន ដារ៉ា ប្រធាន​នៃ​បណ្ណាល័យ របស់​ស្ថានទូត​អាមេរិក នៅ​ក្នុង​សាកលវិទ្យាល័យ​អាស៊ី​អាគ្នេយ៍ បាន​នាំ​ខ្ញុំ​ដើរ​មើល ហើយ​ណែនាំ​ខ្ញុំ​ដល់​និស្សិត​ពូកែ​ៗ​។

នៅ​ថ្ងៃ​បន្ទាប់ ខ្ញុំ​បាន​ទៅ​ក្រុង​អន្លង់វែង ក្នុង​ខេត្ត​ឧត្តរមានជ័យ​។ អ្នក​ស្រាវជ្រាវ​នៅ​តំបន់​នោះ​បាន​ឃើញ​មេរោគ​គ្រុន​ចាញ់​មួយ​ប្រភេទ ដែល​មាន​គ្រោះថ្នាក់ ហើយ​ស៊ាំ​នឹង​ថ្នាំ ដែល​គំរាម​កំហែង ដល់​ដំណើរ​ជឿនលឿន ដែល​ត្រូវ​បាន​សំរេច​រាប់​ឆ្នាំ​មក​ហើយ របស់​ពិភពលោក ក្នុង​ការ​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​នឹង​ជំងឺ​នេះ​។ ដោយ​មាន​ជំនួយ​ពី​សហរដ្ឋ​អាមេរិក មន្ទីរពេទ្យ​បង្អែក​និង​មណ្ឌល​សុខភាព​អន្លង់វែង​ផ្តល់​ការ​ព្យាបាល និង​សេវា​ដទៃ​ទៀត ដល់​មនុស្ស​ប្រមាណ​ ២៥០០០ នាក់ ដែល​មក​ពី​ភូមិ​ចំនួន ៣៧​។ តាំង​ពី​ឆ្នាំ ២០០៦ មក វិទ្យាស្ថាន​ស្រាវជ្រាវ​វេជ្ជសាស្រ្ត​របស់​កងទ័ព និង​អង្គភាព​ស្រាវជ្រាវ​លេខ ២ របស់​កងទ័ព​​ជើង​ទឹក​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​បាន​ធ្វើការ​សិក្សា​ស្រាវជ្រាវ នៅ​ខេត្ត​ឧត្តរមានជ័យ​។ ដោយ​មាន​ការ​ជួយ​ពី​គំរោង​គំនិត​ផ្តួចផ្តើម​របស់​ប្រធានាធិបតី​អាមេរិក គេ​បាន​ដឹកនាំ​ការ​ខិតខំ​របស់​រដ្ឋាភិបាល​សហរដ្ឋ​អាមេរិក ក្នុង​ការ​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​នឹង​ជំងឺ​គ្រុន​ចាញ់​នៅ​កម្ពុជា​ដែល​មាន​ការ​ស៊ាំ​នឹង​ឱសថ​។ អ្នក​បច្ចេកទេស​ផ្នែក​មន្ទីរ​ពិសោធន៍ និង​បុគ្គលិក​ពេទ្យ​បាន​ជួយ​ខ្ញុំ​អោយ​យល់​ពី​ការងារ​របស់​គេ​។ ខ្ញុំ​សប្បាយ​ដោយ​ដឹង​ថា ការ​ជួយ​របស់​យើង​កំពុង​ជួយ​សង្គ្រោះ​ជីវិត និង​ធ្វើ​អោយ​ជីវិត​មាន​ភាព​ប្រសើរ​ឡើង​។

បុគ្គលិក​ផ្តល់​អោយ​ខ្ញុំ​នូវ​ការ​បង្រៀន​ដោយ​ផ្ទាល់ នៅ​ក្នុង​មន្ទីរ​ពិសោធន៍​។

បុគ្គលិក​ផ្តល់​អោយ​ខ្ញុំ​នូវ​ការ​បង្រៀន​ដោយ​ផ្ទាល់ នៅ​ក្នុង​មន្ទីរ​ពិសោធន៍​។

ក្រោយ​មក នៅ​រសៀល​នោះ ខ្ញុំ​បាន​ចូលរួម​នៅ​ក្នុង​សកម្មភាព​ដើម្បី​អបអរ “​សប្តាហ៍​ជំងឺ​គ្រុន​ចាញ់​” ដែល​ត្រូវ​បាន​គេ​ប្រារព្ធ​ធ្វើ​រាល់​ឆ្នាំ នៅ​មុន​រដូវ​ភ្លៀង នៅ​ពេល​ជំងឺ​គ្រុន​ចាញ់​ចាប់​មាន​ច្រើន​ឡើង​។ សប្តាហ៍​ជំងឺ​គ្រុន​ចាញ់ គឺ​ជា​ពេល​ត្រូវ​បង្កើន​ការ​យល់​ដឹង និង​ការពារ​ការ​ឆ្លង​មេរោគ​គ្រុន​ចាញ់ ដោយ​គេ​ធ្វើ​តេស្ត​រក​មើល​មេរោគ និង​ព្យាបាល​ជំងឺ​នេះ​នៅ​ក្នុង​សហគមន៍​។ សកម្មភាព​រួម​មាន​ការ​អប់រំ​សុខភាព តាមរយៈ​ការ​ផ្សាយ​វីដេអូ​ខ្មែរ ដែល​មាន​ការ​និយម​ចូលចិត្ត ​ហើយ​និង​ការ​ចែក​មុង​ការពារ​ជំងឺ​គ្រុន​ចាញ់ ដល់​អ្នក​ភូមិ​ដែល​គ្មាន​លុយ​ទិញ​របស់​សង្គ្រោះ​ជីវិត​ដ៏​សាមញ្ញ​ទាំង​នេះ​។ ខ្ញុំ​បាន​ជួប​នឹង​ប្រធាន​ក្រុម​ផ្នែក​កំចាត់ និង​ការពារ​ជំងឺ​គ្រុន​ចាញ់ ​គឺ​បណ្ឌិត ឃាង សយទី និង​អ្នក​ដឹកនាំ​ដទៃ​ទៀត​ក្នុង​មូលដ្ឋាន​។ ដោយ​បាន​ទទួល​ការ​ឧបត្ថម្ភ​ពី​ទីភ្នាក់ងារ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​សំរាប់​ការ​អភិវឌ្ឍន៍​អន្តរជាតិ (USAID) ផ្នែក​កំចាត់​និង​ការពារ​ជំងឺ​គ្រុន​ចាញ់​ធ្វើ​ការ​ជិតស្និទ្ធ​ជាមួយ​នឹង​មជ្ឈមណ្ឌល​ជាតិ​ផ្នែក​ជំងឺ​ឆ្លង និង​កំចាត់​ជំងឺ​គ្រុនចាញ់ មន្ទីរ​សុខាភិបាល​ខេត្ត​មណ្ឌល​សុខភាព​អន្លង់​វែង ភ្នាក់ងារ​សុខាភិបាល និង​អាជ្ញាធរ​មូលដ្ឋាន ដើម្បី​ធ្វើ​ពិធី​នេះ​។ អ្នក​ភូមិ​ចំនួន​ជាង ២៥០ នាក់​បាន​ចូលរួម​ក្នុង​ពិធី​នេះ ដើម្បី​រៀន​សូត្រ​ពី​ការ​ធ្វើ​តេស្ត​រក​មេរោគ និង​ព្យាបាល​ជំងឺ​គ្រុនចាញ់​។ គ្រួសារ​ខ្លះ​បាន​ទទួល​មុង​ថ្មី ឬ​មុង​ដែល​ត្រូវ​បាន​ជ្រលក់​ជា​ថ្មី ហើយ​ខ្ញុំ​មាន​មោទនភាព នឹង​ជួយ​ក្នុង​ការ​ខិតខំ​នេះ​។

ដើម្បី​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​នឹង​ជំងឺ​គ្រុនចាញ់ យើង​បាន​ចែក​មុង​ជ្រលក់​ការពារ​មូស​ដល់​អ្នក​ភូមិ​។

ដើម្បី​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​នឹង​ជំងឺ​គ្រុនចាញ់ យើង​បាន​ចែក​មុង​ជ្រលក់​ការពារ​មូស​ដល់​អ្នក​ភូមិ​។

