ជំរាបលា និងជូនពរដល់វេជ្ជបណ្ឌិតដ៏ចំណាន

នៅសប្តាហ៍នេះ ខ្ញុំបានចូលរួមជាមួយនឹងបុគ្គលិកនិងគ្រួសារបុគ្គលិកនៃស្ថានទូតអាមេរិក ដើម្បីជំរាបលាវេជ្ជបណ្ឌិត Claire Uebbing ដែលអ្នកជំងឺនិងមិត្តភក្តិជាច្រើនរបស់គាត់ហៅគាត់ដោយក្តីស្រឡាញ់ថា វេជ្ជបណ្ឌិត Claire ។ ក្នុងនាមជាវេជ្ជបណ្ឌិតផ្នែកសង្រ្គោះបន្ទាន់ដែលមានការបញ្ជាក់ត្រឹមត្រូវពីក្រុមប្រឹក្សាភិបាល លោកស្រីបានធ្វើការយ៉ាងល្អនៅគ្លីនិក SOS អន្តរជាតិ នៅភ្នំពេញអស់រយៈពេល ៣ ឆ្នាំ។ ពេលនេះ លោកស្រីត្រូវត្រឡប់ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញ ដើម្បីសិក្សាបន្ថែម ហើយបន្តអាជីពរបស់គាត់ផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់។

សូមអរគុណដល់វេជ្ជបណ្ឌិត Claire ចំពោះអ្វីៗសព្វយ៉ាង!

សូមអរគុណដល់វេជ្ជបណ្ឌិត Claire ចំពោះអ្វីៗសព្វយ៉ាង!

តាំងពីខែសីហា ឆ្នាំ ២០១២ មក វេជ្ជបណ្ឌិត Claire បានធ្វើការជាអ្នកផ្តល់ការសង្គ្រោះបន្ទាន់ដល់សមាជិកនៃស្ថានទូតរបស់យើង យោធាអាមេរិក អ្នកទេសចរអាមេរិក ក្រុមជនបរទេស ព្រមទាំងប្រជាជនកម្ពុជា។ តាមពិតទៅ ជនជាតិខ្មែរត្រូវជាចំនួន ៦០% នៃអ្នកជំងឺដែលលោកស្រីបានព្យាបាល នៅក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកស្រីធ្វើការនៅកម្ពុជា។ ជំនាញ និង “កាយវិការនៅក្បែរគ្រែ” ប្រកបដោយការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកស្រី ពោលគឺទំនាក់ទំនងរវាងវេជ្ជបណ្ឌិត និងអ្នកជំងឺ បានផ្តល់លទ្ធផលយ៉ាងច្រើនសំរាប់ជីវិតរបស់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់។ វេជ្ជបណ្ឌិត Claire សុខចិត្តកែប្រែម៉ោងពេលរបស់គាត់ ដើម្បីតំរូវតាមអ្នកជំងឺរបស់គាត់ បើទោះបីជាគាត់មានរវល់ជាមួយនឹងការងារផ្សេងទៀតក្តី។ លោកស្រីថែមទាំងបានធ្វើជាគំរូដល់គ្រូពេទ្យដូចគ្នាផងដែរ។

មុនពេលចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជា ខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយសូមអរគុណ វេជ្ជបណ្ឌិត Claire ចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកស្រីក្នុងការផ្តល់ការថែទាំបានយ៉ាងល្អដល់អ្នកជំងឺ។

មុនពេលចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជា ខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយសូមអរគុណ វេជ្ជបណ្ឌិត Claire ចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកស្រីក្នុងការផ្តល់ការថែទាំបានយ៉ាងល្អដល់អ្នកជំងឺ។

ដូចវេជ្ជបណ្ឌិតនិងគ្រូពេទ្យបឋមដទៃទៀតរបស់អាមេរិកដែរ វេជ្ជបណ្ឌិត Claire បានមកប្រទេសកម្ពុជាដោយសារគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងក្នុងការជួយមនុស្ស និងធ្វើការងារពេទ្យនៅបរទេស។ លោកស្រីបានធ្វើការប្រកបដោយលទ្ធផលជាច្រើននៅកម្ពុជា ដោយមានការតាំងចិត្ត និងចិត្តចង់ផ្តល់ការព្យាបាលដល់អ្នកជំងឺ និងគ្រួសារដែលមានជំងឺធម្មតា និងជំងឺធ្ងន់់ធ្ងរ។ លោកស្រីមិនត្រឹមតែផ្តល់ការព្យាបាល និងការពិគ្រោះយោបល់ដោយផ្ទាល់តែប៉ុណ្ណោះទេ លោកស្រីថែមទាំងអាចឈោងដល់មនុស្សនៅទូទាំងប្រទេស ដោយផ្តល់ការណែនាំផ្នែកពេទ្យតាមសារព័ត៌មាន សៀវភៅណែនាំ និងព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយតាមអ៊ិនធ័រណែតស្តីពីសុខភាពទៀតផង។