ដោយ​ត្រឡប់​មក​ខេត្ត​សៀមរាប​វិញ នៅ​ថ្ងៃ​បន្ទាប់ ខ្ញុំ​បាន​ទៅ​វត្ត​ថ្មី ដើម្បី​មើល​ទីតាំង​ផ្តល់​ការ​ថែ​ទាំ​ដល់​អ្នក​ជំងឺ​អេដស៍​នៅ​តាម​សហគមន៍ ដែល​ទទួល​បាន​ការ​ឧបត្ថម្ភ​ពី​ទីភ្នាក់ងារ USAID ហើយ​ដែល​គ្រប់គ្រង ដោយ​អង្គការ​មិន​មែន​រដ្ឋាភិបាល ក្នុង​ស្រុក​មួយ ដែល​មាន​ឈ្មោះ​ថា Salvation Center Cambodia ។ ខ្ញុំ​មាន​ឱកាស​បាន​និយាយ​ជាមួយ​មនុស្ស​ជា​ច្រើន អំពី​ការ​ដែល​កម្មវិធី​បាន​ធ្វើ​អោយ​ជីវិត​របស់​គេ​មាន​ការ​ផ្លាស់ប្តូរ​។ យើង​គិតគូរ​យ៉ាង​ខ្លាំង​ពី​ការ​ដែល​ជំងឺ​នេះ​មាន​ការ​ប៉ះពាល់​ទៅ​លើ​ប្រជាជន​ក្រីក្រ​។ ហេតុដូច្នេះ​ហើយ​បាន​ជា​រដ្ឋាភិបាល​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​ជួយ​គំរោង​នេះ ដែល​ផ្តល់​សេវា​នានា​ជា​ច្រើន ដល់​ប្រជាជន​ជា​ច្រើន ដែល​កើត​ជំងឺ​នេះ ឬ​ដែល​រង​ផល​ប៉ះពាល់​ដោយ​ជំងឺ​នេះ​។ វា​ថែម​ទាំង​ជា​គំរូ​ដ៏​ល្អ​មួយ​នៃ​ជោគជ័យ​ក្នុង​ការ​កំចាត់​ជំងឺ​អេដស៍ នៅ​កម្ពុជា​។ នៅ​ពេល​នេះ ចំនួន​ជាង ៧០​% នៃ​អ្នក​មាន​មេរោគ​អេដស៍​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជាទទួល​បាន​ការ​ថែទាំ​។ សហរដ្ឋ​អាមេរិក​គឺ​ជា​ដៃគូ​ប្រកប ដោយ​មោទនភាព​ជាមួយ​ប្រទេស​កម្ពុជា ក្នុង​ការ​ជួយ​ធ្វើ​អោយ​មនុស្ស​មួយ​ជំនាន់​នៅ​កម្ពុជា​គ្មាន​ជំងឺ​អេដស៍​។

ជាមួយ​លោក​សង្ឃ​វ័យ​ក្មេង និង​បុគ្គលិក​នៃ​អង្គការ Salvation Center Cambodia នៅ​វត្ត​ថ្មី​។

ជាមួយ​លោក​សង្ឃ​វ័យ​ក្មេង និង​បុគ្គលិក​នៃ​អង្គការ Salvation Center Cambodia នៅ​វត្ត​ថ្មី​។

រដ្ឋាភិបាល​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​ក៏​កំពុង​ជួយ​ប្រជាជន​កម្ពុជា​ផង​ដែរ មិន​ត្រឹមតែ​នៅ​ក្នុង​ការ​ការពារ​ព្រៃឈើ និង​ដើមឈើ​របស់​គេ​តែ​ប៉ុណ្ណោះ​ទេ តែ​ថែម​ទាំង​ធ្វើ​អោយ​គេ​ទទួល​បាន​ប្រយោជន៍​ពីព្រៃឈើ ក្នុង​លក្ខណៈ​ដែល​នៅ​រក្សា​អោយ​ព្រៃឈៃ​នៅ​រស់ និង​រីក​ធំ​ឡើង​។ ដោយ​បាន​ទៅ​មើល​សហគមន៍​ព្រៃឈើ​ចាន់​ស​ជើង ក្នុង​ខេត្ត​សៀមរាប ដែល​ជួយ​ដោយ​កម្មវិធី​ស្តីពី​ការ​ផ្តល់​អាហារ និង​អនាគត​របស់​ទីភ្នាក់ងារ USAID នៅ​កម្ពុជា ដែល​គេ​ស្គាល់​ថា ជា​គំរោង​ជួយ​ដោះស្រាយ​ភាព​ងាយ​រង​គ្រោះ​នៅ​ជនបទ និង​ស្ថិរភាព​នៃ​ប្រព័ន្ធ​បរិស្ថាន​អេកូឡូស៊ី ខ្ញុំ​បាន​ជួប​ជាមួយ​អ្នក​រស់នៅ​ក្នុង​សហគមន៍​នោះ ដែល​ក្នុង​ពេល​ថ្មី​ៗ​នេះ បាន​ទទួល​ការ​បណ្តុះបណ្តាល​ស្តីពី​វិធី​ប្រកប​របរ​ចិញ្ចឹម​ជីវិត​ដោយ​ទន្ទឹម​នឹង​នោះ ការពារ​ព្រៃឈើ​។ នេះ​គឺ​ជា​អ្វី​ដែល​អ្នក​ឯកទេស​ការ​គ្រប់គ្រង​ព្រៃឈើ​ហៅ​ថា​ជា​វិធី​ប្រកប​ដោយ​និរន្តភាព​។ ព្រៃ​ទាំង​នេះ​មាន​សារៈសំខាន់​ណាស់ ពីព្រោះ​វា​មាន​ការ​ទាក់ទង​នឹង​ទឹក ការ​ផ្គត់ផ្គង់​ស្បៀង និង​រឿង​ច្រើន​ទៀត​។ លើស​ពី​នេះ​ទៀត ព្រៃឈើ​គឺ​ជា​ផ្នែក​គន្លឹះ​មួយ​ដែល​ទប់ទល់​នឹង​ការ​ប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ​។ បើ​ព្រៃឈើ​ត្រូវ​បាន​បំផ្លាញ វា​នឹង​មាន​ផល​ប៉ះពាល់​យ៉ាង​ធ្ងន់ធ្ងរ​ទៅ​លើ​ការ​ប្រែប្រួល​អាកាស​ធាតុ និង​ជីវិត​របស់​យើង​។ ខ្ញុំ​បាន​និយាយ​ជាមួយ​មនុស្ស​ជា​ច្រើន អំពី​ការ​ដែល​ការ​ប្រកប​របរ​ចិញ្ចឹម​ជីវិត និង​សហគមន៍​របស់​គេ​នឹង​មាន​ភាព​ប្រសើរ​ឡើង ដោយ​មិន​ធ្វើ​ការ​បំផ្លាញ​ព្រៃឈើ​។

រៀន​ពី​ការ​គ្រប់គ្រង​ព្រៃឈើ​ប្រកប​ដោយ​និរន្តភាព​ជាមួយ​សមាជិក​សហគមន៍ នៅ​សហគមន៍ព្រៃឈើ​ចាន់​ស​ជើង​។

រៀន​ពី​ការ​គ្រប់គ្រង​ព្រៃឈើ​ប្រកប​ដោយ​និរន្តភាព​ជាមួយ​សមាជិក​សហគមន៍ នៅ​សហគមន៍ព្រៃឈើ​ចាន់​ស​ជើង​។