វេជ្ជបណ្ឌិត Claire មានស្នាដៃច្រើនពេលធ្វើការនៅគ្លីនិកអន្តរជាតិ SOS នៅកម្ពុជា ដែលជាគ្លីនិកមួយក្នុងចំណោមគ្លីនិក SOS អន្តរជាតិចំនួន ៥៦ នៅក្នុងពិភពលោក។ (សូមមើលរូបពីគេហទំព័រនៃគ្លីនិកអន្តរជាតិ SOS www.internationalsos.com)

វេជ្ជបណ្ឌិត Claire មានស្នាដៃច្រើនពេលធ្វើការនៅគ្លីនិកអន្តរជាតិ SOS នៅកម្ពុជា ដែលជាគ្លីនិកមួយក្នុងចំណោមគ្លីនិក SOS អន្តរជាតិចំនួន ៥៦ នៅក្នុងពិភពលោក។ (សូមមើលរូបពីគេហទំព័រនៃគ្លីនិកអន្តរជាតិ SOS www.internationalsos.com)

វេជ្ជបណ្ឌិត Claire បានដើរតួនាទីជាគន្លឹះនៅក្នុងក្រុមគ្រូពេទ្យ នៅគ្លីនិក SOS អន្តរជាតិនៅកម្ពុជា។ តាំងពីបានបង្កើតគ្លីនិកនៅភ្នំពេញ ក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៨ មក អង្គការនេះបានបំរើសេចក្តីត្រូវការរបស់សាធារណជន ដោយមានការជួយពីវេជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរផង វេជ្ជបណ្ឌិតអន្តរជាតិផង ដូចជាវេជ្ជបណ្ឌិត Claire ។ គ្លីនិកនេះមានឯកទេសក្នុងផ្នែកមួយចំនួន ដោយរួមមានជំងឺទូទៅ សុខភាពស្រ្តី ជំងឺសើស្បែក ជំងឺផ្នែកខាងក្នុងខ្លួន ផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់ ជំងឺក្នុងពេលធ្វើដំណើរ និងជំងឺធ្មេញ។ ពិតមែនហើយថា ពួកគេនឹងមានការនឹករលឹកដល់វេជ្ជបណ្ឌិត Claire តែខ្ញុំមានទំនុកចិត្តថា ក្រុមរបស់គេនឹងបន្តផ្តល់សេវាល្អដល់មនុស្សដែលរស់នៅ និងធ្វើដំណើរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

វេជ្ជបណ្ឌិត Claire ថតជាមួយលោក Grant Ludwig ប្រធានផ្នែកពេទ្យរបស់ស្ថានទូតអាមេរិក។

វេជ្ជបណ្ឌិត Claire ថតជាមួយលោក Grant Ludwig ប្រធានផ្នែកពេទ្យរបស់ស្ថានទូតអាមេរិក។

នៅពេលផ្តល់ការណែនាំដល់គ្រូពេទ្យដទៃទៀត វេជ្ជបណ្ឌិត Claire បានមានប្រសាសន៍ថា “សូមស្វែងរកឱកាសសំរាប់ទទួលបទពិសោធន៍ផ្នែកពេទ្យ នៅក្នុងគ្លីនិក ព្រមទាំងធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តនៅតាមផ្ទះ និងនៅតាមសាលារៀនក្នុងសហគមន៍។ ជាមួយនឹងបទពិសោធន៍នេះ អ្នកដឹងច្រើនទៅលើអ្វីដែលអ្នកនឹងជួបប្រទះ”។ ចំពោះខ្ញុំ ខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះវេជ្ជបណ្ឌិត Claire ចំពោះការសំរេចចិត្តមកបំពេញការងារនៅកម្ពុជា។ ចំពោះយើងទាំងអស់គ្នា ដែលមានការប្រាស្រ័យ និងធ្វើការជាមួយលោកស្រី នៅក្នុងរយៈពេល ៣ ឆ្នាំកន្លងទៅ សូមចូលរួមជាមួយខ្ញុំក្នុងការជូនពរដល់លោកស្រី ក្នុងពេលដែលលោកស្រីចូលទៅកាន់ទំព័រថ្មី នៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់។ យើងសូមអរគុណដោយស្មោះចំពោះវេជ្ជបណ្ឌិត Claire ដែលមានការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការកែលំអជីវិតរស់នៅរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា ប្រជាជនអាមេរិក និងអ្នកដទៃទៀតដែលបានទទួលការព្យាបាលពីគាត់។ លោកស្រីពិតជាបាននាំមកនូវលទ្ធផលល្អ ដែលយើងនឹងចងចាំ។

Farewell and Best Wishes to an Outstanding Doctor

This week, I joined our Embassy community in bidding farewell to Dr. Claire Uebbing, MD, affectionately known by many of her patients and friends simply as “Dr. Claire.” A board certified emergency medicine physician, she has completed three years of extraordinary service at the International SOS Clinic of Phnom Penh. Now, she will be returning to the United States for more training and continue her career in emergency medicine.