នៅ​កន្លែង​សំចត​ចុង​ក្រោយ​របស់​ខ្ញុំ ក្នុង​ដំណើរ​នេះ ខ្ញុំ​បាន​ទៅ​មើល​គំរោង​លើក​កំពស់​ការ​ចិញ្ចឹម​ត្រី​នៅ​ក្នុង​ស្រែ ដែល​មាន​បំណង​កែ​លំអ​ការ​គ្រប់គ្រង​ជលផល និង​ស្រូវ​ស្រែ​ប្រកប​ដោយ​និរន្តភាព នៅ​កម្ពុជា​។ នៅ​ខែ​មេសា ឆ្នាំ​២០១២ គំរោង​ស្តីពី​គំនិត​ផ្តួចផ្តើម​ផ្តល់​អាហារ ​និង​អនាគត​របស់​ទីភ្នាក់ងារ USAID បាន​ផ្តល់​អំណោយ​ថវិកា​សំរាប់​រយៈពេល ៤ ឆ្នាំ​ទៅ​មជ្ឈមណ្ឌល World Fish Center ដែល​ជា​អង្គការ​មិន​មែន​រដ្ឋាភិបាល​មួយ​ដែល​មាន​បេសកកម្ម​ទាញ​ផល​ពី​សក្តានុពល នៃ​ផ្នែក​នេសាទ និង​វារីវប្បកម្ម ដើម្បី​កាត់​បន្ថយ​ភាព​ក្រីក្រ និង​ភាព​អត់​ឃ្លាន​។

ខ្ញុំ​មាន​ការ​ចាប់​អារម្មណ៍​យ៉ាង​ខ្លាំង​ទៅ​លើ​សហគមន៍​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​សហគមន៍ ដែល​ខ្ញុំ​បាន​ចុះ​ទៅ​មើល ដែល​នៅ​ទីនោះ ប្រជាជន​កំពុង​ចិញ្ចឹម​ត្រី​នៅ​ក្នុង​ស្រែ​របស់​គេ​។ ភាព​ពិន​ប្រសប់​បែប​នេះ​គឺ​ជា​អ្វី​មួយ ដែល​ខ្ញុំ​តែ​ង​តែ​មាន​ការ​ចាប់​អារម្ម​ណ៍​ទៅ​លើ នៅ​ពេល​ខ្ញុំ​ចុះ​ជួប​ប្រជាជនកម្ពុជា​ដ៏​ល្អ​នេះ​។

មិន​ថា​យើង​ប្រឈម​នឹង​បញ្ហា​នៃ​ការ​ខ្វះ​លទ្ធភាព​ទទួល​បាន​ការ​សិក្សា ការ​រាលដាល​នៃ​ជំងឺ ការ​គំរាម​កំហែង​ដោយ​ការ​ប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ ឬ​ការ​ឈឺ​ចាប់​ដោយ​ភាព​អត់​ឃ្លាន​ក្តី តែ​នៅ​ក្នុង​ដំណើរ​នេះ ខ្ញុំ​នឹក​ឃើញ​ថា បើ​យើង​ធ្វើការ​ជាមួយ​គ្នា យើង​អាច​ជំនះ​បញ្ហា​ប្រឈម​ខ្លះ​ក្នុង​ចំណោម​បញ្ហា​ប្រឈម​ធំ​ៗ​បំផុត​ដែល​ប្រជាជន​កម្ពុជា​កំពុង​តែ​ជួប​ប្រទះ នៅ​ពេល​នេះ​។ វា​ជា​គំរូ​ដ៏​ល្ង​បំផុត​ស្តីពី​កា​រ​ខិតខំ​ដែល​រដ្ឋាភិបាល​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​ជួយ​។ វា​ជា​គំនិត​ថ្មី​ល្អ មាន​ប្រសិទ្ធភាព​ក្នុង​ការ​ចំណាយ ហើយ​វា​ជា​ការ​ល្អ​ដែល​ត្រូវ​ធ្វើ​….​អ្វី​ៗ​គ្រប់​យ៉ាង ដើម្បី​ចេញ​ជា​ដំណោះស្រាយ ដែល​ផ្តល់​ប្រយោជន៍ ដល់​ប្រជាជន​កម្ពុជា​ទាំងអស់​។

A Visit to Northwestern Cambodia

As a reader of my blog, you might remember when I wrote about my New Year’s resolutions for 2015. One of these resolutions was to take more trips throughout Cambodia. This week, I traveled to the Northwestern provinces of Siem Reap and Oddar Meanchey to talk to some of the hardworking people that the U.S. government is supporting to help improve the lives of Cambodians.

As the U.S. Ambassador, the reason why I take trips is to engage with the people of Cambodia and listen to their concerns in order to know how we can assist them.

As the U.S. Ambassador, the reason why I take trips is to engage with the people of Cambodia and listen to their concerns in order to know how we can assist them.

The first stop on my trip was at the University of South-East Asia (USEA) in Siem Reap, home to one of four American Corners in Cambodia. After being greeted by Mr. Sien Sovanna, the founder and president of USEA, he and his staff led me on a tour of the school and the American Corner. There, I observed and spoke with many students who were engaged in a number of exciting and interactive English-based learning activities. As I walked around and listened to students, I was impressed by the level of English that they already possessed. After the tour, I spoke with approximately 200 university and high school students about topics of interest to Cambodian youth, with most of our discussion focusing on English language learning, studying in the United States, the use of social media, and the Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI). I was happy to respond to their questions and encouraged by their desire to become YSEALI members.

Mr. Hun Dara, director of the American Corner at the University of South-East Asia, guided me on a tour and introduced me to many bright students.

Mr. Hun Dara, director of the American Corner at the University of South-East Asia, guided me on a tour and introduced me to many bright students.

The next day, I visited the town of An Long Veng in Oddar Meanchey Province. Researchers in the area have encountered a dangerous, drug-resistant form of malaria that threatens the years of progress the world has made in the fight against the disease. With assistance from the United States, the Anlong Veng Referral Hospital and Health Center provides treatment and other services to approximately 25,000 people in 37 villages. Since 2006, the Armed Forces Research Institute of Medical Sciences and the Naval Medical Research Unit 2 has conducted studies in Oddar Meanchey. With support from the President’s Malaria Initiative, they have been leading U.S. government efforts in the fight against drug-resistant malaria in Cambodia. The lab technicians and hospital staff members were very helpful in helping me understand their work. I was humbled to learn how our support is saving and improving lives.

The staff provided me with some hands-on training in the laboratory.

The staff provided me with some hands-on training in the laboratory.

Later that afternoon, I participated in activities for “Malaria Week,” which takes place every year before the rainy season, when the incidence of malaria rises. Malaria Week is a time to increase awareness and prevention of malaria infections through testing and treatment in the community. Activities include health education through popular Khmer video shows as well as distribution of mosquito nets to villagers who otherwise might not be able to afford these simple yet lifesaving tools. I met with the Chief of Party for Control and Prevention of Malaria (CAP-Malaria) Dr. Khieng Soy Ty and other local leaders. Sponsored by USAID, CAP-Malaria works closely with the National Center for Parasitology, Entomology and Malaria Control, the Provincial Health Department, the An Long Veng health center, health workers, and local authorities to conduct this event. More than 250 villagers joined the event to learn about getting tested and treated for malaria. Some families received new or retreated mosquito nets as well, and I was very proud to assist with this effort.

To combat malaria, we distributed insecticide-treated mosquito nets to villagers.

To combat malaria, we distributed insecticide-treated mosquito nets to villagers.

Returning to Siem Reap province the next day, I visited Wat Thmey to see a USAID-supported HIV/AIDS community-based care site managed by Salvation Centre Cambodia, a local Cambodian NGO. I had the opportunity to talk with many individuals about how the program has changed their lives. We care deeply about the effects of this disease on the people in need, which is why the U.S. government supports this project that provides a wide range of services to people living with and affected by this disease. It is also a remarkable example of the progress that has been made in Cambodia to eliminate HIV/AIDS. Currently, more than 70 percent of HIV-infected individuals in Cambodia are receiving care. The United States serves as a proud partner with Cambodia in helping it obtain an AIDS-free generation.

With the young monks and staff of the Salvation Centre Cambodia at Wat Thmey.

With the young monks and staff of the Salvation Centre Cambodia at Wat Thmey.

The U.S. government is also helping Cambodians to not only protect their forests and trees, but also benefit from them in a way that keeps the forests alive and growing. Visiting the Chan Sar Cheung Community Forestry in Siem Reap – supported through USAID Cambodia’s Feed the Future program known as Helping Address Rural Vulnerability and Ecosystem Stability – I met with community members who have recently received training on ways they can make a living while protecting the forests – what the experts call sustainable forest management practices. These forests are critical because they affect the water, the food supply, and a lot more in between. Additionally, forests are key part of the climate change equation. If they are destroyed, it would have devastating effects on the global climate and, of course, our lives. I was able to speak with many people about how their livelihoods and their communities are getting better – all without destroying the forests.