Thanks for everything Dr. Claire!

Thanks for everything Dr. Claire!

Since August 2012, Dr. Claire has served as the de facto Emergency Room savior to members of our Mission, the U.S. military, American tourists, the expat community, and Cambodians as well. In fact, Cambodians represent more than 60 percent of the patients that she has treated during her time in the country. Her expertise and caring “bedside manner” – the relationship between doctor and patient – has made a huge difference in the lives of thousands of people. Dr. Claire was always willing to adjust her schedule to accommodate her patients, even when she was busy with other tasks. She has also served as a role model for her peers.

Before departing Cambodia, I had the pleasure to thank Dr. Claire for her dedication to provide outstanding patient care.

Before departing Cambodia, I had the pleasure to thank Dr. Claire for her dedication to provide outstanding patient care.

Like many other American doctors and nurses, Dr. Claire came to Cambodia due to her strong interest in helping people and practicing medicine abroad. She has made a significant impact during her time in Cambodia, showing a commitment and genuine passion caring for patients and families with routine illnesses as well as severe medical crises. Not only did she provide direct consultation and treatment, she was also able to reach people throughout the country by providing medical advice in newspapers, guide books, and online health resources.

Dr. Claire made a profound impact working at International SOS Cambodia, one of 56 International SOS managed clinics around the world. (screenshot from www.internationalsos.com)

Dr. Claire made a profound impact working at International SOS Cambodia, one of 56 International SOS managed clinics around the world. (screenshot from www.internationalsos.com)

Dr. Claire played a key role for the team at International SOS Cambodia. Since establishing a medical clinic in Phnom Penh in 1998, the organization has served the needs of the public with help from both Cambodian doctors and international physicians like Dr. Claire. The clinic specializes in a number of areas, including general practice, women’s health, dermatology, internal medicine, emergency medicine, travel medicine and dental care. While they will miss Dr. Claire, I am confident that their team will continue to provide quality services to people living and traveling in Cambodia.

Dr. Claire with Grant Ludwig, head of the Embassy’s Health Unit.

Dr. Claire with Grant Ludwig, head of the Embassy’s Health Unit.

In her advice to other health professionals, Dr. Claire says, “Consciously seek out opportunities for you to experience medicine, in a clinical setting, as well as just volunteering at home and in the school community. You know more about what you are getting into with this kind of experience.” I am personally grateful that Dr. Claire decided to serve in Cambodia. For all of us who have interacted and worked alongside her during these past three years, please join me in wishing her all the best as she pursues the next chapter in her life. We sincerely thank Dr. Claire for her dedication to improving the lives of the Cambodian people, American citizens, and others who received her quality care. She has truly made a difference that will be remembered.

ប្រើប្រាស់​​បច្ចេកទេស​​ចល័ត ដើម្បី​ជួយ​​ប្រយុទ្ធ​​ប្រឆាំង​​នឹង​​មេរោគ​​អេដស៍

ប្រទេស​កម្ពុជា​ត្រូវ​បាន​គេ​ទទួល​ស្គាល់​ចំពោះ​ការ​សំរេច​បាន​ភាព​ជឿនលឿន​យ៉ាង​ច្រើន​នៅ​ក្នុង​ការ​ការ​ពារ និង​ការ​ព្យាបាល​ជំងឺ​អេដស៍​។ នៅ​ក្នុង​ទសវត្ស​កន្លង​ទៅ​នេះ ប្រទេស​កម្ពុជា​បាន​កាត់​បន្ថយ​អត្រា​ឆ្លង​មេរោគ​អេដស៍​​នៅ​​ក្នុង​ចំណោម​មនុស្ស​ពេញ​វ័យ បាន​ជាង​ពាក់​កណ្តាល​។ តែ​មនុស្ស​ជា​ច្រើន​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​នៅ​តែ​ប្រឈម​នឹង​ការ​​ឆ្លង​មេរោគ​អេដស៍​ដដែល ដូច្នេះ​វា​ជា​ការ​សំខាន់​ដែល​ត្រូវ​បន្ត​ពង្រីក​ការ​ផ្តល់​សេវា​ទាក់ទង​នឹង​មេរោគ​អេដស៍ ហើយ​និង​ព័ត៌មាន​ស្តីពី​សុខភាព​ ដល់​ក្រុម​មនុស្ស ដែល​គេ​មិន​សូវ​ចូល​ដល់​។