Learning about sustainable forest management with community members in the Chan Sar Cheung Community Forest.

Learning about sustainable forest management with community members in the Chan Sar Cheung Community Forest.

On my final stop for this trip, I visited the Rice Field Fisheries Enhancement Project, which seeks to improve sustainable rice field and fishery management practices in Cambodia. In April 2012, USAID’s Feed the Future initiative awarded a four-year grant to WorldFish Center, an NGO with a mission to harness the potential of fisheries and aquaculture to reduce poverty and hunger. I was very impressed with one of the communities that I visited, where people were raising fish in their rice fields! This kind of ingenuity is something that I have always been impressed with when I visit the people of this great country.

Whether we are challenged by limited access to education, the spread of disease, threats from climate change, or by the pains of hunger, I was reminded on this trip that if we work together, we can overcome some of the biggest challenges that the people of Cambodia are facing today. It was a perfect example of the efforts that the U.S. government supports. It’s innovative, it’s cost-effective, and it’s the right thing to do…everything we look for in a solution that benefits all Cambodians.

ស្វែងយល់ពីប្រទេសកម្ពុជា ដោយការដើរ

នៅ​ក្នុង​រយៈពេល ២ ឆ្នាំ​កន្លះ​កន្លង​ទៅ​នេះ ខ្ញុំ​ចូលចិត្ត​ដើរ​នៅ​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ ពិសេស​នៅ​តាម​មាត់​ទន្លេ​។ សំរាប់​ខ្ញុំ ការ​ដើរ​មិន​មែន​គ្រាន់តែ​ជា​វិធី​ដ៏​ល្អ​ ក្នុង​ការ​បន្ថយ​ភាព​តានតឹង និង​ធ្វើ​អោយ​សុខភាព​ល្អ តែ​ប៉ុណ្ណោះ​ទេ តែ​ថែម​ទាំង​ជា​ឱកាស​ដ៏​ល្អ​មួយ​ផង​ដែរ​ក្នុង​ការ​បាន​ជួប​ជាមួយ​ប្រជាជន​កម្ពុជា​ក្នុង​គ្រប់​ស្រទាប់​វណ្ណៈ​ទាំងអស់​។ ខ្ញុំ​បាន​ជួប​ជាមួយ​ប្រជាជន​ដែល​កំពុង​ហាត់​ប្រាណ ព្រះសង្ឃ​កំពុង​បិណ្ឌ​បាត ប្រចាំ​ថ្ងៃ អ្នក​លក់​ដូរ​កំពុង​រៀបចំ​តូប​របស់​គេ និង​សិស្ស ​និស្សិត​កំពុង​តែ​ធ្វើ​ដំណើរ​ទៅ​សាលារៀន​។ ការ​ប្រាស្រ័យ​របស់​ខ្ញុំ​ជាមួយ​មនុស្ស ក្នុង​ពេល​ខ្ញុំ​ដើរ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​ខ្ញុំ មាន​សារៈសំខាន់​សំរាប់​ខ្ញុំ ដូច​គ្នា​នឹង​ការ​ជួប​ជាមួយ​មន្រ្តី​រដ្ឋាភិបាល​ដែរ ​ក្នុង​ការ​ធ្វើ​អោយ​ខ្ញុំ​យល់​ពី​បញ្ហា​ដែល​ប្រជាជន​កម្ពុជា​ជួប​ប្រទះ ព្រម​ទាំង​ក្តី​សង្ឃឹម​របស់​គេ​ចំពោះ​អនាគត​។

ការ​ហាត់​ប្រាណ​នៅ​តាម​មាត់​ទន្លេ គឺ​ជា​ទិដ្ឋភាព​ដែល​មាន​ជា​ធម្មតា នៅ​តាម​មាត់​ទន្លេ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​។

ការ​ហាត់​ប្រាណ​នៅ​តាម​មាត់​ទន្លេ គឺ​ជា​ទិដ្ឋភាព​ដែល​មាន​ជា​ធម្មតា នៅ​តាម​មាត់​ទន្លេ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​។

រាល់​ពេល​ដែល​ខ្ញុំ​ដើរ ខ្ញុំ​តែង​តែ​ជួប​មនុស្ស​មួយ​ចំនួន ដែល​កំពុង​រាំ​លោត​ចុះ​ឡើង លេង​កីឡា និង​ប្រើប្រាស់​ឧបករណ៍​ហ្វឹកហាត់ ដែល​គេ​អាច​ឃើញ​នៅ​តាម​មាត់​ទន្លេ​។ គេ​អាច​ដឹង​បាន​ថា ​ប្រជាជន​កម្ពុជា​ជា​ច្រើន​គិតគូរ​ពី​សុខភាព​របស់​គេ​។ តែ​វា​មិន​មែន​គ្រាន់តែ​ជា​ពេល​ហាត់​ប្រាណ​តែ​ប៉ុណ្ណោះ​ទេ វា​ថែម​ទាំង​ជា​ពេល​ធ្វើការ​ប្រាស្រ័យ​ជាមួយ​គ្នា​ថែម​ទៀត​ផង (​យូរ ឬ​ឆាប់ អាស្រ័យ​លើ​រយៈពេល​នៃ​ការ​ហាត់​ប្រាណ​) ដែល​តាមរយៈ​នោះ មិត្តភក្តិ​ជួប​គ្នា និង​តាមដាន​ព័ត៌មាន​ចុង​ក្រោយ​បំផុត​។

ខ្ញុំ​តែងតែ​ឃើញ​អ្នក​លក់​ដូរ កំពុង​ប្រឹង​លក់​ដូរ នៅ​ពេល​ខ្ញុំ​ចេញ​ដើរ (​រូប​បាន​ពី​កាសែត AP​)​។

ខ្ញុំ​តែងតែ​ឃើញ​អ្នក​លក់​ដូរ កំពុង​ប្រឹង​លក់​ដូរ នៅ​ពេល​ខ្ញុំ​ចេញ​ដើរ (​រូប​បាន​ពី​កាសែត AP​)​។

មនុស្ស​មួយ​ក្រុម​ទៀត​ដែល​ខ្ញុំ​តែងតែ​ឃើញ​នៅ​ពេល​ខ្ញុំ​ចេញ​ដើរ​គឺ​អ្នក​លក់​ដូរ​នៅ​តាម​ដង​ផ្លូវ​។ គេ​ងើប​ពី​យប់ ដើម្បី​លក់​អ្វី​ៗ រាប់​ពី​ផ្លែឈើ​និង​បន្លែ ដល់​អាហារ​ពេល​ព្រឹក​របស់​ខ្មែរ​។ អ្នក​អាច​ទិញ​នំ​បញ្ចុក គុយទាវ ឬ​បាយ​សាច់​ជ្រូក ដែល​ខ្ញុំ​ចូលចិត្ត​។ អាហារ​ខ្លះ​ដែល​ខ្ញុំ​បាន​ឃើញ​នៅ​ពេល​ខ្ញុំ​ចេញ​ដើរ បាន​ក្លាយ​ជា​អាហារ​ពេល​ព្រឹក​ដែល​ខ្ញុំ​ចូលចិត្ត​។

ពេល​ដើរ​មើល​ផ្សា​ក្នុង​ក្រុង ចុងភៅ​លូ មេង និង​ខ្ញុំ​បាន​ឃើញ​សាច់​អាំង​ដ៏​ឆ្ងាញ់​។

ពេល​ដើរ​មើល​ផ្សា​ក្នុង​ក្រុង ចុងភៅ​លូ មេង និង​ខ្ញុំ​បាន​ឃើញ​សាច់​អាំង​ដ៏​ឆ្ងាញ់​។