ពី​ឆ្វេង​ទៅ​ស្តាំ​ ឃុន ខៃហេង រដ្ឋលេខាធិការ​ក្រសួង​ប្រៃសណីយ៍ និង​ទូរគមនាគមន៍ វេជ្ជបណ្ឌិត តេង គុនធី អគ្គលេខាធិការ​នៃ​អាជ្ញាធរ​ជាតិ​ប្រឆាំង​ជំងឺ​អេដស៍ Sheri-Nouane Duncan-Jones បុគ្គលិក​ទីភ្នាក់ងារ​ USAID ប្រចាំ​នៅ​កម្ពុជា និង Pamela Teichman បុគ្គលិក​ទីភ្នាក់ងារ USAID ប្រចាំ​នៅ​កម្ពុជា បាន​ចូលរួម​នៅ​ក្នុង​ពិធី​​សម្ពោធ​គំរោង mHealth ។ រូបថត​ដោយ Michael Gebremedhin បុគ្គលិក​ទីភ្នាក់ងារ USAID

ពី​ឆ្វេង​ទៅ​ស្តាំ​ ឃុន ខៃហេង រដ្ឋលេខាធិការ​ក្រសួង​ប្រៃសណីយ៍ និង​ទូរគមនាគមន៍ វេជ្ជបណ្ឌិត តេង គុនធី អគ្គលេខាធិការ​នៃ​អាជ្ញាធរ​ជាតិ​ប្រឆាំង​ជំងឺ​អេដស៍ Sheri-Nouane Duncan-Jones បុគ្គលិក​ទីភ្នាក់ងារ​ USAID ប្រចាំ​នៅ​កម្ពុជា និង Pamela Teichman បុគ្គលិក​ទីភ្នាក់ងារ USAID ប្រចាំ​នៅ​កម្ពុជា បាន​ចូលរួម​នៅ​ក្នុង​ពិធី​​សម្ពោធ​គំរោង mHealth ។ រូបថត​ដោយ Michael Gebremedhin បុគ្គលិក​ទីភ្នាក់ងារ USAID

ហេតុ​ដូច្នេះ​ហើយ​បាន​ជា​ខ្ញុំ​រីករាយ​ជា​ខ្លាំង​ចំពោះ​ការ​បញ្ចេញ កាលពី​ម្សិលម៉ិញ​នូវ​វិធី​ថ្មី​មួយ ដើម្បី​ប្រយុទ្ធ​​ប្រឆាំង​នឹង​ការ​ឆ្លង​មេរោគ​អេដស៍ នៅ​កម្ពុជា​។ កម្មវិធី​តាម​ទូរស័ព្ទ​ដែល​គេ​ហៅ​ថា “mHealth” ត្រូវ​បាន​​សម្ពោធ​​​នៅ​សប្តាហ៍​​នេះ​ដោយ​​គម្រោង​គំរូ​មួយ​ស្តីពី​ជំងឺ​អេដស៍​​​នៅ​កម្ពុជា របស់​ទីភ្នាក់ងារ​សហរដ្ឋ​អាមេរិច​​ដើម្បី​​អភិវឌ្ឍន៍​អន្តរជាតិ (USAID) ដោយ​សហការ​ជាមួយ​អាជ្ញាធរ​ជាតិ​ប្រយុទ្ធ​នឹង​ជំងឺ​អេដស៍ និង​​ក្រសួង ប្រៃស​ណីយ៍ និង​ទូរគមនាគមន៍​។ គម្រោង​គំរូ​មួយ​ស្តីពី​ជំងឺ​អេដស៍​​​នៅ​កម្ពុជា​មាន​ការ​ចូលរួម​នៃ​អង្គការ​មិន​​មែន​រដ្ឋាភិបាល​ក្នុង​ស្រុក និង​អង្គការ​មិន​មែន​រដ្ឋាភិបាល​អនុ្តរជាតិ ហើយ​ដែល​ត្រូវ​បាន​ឧបត្ថម្ភ​ថវិកា​ដោយ​ផែនការ​បន្ទាន់​សំរាប់​ការ​បន្ធូរបន្ថយ​ជំងឺ​អេដស៍ របស់​ប្រធានាធិបតី​អាមេរិក (PEPFAR) តាមរយៈ​ទីភ្នាក់​ងារ USAID ។ កម្មវិធី mHealth នេះ​គឺ​ជា​ឧទាហរណ៍​​មួយ​នៃ​ការ​ដែល​រដ្ឋាភិបាល​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​​ធ្វើ​​​ជា​ដៃ​គូ​ជាមួយ​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា និង​អង្គការ​មិន​មែន​រដ្ឋាភិបាល (NGO) ដើម្បី​ផ្តល់​ព័ត៌មាន ​និង​សេវា​ទាក់​ទង​​នឹង​​មេរោគ​អេដស៍ ដែល​អាច​ជួយ​ជីវិត​​របស់​ក្រុម​មនុស្ស​ដែល​មិន​សូវ​ទទួល​បាន​សេវា ដូចជា​​អ្នក​បម្រើ​​សេវា​​កំសាន្ត​។

តំណាង​រដ្ឋាភិបាល​និង​តំណាង​អង្គការ NGO ចូលរួម​នៅ​ក្នុង​ពិធី​សម្ពោធ​កម្មវិធី mHealth ។​ រូបថត​ដោយ Michael Gebremedhin បុគ្គលិក​ទីភ្នាក់ងារ USAID

តំណាង​រដ្ឋាភិបាល​និង​តំណាង​អង្គការ NGO ចូលរួម​នៅ​ក្នុង​ពិធី​សម្ពោធ​កម្មវិធី mHealth ។​ រូបថត​ដោយ Michael Gebremedhin បុគ្គលិក​ទីភ្នាក់ងារ USAID

នៅ​ក្នុង​ប្លក់​កន្លង​មក​របស់​ខ្ញុំ ខ្ញុំ​បាន​និយាយ​ពី​ការ​ដែល​ទូរស័ព្ទ​ដៃ​អាច​ជួយ​កែ​លំអ​ជីវិត​រស់នៅ​របស់​​មនុស្ស ដោយ​ផ្តល់​ព័ត៌មាន​។ កម្មវិធី mHealth តាម​ទូរស័ព្ទ​ដៃ​នេះ​គឺ​ជា​ឧទាហរណ៍​មួយ​ស្តីពី​ការ​ដែល​បច្ចេកទេស​ទូរស័ព្ទ​ដៃ​​ត្រូវ​បាន​គេ​ប្រើ ដើម្បី​ជួយ​អ្នក​ប្រឈម​នឹង​ការ​ឆ្លង​មេរោគ​អេដស៍ អោយ​ទទួល​បាន​ព័ត៌មាន និង​សេវា​ដែល​គេ​ត្រូវការ​​ទាក់ទង​នឹង​មេរោគ​អេដស៍​។ កម្មវិធី mHealth មាន​ប្រព័ន្ធ​ឆ្លើយ​តប​បែប​សន្ទនា​ជា​សំលេង​ដែល​ផ្តល់​អោយ​អ្នក​ហៅ​នូវ​ការ​ប្រឹក្សា​តាម​ទូរស័ព្ទ ព័ត៌មាន​ទាក់ទង​នឹង​សុខភាព និង​មេរោគ​អេដស៍​​តាម​ការ​ចង់​បាន និង​ការ​រំលឹក​ទាក់ទង​នឹង​​ការ​ប្រើ​ថ្នាំ និង​ការ​ណាត់​ជួប​។ ផ្នែក​មួយ​ទៀត​​​នៃ​កម្មវិធី mHealth មាន​ឈ្មោះ​ថា “​សហគមន៍​ខ្ញុំ – My Community​” ដែល​ជា​បណ្តុំ​គេហទំព័រ​ឆ្លើយឆ្លង​និង​ទំព័រ Facebook ដែល​បង្ហាញ​ទីតាំង​ផ្តល់​សេវា​តាម​​ផែនទី​អេឡិចត្រូវនិច និង​ព័ត៌មាន​សំរាប់​ការ​បញ្ជូន​​ដែល​គេ​អាច​ទាញ​យក​មក​បាន ព័ត៌មាន​ទាក់ទង​នឹង​​ជំងឺ​អេដស៍ ការ​ពិនិត្យ​និង​វាយតំលៃ​កម្រិត​ប្រឈម​នឹង​ការ​ឆ្លង​រោគ និង ព័ត៌មាន​ផ្សេង​ៗ​ទៀត​។

ព័ត៌មាន​ដែល​មាន​នៅ​កន្លែង​សម្ពោធ​កម្មវិធី mHealth ។ រូបថត​ដោយ Michael Gebremedhin បុគ្គលិក​ទីភ្នាក់ងារ USAID

ព័ត៌មាន​ដែល​មាន​នៅ​កន្លែង​សម្ពោធ​កម្មវិធី mHealth ។ រូបថត​ដោយ Michael Gebremedhin បុគ្គលិក​ទីភ្នាក់ងារ USAID

ជោគជ័យ​​របស់​កម្ពុជា​នៅ​ក្នុង​ការ​ការពារ និង​ព្យាបាល​មេរោគ​អេដស៍​គឺ​ជា​ការ​បង្ហាញ​អោយ​ឃើញ​នូវ​ការ​​ដឹក​នាំ​ដ៏​រឹងមាំ និង​ទិសដៅ​ជា​យុទ្ធសាស្រ្ត​របស់​ក្រសួង​សុខាភិបាល​កម្ពុជា និង​ស្ថាប័ន​សំខាន់​ៗ​ដទៃ​ទៀត​របស់​រដ្ឋា​ភិបាល ព្រម​ទាំង​ការ​បង្ហាញ​អោយ​ឃើញ​ពី​ការ​ជួយ​របស់​អង្គការ NGO និង​ដៃគូ​អភិវឌ្ឍន៍​​នានា​។ សហរដ្ឋ​អាមេរិក​​មាន​មោទនភាព​​ក្នុង​ការ​ជួយ​​ប្រទេស​កម្ពុជា ក្នុង​ពេល​ដែល​កម្ពុជា​បន្ត​ធ្វើការ​ដើម្បី​សំរេច​គោលដៅ​​ក្នុង​ការ​លុប​បំបាត់​កុំ​អោយ​មាន​ការ​ឆ្លង​ថ្មី​នៃ​មេរោគ​អេដស៍​ នៅ​ត្រឹម​ឆ្នាំ​២០២០​។