ដូច​អ្នក​អាច​ឃើញ​ហើយ វិធី​ម្យ៉ាង​ដែល​ខ្ញុំ​ចូលចិត្ត​ជាង​គេ​ក្នុង​ការ​ស្វែង​យល់​ពី​ប្រជាជន​កម្ពុជា ​គឺ​តាមរយៈ​អាហារ​។ ខ្ញុំ​នៅ​ចាំ​នៅ​ពេល​មិត្ត​ល្អ​របស់​ខ្ញុំ​ម្នាក់ ឈ្មោះ លូ មេង ដែល​បាន​ដើរ​ជាមួយ​ខ្ញុំ​ទៅ​កាន់​ផ្សា​​មួយ ដែល​មាន​លក់​សាច់​ស្រស់ អាហារ​សមុទ្រ ផ្លែឈើ និង​បន្លែ​។ មាន​អាហារ​ជាទីចាប់អារម្មណ៍​ដទៃ​ជា​ច្រើន​ទៀត ដែល​គេ​អាច​សាកល្បង​បរិភោគ ដូចជា​ចង្រឹតបំពង កន្ទេស​ឡង់​ចៀន និង​រហូត​ដល់​អាពីង​។ ជាមួយ​នឹង​អាហារ​មួយ​ចំនួន​សំរាប់​ជ្រើសរើស ​ខ្ញុំ​មាន​ការ​ចាប់​អារម្មណ៍​ទៅ​លើ​អ្នក​លក់ ដែល​ខ្ញុំ​បាន​ជួប​នៅ​ថ្ងៃ​នោះ​។ បើ​សិន​ជា​អ្នក​ពិត​ជា​ចង់​ដឹង​ពី​អ្វី​ដែល​កើត​ឡើង​នៅ​ភ្នំពេញ អ្នក​គួរ​និយាយ​ជាមួយ​ពួកគេ​។ គេ​ហាក់​ដឹង​អ្វី​ៗ​ទាំងអស់​។

គ្មាន​អ្វី​ធ្វើ​អោយ​មាន​ភាព​ស្រស់ស្រាយ​ជាង​ការ​បរិភោគ​ទឹកកក​ឈូស​ទេ បន្ទាប់​ពី​ដើរ​ឆ្លង​កាត់​កំដៅ​ថ្ងៃ​ក្តៅ​មក​។

គ្មាន​អ្វី​ធ្វើ​អោយ​មាន​ភាព​ស្រស់ស្រាយ​ជាង​ការ​បរិភោគ​ទឹកកក​ឈូស​ទេ បន្ទាប់​ពី​ដើរ​ឆ្លង​កាត់​កំដៅ​ថ្ងៃ​ក្តៅ​មក​។

ក្នុង​ពេល​ដើរ ខ្ញុំ​ក៏​បាន​មក​ដល់​វត្ត​មួយ​ចំនួន​។ វត្ត​ទាំង​នោះ​មាន​តួនាទី​យ៉ាង​សំខាន់ នៅ​ក្នុង​ទីក្រុង ហើយ​ខ្ញុំ​ក៏​ចាប់​យល់​ថា ការ​ប្រតិបត្តិ​តាម​សាសនា​មាន​សារៈសំខាន់​ចាំបាច់​ណាស់​សំរាប់​ប្រជាជន វប្បធម៌ និង​ប្រវត្តិសាស្រ្ត​កម្ពុជា​។ ក្នុង​ពេល​ថ្មី​ៗ​នេះ ខ្ញុំ​បាន​ទៅ​វត្ត​ឧណ្ណាឡោម ដែល​នៅ​ជិត​មាត់​ទន្ល​។ វត្ត​នេះ​ទទួល​បាន​ការ​គោរព​ជា​ពិសេស​ដោយ​មាន​រោម​ចិញ្ចើម​របស់​ព្រះ ដែល​ត្រូវ​បាន​គេ​យក​មក​ដំកល់​នៅ​ក្នុង​ប្រាសាទ​មួយ​ក្នុង​វត្ត​នេះ នៅ​ពេល​វត្ត​នេះ​ត្រូវ​បាន​កសាង​ឡើង​។

នៅ​ក្នុង​ប្រាសាទ​នេះ​មាន​ទី​ធ្វើ​សក្ការបូជា ដែល​គេ​ជឿ​ថា មាន​អាយុកាល​មួយ​ពាន់​ឆ្នាំ​មក​ហើយ​!

នៅ​ក្នុង​ប្រាសាទ​នេះ​មាន​ទី​ធ្វើ​សក្ការបូជា ដែល​គេ​ជឿ​ថា មាន​អាយុកាល​មួយ​ពាន់​ឆ្នាំ​មក​ហើយ​!

នៅ​ពេល​ខ្ញុំ​ទៅ​មើល ខ្ញុំ​ទទួល​បាន​ការ​យល់​ដឹង​យ៉ាង​សំខាន់​ស្តីពី​ការ​ដែល​ព្រះពុទ្ធសាសនា​បន្ត​មាន​ឥទ្ធិពល ទៅ​លើ​ប្រជាជន​កម្ពុជា​ជា​ច្រើន​។ ក្រៅ​ពី​ព្រះសង្ឃ​ចំនូន ៤០០ អង្គ ដែល​គង់​នៅ​ក្នុង​វត្ត នៅ​មាន​សិស្ស និស្សិត​ចំនូន ៦០០ នាក់​ទៀត​រស់នៅ​ទីនោះ​។ សិស្ស និស្សិត​ទាំង​នោះ​មក​ពី​ទូទាំង​ប្រទេស ដើម្បី​សិក្សា​នៅ​ភ្នំពេញ​។ ដោយសារ​ពួកគេ​ជា​ច្រើន​គ្មាន​លុយ​បង់​ថ្លៃ​ផ្ទះស្នាក់នៅ ក្នុង​ក្រុង គេ​សំរេច​ចិត្ត​ស្នាក់​នៅ​វត្ត ដោយ​ជួយ​លោក​សង្ឃ​ក្នុង​សកម្មភាព​ប្រចាំ​ថ្ងៃ ​ក្នុង​វត្ត​។ ទំនាក់ទំនង​ពិសេស និង​ល្អ​បែប​នេះ​គ្រាន់​តែ​ជា​វិធី​ម្យ៉ាង ដែល​ព្រះពុទ្ធសាសនា និង​សង្គម​កម្ពុជា​ជួយ​គ្នា​។

ប្រការ​មួយ​ទៀត​ដែល​ធ្វើ​អោយ​វត្ត​ឧណ្ណាឡោម​មាន​លក្ខណៈ​ពិសេស​គឺ​ថា ព្រះសង្ឃរាជគង់​នៅ​​វត្ត​នេះ​។ វា​មាន​ន័យ​ថា ព្រះសង្ឃរាជ និង​ព្រះមហាក្សត្រ​គង់​នៅ​តែ​ប៉ុន្មាន​រយ​ម៉ែត្រ​ពី​គ្នា​តែ​ប៉ុណ្ណោះ នៅ​កណ្តាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ​។ បន្ទាប់​ពី​កត់​សំគាល់​ឃើញ​យ៉ាង​ដូច្នេះ ក្នុង​ការ​ដើរ​របស់​ខ្ញុំ ខ្ញុំ​ដឹង​ច្បាស់​ថា ហេតុអ្វី​ក៏​ប្រជាជន​កម្ពុជា និង​ទេសចរ​ចូលចិត្ត​វត្ត​ឧណ្ណាឡោម និង​កន្លែង​នៅ​ជុំវិញ​នោះ​ម្ល៉េះ​។

កុដិ​របស់​ព្រះសង្ឃរាជ​នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា ទេព វង្ស

កុដិ​របស់​ព្រះសង្ឃរាជ​នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា ទេព វង្ស

ដូច​លោក​អ្នក​អាច​ឃើញ​ហើយ គេ​អាច​មាន​ការ​យល់​ដឹង​បាន​ច្រើន ដោយ​គ្រាន់តែ​ដើរ​នៅ​ជុំវិញ​ទីក្រុង​ដ៏​អស្ចារ្យ​នេះ​។ ខ្ញុំ​សង្ឃឹម​ថា នឹង​បាន​ជួប​លោក​អ្នក នៅ​ពេល​ដើរ​លើក​ក្រោយ​!

Learning about Cambodia by Walking

Over the past two and a half years, I have enjoyed spending time walking around Phnom Penh, especially along the riverfront. Walking is not only a great way for me to exercise to relieve stress and maintain my health, but it is also an excellent opportunity to meet Cambodians from all walks of life. I’ve encountered people exercising, Buddhist monks on their daily rounds collecting alms, vendors setting up shop, and students on their way to school. My interactions with the people on my daily walks have been just as vital to me as my meetings with government officials in helping me learn about the issues Cambodians face, as well as their hopes for the future.

Exercising on the riverfront is a familiar scene along Phnom Penh’s riverfront.

Exercising on the riverfront is a familiar scene along Phnom Penh’s riverfront.

Every time that I take my walk, I run into a number people doing aerobics, playing sports, and using the training equipment that can be found on the riverfront. It is evident that many Cambodians take their physical fitness seriously. But the time is not just for exercising; it is also a social hour (longer or shorter, depending on the length of the workout) through which friends meet and catch up on the latest news.

I always see vendors like these hard at work during my walks. (AP Images)

I always see vendors like these hard at work during my walks. (AP Images)

Another group of people that I am guaranteed to see on my walks are the street vendors. They wake up very early in the morning to provide everything from fruits and vegetables to traditional Cambodian breakfast. You can buy nom banh chok (rice noodles with a fish-based green curry made with lemongrass, turmeric root, and kaffir lime), kuy teav (rice vermicelli noodle soup with pork or beef, topped with fried shallots, green onions, and bean sprouts), or my favorite – bai sach chrouk (simple rice with pork). The food that I have discovered on my walks has now become some of my favorite and most delicious breakfast options.

Touring the city’s markets, Chef Luu Meng and I found delicious grilled meats.

Touring the city’s markets, Chef Luu Meng and I found delicious grilled meats.

As you can see, one of my favorite ways to learn about Cambodian people and culture is through food. I remember when my good friend Chef Luu Meng accompanied me on a walk to visit a “wet market,” which offered a huge selection of fresh meat, seafood, fruits and vegetables. There were many other interesting foods that you could try as well, including stir-fried ants, fried water bugs, and even spiders. Along with the number of food options, I was impressed by the vendors that I met that day. If you really want to learn about what is going on in Phnom Penh, I recommend talking to them. They seem to know everything!

Nothing is more refreshing than eating shaved ice after walking in the heat.

Nothing is more refreshing than eating shaved ice after walking in the heat.

I have also come across a number of Buddhist pagodas while walking. These pagodas play a dominant role in the city and I have come to understand how integral religious observance is to the people, culture, and history of Cambodia. Recently, I paid a visit to Wat Ounalom near the riverfront. This pagoda is revered for the hair of the Buddha’s eyebrow that was placed in one of its temples when it was originally founded.

Inside this temple is a shrine that is believed to be a thousand years old!

Inside this temple is a shrine that is believed to be a thousand years old!

During my visit, I gained some valuable insight into how Buddhism continues to impact the lives of many Cambodians. In addition to 400 monks who reside at the monastery, 600 students live there. The students come from all over Cambodia to study in Phnom Penh. Since many of them cannot afford rent in the city, they choose to stay at the monastery, assisting the monks in the daily activities of the Wat. This unique and productive relationship is just one way that Buddhism and Cambodian society support one another.

Another fact that makes Wat Ounalom quite special is that it serves as the home of the Chief Monk of Cambodia. This means that the Chief Monk and the King reside only a few hundred meters apart in the center of Phnom Penh. After noticing this on my walks, it is quite obvious to me why Wat Ounalom and the neighborhood around it are so popular with Cambodians and tourists alike.

Residence of the Venerable Tep Vong, the Chief Monk of Cambodia

Residence of the Venerable Tep Vong, the Chief Monk of Cambodia

As you can see, a lot can be learned just by walking around this amazing city. I hope to see you on my next walk!

អង្គការ​មិត្ត​សំឡាញ់​អន្តរជាតិ ( Friends International): ជំនួញ​ដែល​មាន​ការ​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​ចំពោះ​សង្គម

ក្នុង​ពេល​ថ្មី​ៗ​នេះ ខ្ញុំ​បាន​និយាយ​ជាមួយ​សមាជិក​នៃ​ក្រុម​បុគ្គលិក​របស់​ខ្ញុំ​នៅ​ស្ថានទូត​អាមេរិក ​អំពី​ការ​ចុះ​ទៅ​ការិយាល័យ​របស់​អង្គការ Friends International នៅ​ភ្នំពេញ​។ មិត្ត​អ្នក​អាន​ខ្លះ​របស់​ខ្ញុំ​ប្រហែល​ជា​បាន​ស្គាល់​អង្គការ​មិន​មែន​រដ្ឋាភិបាល​អន្តរជាតិ​មួយ​នេះ ដែល​បាន​ទទួល​រង្វាន់​។ អង្គការ​នេះ​ត្រូវ​បង្កើត​ឡើង​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា ក្នុង​ឆ្នាំ​១៩៩៤ ហើយ​និង​អង្គការ​មិន​មែន​រដ្ឋាភិបាល​ក្នុង​ស្រុក​របស់​ខ្លួន ដែល​មាន​ឈ្មោះ​ថា មិត្ត​សំឡាញ់ (​ឬ “Friends” ជាភាសា​អង់គ្លេស​)​ ។ ពេល​នេះ អង្គការ Friends International ធ្វើការ​ជាមួយ​ក្មេង​ៗ និង​គ្រួសារ​របស់​ គេ នៅ​ក្នុង​ទី្វប​ចំនួន ៤​។ ក្នុង​ចំណោម​កម្មវិធី និង​សកម្មភាព​ថ្មី​ៗ ដែល​ក្រុម​បុគ្គលិក​របស់​ខ្ញុំ​បាន​ដឹង និង​សង្កេត​ជាក់ស្តែង​គឺ​ការ​ដែល​អង្គការ Friends International ប្រើប្រាស់​គំរូ​នៃ “​ជំនួញ​ដែល​ផ្តោត​លើ​ផ្នែក​សង្គម​” ដើម្បី​ជួយ​ដល់​ការ​អភិវឌ្ឍ​យុវជន នៅ​កម្ពុជា​។ តាមរយៈ​ការ​ផ្តល់ការ​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ ការងារ​ធ្វើ និង​មធ្យោបាយ​ដទៃ​ទៀត សំរាប់​រក​ប្រាក់​ចំណូល មុខជំនួញផ្តោត​លើ​ផ្នែក​សង្គម ផ្តល់​ឱកាស​អោយ​ទាំង​យុវជន ទាំង​អង្គការ​បាន​ទទួល​ការ​ចំណេញខ្ពស់​ផ្នែក​លុយ​កាក់ និង​ផ្នែក​សង្គម​។ ក្នុង​ពេល​ជួយ​ផ្តល់​លទ្ធភាព​អោយ​យុវជន អង្គការ Friends International ថែម​ទាំង​ជួយ​ពួកគេ​អោយ​ចូលរួម​បាន​សកម្ម​ឡើង នៅ​ក្នុង​ការ​កែលំអ​ជីវិត​រស់នៅ​របស់​អ្នក​ដទៃ​នៅ​កម្ពុជា​។

អង្គការ​មិត្ត​សំឡាញ់/Friends International ផ្តល់​ការ​បង្រៀន​ជាក់ស្តែង​លើ​ជំនាញ​ផ្សេង​ៗ ​សំរាប់​ជួយ​យុវជន​កម្ពុជា​ក្នុង​ការ​រក​ចំណូល​សំរាប់​ខ្លួន​គេ និង​គ្រួសារ​គេ​។

អង្គការ​មិត្ត​សំឡាញ់/Friends International ផ្តល់​ការ​បង្រៀន​ជាក់ស្តែង​លើ​ជំនាញ​ផ្សេង​ៗ ​សំរាប់​ជួយ​យុវជន​កម្ពុជា​ក្នុង​ការ​រក​ចំណូល​សំរាប់​ខ្លួន​គេ និង​គ្រួសារ​គេ​។