Using Mobile Technology to Help Fight HIV

Cambodia has been recognized for making tremendous progress in the prevention and treatment of HIV.  In the past decade, Cambodia has cut adult HIV infection rates by more than half, and today more than 80 percent of patients diagnosed with HIV receive life-saving treatment.  Many people in the country remain at a high risk of HIV infection, however, so it is critical to continue to expand the reach of HIV services and health information to hard-to-reach groups.

From left to right: Khay Khun Heng, Secretary of State, Ministry of Posts and Telecommunication, Dr. Teng Kunty, Secretary General, National AIDS Authority, Sheri-Nouane Duncan-Jones from USAID Cambodia, and Pamela Teichman from USAID Cambodia attend the mHealth launch. Photo: USAID/Michael Gebremedhin

From left to right: Khay Khun Heng , Secretary of State, Ministry of Posts and Telecommunication, Dr. Teng Kunty, Secretary General, National AIDS Authority, Sheri-Nouane Duncan-Jones from USAID Cambodia, and Pamela Teichman from USAID Cambodia attend the mHealth launch. Photo: USAID/Michael Gebremedhin

That’s why I am so excited about yesterday’s release of an innovative tool to help fight against new HIV infections in Cambodia.  The mobile health platform – called “mHealth” – was launched this week by USAID’s Cambodia HIV/AIDS Flagship project in collaboration with the National AIDS Authority and the Ministry of Posts and Telecommunications.  The Cambodia HIV/AIDS Flagship project is a consortium of local and international non-governmental organizations (NGOs) funded by the U.S. President’s Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR) through the U.S. Agency for International Development (USAID).  The mHealth platform is an example of how the U.S. government partners with the Royal Government of Cambodia and NGOs to provide potentially life-saving HIV-related information and services to underserved populations, including  entertainment workers.

Government and NGO representatives attend the mHealth launch. Photo: USAID/Michael Gebremedhin

Government and NGO representatives attend the mHealth launch. Photo: USAID/Michael Gebremedhin

In a previous blog, I mentioned how mobile phones can help improve the lives of people by providing access to information.  The mHealth platform is an example of mobile phone technology being used to help at-risk populations receive access to the HIV information and services they need.  The mHealth platform features “Voice4U,” a mobile phone interactive voice response system that provides callers with on-line counseling, on-demand HIV and health-related information, and medication and appointment reminders.  Another component of mHealth is “My Community,” a set of interactive websites and Facebook pages that offers electronically-mapped service locations and downloadable referrals, HIV and related news and information, individual risk screening, and more.

Information available at the mHealth launch. Photo: USAID/Michael Gebremedhin

Information available at the mHealth launch. Photo: USAID/Michael Gebremedhin

Cambodia’s achievements in preventing and treating HIV are a testament to the strong leadership and strategic direction of the Ministry of Health and other key government agencies as well as to the support of NGO and development partners.  The United States is proud to support Cambodia as it continues to work towards the goal of eliminating all new HIV infections by 2020.

តន្រ្តី​បែប​អណ្តែតអណ្តូង​របស់​អាមេរិក The Blues​៖ ពី​ទន្លេ Mississippi ដល់​ទន្លេ​មេគង្គ

ពិភពលោក​​នៅ​តែ​កាន់ទុក្ខ​ចំពោះ​មរណភាព​របស់​លោក B.B. King ដែល​ជា​អ្នក​ចំរៀង អ្នក​និពន្ធ​បទ​ចំរៀង និង​អ្នក​លេង​ហ្គីតា​ដ៏​ល្បី​របស់​អាមេរិក ដែល​បាន​នាំ​តន្រ្តី Blues ដល់​ទស្សនិកជន នៅ​​ជុំវិញ​ពិភពលោក​។ ដោយ​ត្រូវ​បាន​គេ​ទទួល​ស្គាល់​ថា ជា “​ស្តេច​នៃ​តន្រ្តី Blues” និង​ជា​អ្នក​ដេញ​ហ្គីតា​ដ៏​ល្អ​បំផុត លោក King មាន​ឈ្មោះ​នៅ​ក្នុង​តារាង​កិត្តិយស Blues Hall of Fame និង Rock and Roll Hall of Fame បាន​ទទួល​មេដាយ​សេរីភាព​របស់​ប្រធានាធិបតី និង​បាន​ទទួល​រង្វាន់ Grammy ផ្នែក​តន្រ្តី​ចំនួន ១៥ ដែល​រួម​មាន​រង្វាន់ Lifetime Achievement និង​រង្វាន់ Grammy Hall of Fame ។ តែ​ការ​រួម​ចំណែក​ដ៏​យូរ​លង់​ទៅ​មុខ និង​សំខាន់​បំផុត​របស់​លោក King ប្រហែល​ជា​ឥទ្ធិពល​នៃ​តន្រ្តី​របស់​លោក​ទៅ​លើ​ជីវិត​មនុស្ស​រាប់​លាន​នាក់ មក​ដល់​ពេល​នេះ​។