នៅ​ពេល​​លោក​សាស្រ្តាចារ្យ​ ដែល​បាន​ទទួល​រង្វាន់​​ណូបែល ឈ្មោះ Muhammad Yunus បានបង្កើត​គំរូ​នៃ​ការ​ធ្វើ​ជំនួញ​ដែល​ផ្តោត​លើ​ផ្នែក​សង្គម លោក​ប្រម៉ើល​មើល​ទៅ​សហគ្រាស​មួយ ​ដែល​ជំរុញ​មិន​ត្រឹមតែ ដោយ​បំណង​នៃ​ការ​ទទួល​បាន​ការ​ចំណេញ​ជា​លុយ​កាក់​តែ​ប៉ុណ្ណោះនោះ​ទេ​។ លោក​បាន​មាន​ប្រសាសន៍​ថា “​មុខ​ជំនួញ​គឺ​ជា​យន្តការ​មួយ​ដ៏​ល្អ​សំរាប់​ដោះស្រាយ​បញ្ហា តែ​យើង​មិន​ដែល​ប្រើ​វា ដើម្បី​បំណង​នេះ​ទេ​។ យើង​ប្រើ​វា​គ្រាន់តែ ដើម្បី​រក​លុយ​តែប៉ុណ្ណោះ​។ វា​បំពេញ​ផល​ប្រយោជន៍​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​យើង តែ​វា​មិន​បំពេញ​ផល​ប្រយោជន៍​រួម​របស់​យើង​ទេ​”​។ ផល​ដែល​ផ្នែក​ជំនួញ​មាន​ទៅ​លើ​មនុស្ស និង​សហគមន៍​របស់​គេ មិន​មែន​ចំនួន​នៃ​ប្រាក់​ចំណេញ​ដែល​បាន​មក​ក្នុង​មួយ​រយៈពេល​ណា​មួយ​នោះ​ទេ តែ​គឺ​ជា​អ្វី​ដែល​វាស់​វែង​លើ​ជោគជ័យ​នៃ​ជំនួញ​ដែល​ផ្តោត​លើ​ផ្នែក​សង្គម​។ ពិត​មែន​ហើយ​ថា ការ​ចំណេញ​ជា​លុយ​កាក់​នៅ​តែ​ជា​គោលបំណង​មួយ តែ​លុយ​ទាំង​នោះ​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ដើម្បី​ជួយ​អ្នក​ដទៃ ដោយ​បង្កើត​ជា​ផលិតផល ហើយ​ជួយ​កម្មវិធី ដែល​មាន​បំណង​បំរើ​សង្គម​។ នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា មនុស្សកាន់តែ​ច្រើន​ឡើង​មើល​ឃើញ​សក្តានុពល សំរាប់​បង្កើត​និង​ពង្រីក​ជំនួញ ដែល​ផ្តោត​លើ​ផ្នែក​សង្គម ហើយ​អង្គការ ដូចជា​អង្គការ Friends International កំពុង​តែ​ចែក​រំលែក​ការ​ប្រតិបត្តិ​ល្អ ដែល​គេ​បាន​ចាប់ផើ្តម​ធ្វើ​តាម​ច្រើន​ឡើង​នៅ​ទូទាំង​ប្រទេស​។

លោកស្រីភារធារី Julie Chung (​កណ្តាល​) រីករាយ​ដោយ​បាន​ជួប​នារី​ក្មេង​ៗ​ដែល​កំពុង​ទទួល​ការ​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ នៅ​ក្នុង​ហាង​កែ​សម្ផស្ស របស់​អង្គការ Friends International ។

លោកស្រីភារធារី Julie Chung (​កណ្តាល​) រីករាយ​ដោយ​បាន​ជួប​នារី​ក្មេង​ៗ​ដែល​កំពុង​ទទួល​ការ​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ នៅ​ក្នុង​ហាង​កែ​សម្ផស្ស របស់​អង្គការ Friends International ។

ដើម្បី​ធានា​និរន្តភាព​របស់​អង្គការ អង្គការ Friends International មាន​សកម្មភាព​រក​ចំណូល​នានា​ជា​ច្រើន​។ នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា គេ​មាន​ភោជនីយដ្ឋាន ហាង​កែ​សម្ផស្ស និង​មុខ​ជំនួញ​បណ្តុះបណ្តាល​ដទៃ​ទៀត ដែល​ផុ្តល់​អោយ​សិស្ស​នៅ​ក្នុង​មជ្ឈមណ្ឌល​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ​របស់​គេ នូវ​ឱកាស​ទទួល​បាន​បទពិសោធន៍ នៅ​ក្នុង​បរិយាកាស​ជាក់​ស្តែង​ក្នុង​មុខ​ជំនួញ​។ ឪពុក​ម្តាយ​ក៏​បាន​ទទួល​ការ​ណែនាំ​ផង​ដែរ​ស្តីពី​វិធី​ចាប់ផ្តើម​មុខ​ជំនួញ ដែល​ផ្តោត​លើ​ផ្នែក​សង្គម ដើម្បី​អោយ​គេ​អាច​ទទួល​បាន​ចំណូល ហើយ​អាច​អោយ​កូន​របស់​គេ​បាន​ទៅ​សាលា ជា​ជាង​ដើរ​ធ្វើការ​នៅ​តាម​ផ្លូវ​។ សកម្មភាព​ទាំង​នេះ​ថែម​ទាំង​ជួយ​អង្គការ​ក្នុង​ការ​រក​ប្រាក់​ចំណេញ ហើយ​លុយ​ដែល​បាន​មក​ត្រូវ​បាន​យក​ទៅ​ប្រើ​សំរាប់​គំរោង​បន្ថែម​ទៀត ដែល​ផ្តល់​​ប្រយោជន៍​ដល់​យុវជន និង​គ្រួសារ​របស់​គេ​។ តាម​ពិត​ទៅ អង្គការ​មិត្ត​សំឡាញ់​អាច​បំពេញ​សេចក្តី​ត្រូវការ​របស់​ខ្លួន​ផ្នែក​ថវិកា​បាន​ជាង​ពាក់​កណ្តាល ដោយ​ចំណូល​ផ្ទាល់​ពី​មុខ​ជំនួញ​ទាំង​នេះ​ដែល​ផ្តោត​លើ​ផ្នែក​សង្គម​។

ជាមួយ​នឹង​ភោជនីយដ្ឋាន ដែល​មាន​គេ​និយម​ចូលចិត្ត និង​មុខ​ជំនួញ​បណ្តុះបណ្តាល​ដទៃ​ទៀត ​អង្គការ Friends International ត្រូវ​បាន​គេ​ទទួល​ស្គាល់​នៅ​ជុំវិញ​ពិភពលោក​ថា​ជា​អង្គការ​មួយ​ដែល​ផ្តល់​ការ​អប់រំ និង​បទពិសោធន៍​ការងារ​ល្អ​ដល់​យុវជន (​រូបថត​របស់​អង្គការ Friends International​)​។

ជាមួយ​នឹង​ភោជនីយដ្ឋាន ដែល​មាន​គេ​និយម​ចូលចិត្ត និង​មុខ​ជំនួញ​បណ្តុះបណ្តាល​ដទៃ​ទៀត ​អង្គការ Friends International ត្រូវ​បាន​គេ​ទទួល​ស្គាល់​នៅ​ជុំវិញ​ពិភពលោក​ថា​ជា​អង្គការ​មួយ​ដែល​ផ្តល់​ការ​អប់រំ និង​បទពិសោធន៍​ការងារ​ល្អ​ដល់​យុវជន (​រូបថត​របស់​អង្គការ Friends International​)​។

ខ្ញុំ​បាន​និយាយ​ពី​មុន​មក​អំពី​ការ​ប្តេជ្ញាចិត្ត ដ៏​រឹងមាំ​របស់​ស្ថានទូត​អាមេរិក​ចំពោះ​បុគ្គល និង​អង្គការ​ដែល​គាំទ្រ​ការ​បញ្ចូល​របៀប​ថ្មី ការ​អភិវឌ្ឍ​យុវជន និង​ការ​ផ្តល់​អំណាច​សេដ្ឋកិច្ច នៅ​កម្ពុជា​។ យើង​ជំរុញ​ភាព​ជា​សហគ្រិន មិន​មែន​គ្រាន់​តែ​ធ្វើ​ជា​មធ្យោបាយ សំរាប់​ពង្រីក​វណ្ណៈ​កណ្តាល​នៅ​កម្ពុជា​តែ​ប៉ុណ្ណោះ​ទេ ។ មុខ​ជំនួញ ដែល​មាន​ការ​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​ចំពោះ​សង្គម​មាន​តួនាទី​ដ៏​មាន​តំលៃ ក្នុង​ការ​ដោះស្រាយ​បញ្ហា ហើយ​ជំរុញ​ភាព​ជឿនលឿន នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​ថែម​ទៀត​ផង​។ ថ្វី​ត្បិត​តែ​អង្គការ Friends International គឺ​ជា​អង្គការ​មិន​មែន​រដ្ឋាភិបាល​ដែល​បេសកកម្ម​របស់​ខ្លួន​មាន​បំណង​សំខាន់​ផ្នែក​សង្គម​ក្តី តែ​គំនិត​នៃ​ការ​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​ផ្នែក​សង្គម​អាច​ត្រូវ​បាន​ពង្រីក​តាមរយៈ​សង្គម​ស៊ីវិល និង​វិស័យ​ជំនួញ​ផង​ដែរ​។ ហេតុ​ដូច្នេះ​ហើយ​បាន​ជា​ខ្ញុំ​មាន​មោទនភាព​យ៉ាង​ខ្លាំង​ចំពោះ​ការ​ជួយ​របស់​ទីភ្នាក់ងារ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​សំរាប់​ការ​អភិវឌ្ឍន៍​អន្តរជាតិ ចំពោះ​អង្គការ​នេះ​។ ចាប់ពី​សហគ្រាស​ខ្នាត​តូច ដល់​សហគ្រាស​ខ្នាត​មធ្យម និង​ដល់​ក្រុមហ៊ុន​ពហុជាតិ​ធំ​ៗ មាន​ក្រុមហ៊ុន​ច្រើន​ឡើង​កំពុង​ផ្តោត​ការ​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​លើ​សារៈសំខាន់ នៃ​មុខរបរ ដែល​ផ្តោត​ទៅ​លើ​ការ​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​ចំពោះ​សង្គម នៅ​ក្នុង​ការ​អភិវឌ្ឍ​សេដ្ឋកិច្ច​នៅ​កម្ពុជា​។ ខ្ញុំ​សូម​សរសើរ​ការ​ខិតខំ​របស់​អង្គការ ដូចជា​អង្គការ Friends International ដែល​កំពុង​ឈាន​មុខ​គេ​ក្នុង​ការ​ជួយ​អោយ​អ្នក​ដទៃ​យល់ និង​ប្រើប្រាស់​ជំនួញ​ដែល​មាន​ការ​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​ចំពោះ​សង្គម​។ វា​គឺ​ជា​គំរូ​គួរ​អោយ​ចាប់​អារម្មណ៍​មួយ​ស្តីពី​បែប​ផែន​ថ្មី ក្នុង​មុខ​ជំនួញ ដែល​អាច​រក​ចំណូល​ថវិកា​បាន​ដោយ​ជោគជ័យ នៅ​កម្ពុជា ដោយ​ទន្ទឹម​នឹង​នោះ ផ្តល់​ផល​វិជ្ជមាន​ផ្នែក​សង្គម​ដល់​ប្រទេស​ទាំង​មូល​។

សូម​អរគុណ​ចំពោះ​មិត្តភក្តិ​នៅ​ក្នុង​អង្គការ​មិត្ត​សំឡាញ់ និង​អង្គការ Friends International! យើង​រីករាយ​នឹង​ធ្វើការ​ជាមួយ​គ្នា នៅ​ពេល​អនាគត ដើម្បី​ធ្វើ​អោយ​ប្រទេស​កម្ពុជា​មាន​ភាព​ប្រសើរ​ឡើង​សំរាប់​ទាំងអស់​គ្នា​។

សូម​អរគុណ​ចំពោះ​មិត្តភក្តិ​នៅ​ក្នុង​អង្គការ​មិត្ត​សំឡាញ់ និង​អង្គការ Friends International! យើង​រីករាយ​នឹង​ធ្វើការ​ជាមួយ​គ្នា នៅ​ពេល​អនាគត ដើម្បី​ធ្វើ​អោយ​ប្រទេស​កម្ពុជា​មាន​ភាព​ប្រសើរ​ឡើង​សំរាប់​ទាំងអស់​គ្នា​។

តើ​អ្នក​មាន​គំនិត​អំពី​មុខ​ជំនួញ ដែល​មាន​ការ​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​ចំពោះ​សង្គម នៅ​កម្ពុជា​ទេ​? បើ​មាន សូម​ប្រាប់​មតិ​របស់​អ្នក​ផង​។

Friends International: Socially Responsible Business in Cambodia

I recently spoke with members of my team at the U.S. Embassy about their visit to the Phnom Penh office of Friends International. Some of my readers may already be familiar with this award-winning international NGO, which was established in Cambodia in 1994 and its local NGO known as Mith Samlanh (“friends” in English). Today, Friends International works with young people and their families in four different continents. Among the long list of innovative programs and activities that my team learned about and observed in practice was how Friends International utilizes a “social business” model to support youth development in Cambodia. By offering vocational training, employment, and other means for generating income, their social businesses provides an opportunity for both the young people and the organization to receive high social and financial returns. While empowering youth, Friends International is also helping them to become more actively involved in improving the lives of others in Cambodia.

Mith Samlanh/Friends International provides practical training for a variety of skills, helping young Cambodians earn income for themselves and their families.

Mith Samlanh/Friends International provides practical training for a variety of skills, helping young Cambodians earn income for themselves and their families.

When Nobel Prize Laureate Professor Muhammad Yunus developed the social business model, he envisioned an enterprise that would be driven by more than just the goal of financial gain. He once said, “Business is a very beautiful mechanism to solve problems, but we never use it for that purpose. We only use it to make money. It satisfies our selfish interest but not our collective interest.” The impact that the business has on people and their communities – not the amount of profit made in a given period – is what measures the success of a social business. While financial profit may still be an objective, those funds are used to assist others, creating products and supporting programs that have a social purpose. Here in Cambodia, more people are seeing the potential for the establishment and expansion of social business, and organizations like Friends International are sharing best practices that have begun to spread throughout the country.

Chargé d’Affaires Julie Chung (center) was delighted to meet the young women receiving vocational training in a beauty salon operated by Friends International.

Chargé d’Affaires Julie Chung (center) was delighted to meet the young women receiving vocational training in a beauty salon operated by Friends International.

To ensure the organization’s sustainability, Friends International operates a wide range of income generating activities. Here in Cambodia, they have restaurants, a beauty salon, and other training businesses that give students from their Vocational Training Center the chance to gain experience in real business environments. Parents are also given instruction on how to start their own social businesses so that they can earn income and send their children to school instead of having them work on the streets. These activities also help the organization generate profit, with the money being used to fund additional projects that benefit youth and their families. In fact, Mith Samlanh is able to fund more than half of its own financial needs directly with the income that comes from these social business ventures.

With popular restaurants and other training businesses, Friends International is now recognized around the world as an organization that provides high-quality education and professional experience to youth. (Friends International)

With popular restaurants and other training businesses, Friends International is now recognized around the world as an organization that provides high-quality education and professional experience to youth. (Friends International)

I have spoken before about the strong commitment that the U.S. Embassy has for individuals and organizations that support innovation, youth development, and economic empowerment in Cambodia. We promote entrepreneurship not only as a means of expanding Cambodia’s middle class; socially responsible business can also play a valuable role in solving problems and advancing progress in the country. While Friends International is a nongovernmental organization with a social purpose at the heart of its mission, the notion of social responsibility can be expanded throughout civil society and the business sector. This is why I’m especially proud of USAID’s support for this organization. From small and medium enterprises to large multinationals, more companies are emphasizing the importance of social responsible business practices in the economic development of Cambodia. I would like to commend the efforts of organizations like Friends International, which is taking a lead role in helping others understand and utilize socially responsible business. They serve as a remarkable example of how an innovative business model can be financially successful in Cambodia, all while having a positive social impact on the entire country.

Thanks to our friends at Mith Samlahn/Friends International!  We’re looking forward to working together in the future to help make Cambodia better for all.

Thanks to our friends at Mith Samlahn/Friends International! We’re looking forward to working together in the future to help make Cambodia better for all.

Do you have ideas about socially responsible business practices in Cambodia? If so, please share your comments.