“ស្តេចនៃតន្រ្តី Blues” គឺលោក B.B. King (រូបថតដោយកាសែត AP)

“​ស្តេច​នៃ​តន្រ្តី Blues​” គឺ​លោក B.B. King (​រូបថត​ដោយ​កាសែត AP)

នៅ​ក្នុង​សេចក្តី​ថ្លែង​ក្នុង​ពេល​ថ្មី​ៗ​នេះ​របស់​លោក​ប្រធានាធិបតី Obama ស្តីពី​ការ​បាត់បង់​លោក B.B. King លោក​ប្រធានាធិបតី​បាន​មាន​ប្រសាសន៍​ថា តន្រ្តីករ​នេះ “​បាន​ក្លាយ​ជា​ឯកអគ្គរដ្ឋទូត ដែល​បាននាំ​​តន្រ្តី​អាមេរិក​របស់​គាត់​មក​កាន់​ប្រទេស​របស់​គាត់ និង​ទៅ​ពិភពលោក​”​។ បន្ទាប់​ពី​ធ្វើ​ការ​ប្រគំ​ជា​លើក​ដំបូង​នៅ​បរទេស ក្នុង​ប្រទេស​បារាំង ក្នុង​ឆ្នាំ ១៩៦៨ លោក King បាន​បន្ត​ធ្វើ​ដំណើរ​ក្នុង​ពិភពលោក ដើម្បី​សំដែង​ជូន​ទស្សនិកជន នៅ​តាម​ប្រទេស​នានា នៅ​ទូទាំង​ទ្វីប​អឺរ៉ុប អាហ្រ្វិក និង​អាស៊ី​។ នៅ​ក្នុង​ឆ្នាំ ១៩៧១ លោក​បាន​ក្លាយ​ជា​អ្នក​ចំរៀង​ប​ទ​ភ្លេង Blue ដំបូង​គេ​ដែល​បាន​ទៅ​សំដែង​នៅ​ប្រទេស​ជប៉ុន ហើយ​បន្ទាប់​មក បាន​ធ្វើ​ជា​ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​ផ្លាស់​ប្តូរ​ផ្នែក​វប្បធម៌​អោយ​ក្រសួង​ការបរទេស​អាមេរិក​សំរាប់​ការងារ​នៅ​ទ្វីប​អាហ្រ្វិក​ខាង​លិច និង​អតីតសហភាព​សូវៀត​។

“Lucille” ដ៏ល្បី ដែលជាឈ្មោះដែលលោក B.B. King បានដាក់អោយហ្គីតាទាំងអស់របស់លោក នៅក្នុងអំឡុងពេលទាំងមូលនៃអាជីពរបស់លោក។ (រូបថតដោយកាសែត AP)

“​Lucille​” ដ៏​ល្បី ដែល​ជា​ឈ្មោះ​ដែល​លោក B.B. King បាន​ដាក់​អោយ​ហ្គីតា​ទាំងអស់​របស់​លោក នៅ​ក្នុង​អំឡុង​ពេល​ទាំង​មូល​នៃ​អាជីព​របស់​លោក​។ (​រូបថត​ដោយ​កាសែត AP)

លោកប្រធានាធិបតី Obama ច្រៀងចំរៀងដែលមានចំណងជើងថា “Sweet Home Chicago” ជាមួយលោក B.B. King នៅក្នុងការសំដែងមួយនៅសេតវិមាន ក្នុងឆ្នាំ ២០១២។ (រូបថតដោយ ShareAmerica)

លោក​ប្រធានាធិបតី Obama ច្រៀង​ចំរៀង​ដែល​មាន​ចំណងជើង​ថា “Sweet Home Chicago” ជាមួយ​លោក B.B. King នៅ​ក្នុង​ការ​សំដែង​មួយ​នៅ​សេតវិមាន ក្នុង​ឆ្នាំ ២០១២​។ (​រូបថត​ដោយ ShareAmerica)

តន្រ្តី Blue មាន​ដើម​កំណើត​ចេញ​ពី​សហគមន៍​ជនជាតិ​អាមេរិក​មាន​ដើម​កំណើត​អាហ្រ្វិក នៅ​ក្នុង​សហរដ្ឋ​អាមេរិក នៅ​ចុង​សតវត្សទី ១៩ តែ​តាំង​ពី​នោះ​មក បាន​រាលដាល​នៅ​ទូទាំង​សាកលលោក​។ ប្រទេស​ជា​ច្រើន​បាន​ចាត់​ទុក​បទ​ភ្លេង​នេះ​ដូច​របស់​គេ ឬ​បាន​បង្កើត​បទ​ភ្លេង​តាម​បែប​របស់​គេ​។ កាលពី​ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំ​មុន ខ្ញុំ​បាន​លឺ​ជា​លើក​ដំបូង​អំពី​លោក គង់ ណៃ ដែល​ជា​តន្រ្តីករ​ដ៏​ល្បី​ម្នាក់​ក្នុង​ចំណោម​តន្រ្តីករ​ល្បី​ៗ​ដែល​បាន​រួច​ជីវិត​ពី​សម័យ​ខ្មែរ​ក្រហម​។ លោក គង់ ណៃ​ មាន​លក្ខណៈ​ដូច​លោក B.B. King នៅ​ត្រង់​ថា លោក​មាន​សំលេង​ខ្លាំង ហើយ​និង​ឧបករណ៍​ចាប៉ី​ដង​វែង​ដែល​ធ្វើ​អោយ​គេ​មាន​ការ​ចាប់ចិត្ត​។ ឌីស​ចំរៀង​របស់​គាត់​ដែល​មាន​ឈ្មោះ​ថា “Mekong Delta Blues” ជាមួយ​នឹង​ជន​នៅ​ក្រោម​ការ​ឧបត្ថម្ភ​ដ៏​មាន​ទេពកោលស្យ​របស់​លោក ឈ្មោះ អ៊ូច សាវី គឺ​ល្អ​ណាស់ ថ្វី​បើ លោក គង់ ណៃ បាន​ចូល​និវត្តន៍​ហើយ​ក្តី តែ​លោក​នៅ​តែ​បន្ត​ធ្វើ​ជា​គំរូ​ដល់​តន្រ្តីករ​ក្មេង​ៗ​។

លោកគង់ ណៃ ដេញចាប៉ីដងវែង នៅក្នុងការប្រគំតន្រ្តីមួយ នៅឆ្នាំ ២០០៣ នៅ New York ។ (រូបថតដោយទស្សនាវដ្តី New York Time)

លោក​គង់ ណៃ ដេញ​ចាប៉ី​ដង​វែង នៅ​ក្នុង​ការ​ប្រគំ​តន្រ្តី​មួយ នៅ​ឆ្នាំ ២០០៣ នៅ New York ។ (​រូបថត​ដោយ​ទស្សនាវដ្តី New York Time)

មាន​តន្រ្តីករ​ដទៃ​មួយ​ចំនួន​ទៀត​ដែល​មាន​ឬស​គល់​ពី​កម្ពុជា ហើយ​ដែល​កំពុង​ជួយ​ធ្វើ​អោយ​តន្រ្តី Blues នៅ​មាន​ភាព​រស់រវើក​។ Bonny B គឺ​ជា​តន្រ្តីករ​ផ្លុំ​ត្រែ​ជនជាតិ​បារាំង​មាន​ដើមកំណើត​ខ្មែរ​ដ៏​មាន​ជោគជ័យ​ម្នាក់ ថែម​ទាំង​បាន​បំបែក​កំណត់ត្រា​ពិភពលោក នៅ​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០០៩ ដោយ​បាន​លេង​ឧបករណ៍​នេះ​អស់​រយៈពេល ២៤ ម៉ោង ដោយ​គ្មាន​ឈប់​ម្តង​សោះ​។ ក្រុម ដែល​ជា​ក្រុម​តន្រ្តី​មួយ​នៅ​កម្ពុជា​មាន​អ្នក​ចំរៀង​ខ្មែរ​ពីរ​រូប​ជា​បងប្អូន​ស្រី​បង្កើត​នឹង​គ្នា មាន​ឈ្មោះ​ថា សុភា និង​សុភក្តិ បញ្ចូល​គ្នា​នូវ​បទ​ភ្លេង​តាម​បែប​តន្រ្តី Blue ជាមួយ​នឹង​បទ​ភ្លេង​ប្រពៃណី​ខ្មែរ​។ ខ្ញុំ​បាន​សរសេរ​នៅ​ក្នុង​ប្លក់​ពី​មុន​នេះ​អំពី​ចំណូលចិត្ត​របស់​ខ្ញុំ​ទៅ​លើ​តន្រ្តី ដូច្នេះ ខ្ញុំ​ចង់​ឃើញ​ការ​ប្រគំ​តន្រ្តី​បែប​នេះ​នៅ​ក្នុង​ពេល​អនាគត​ដ៏​ខ្លី​ខាង​មុខ​នេះ​។

លោក B.B. King ត្រូវ​បាន​គេ​ចងចាំ​រហូត ចំពោះ​ការ​ដែល​លោក​ប្រើ​ទេពកោសល្យ​របស់​លោក ដើម្បី​បង្រួបបង្រួម​មនុស្ស​គ្រប់​ប្រភេទ​។ កេរ្តិ៍ដំណែល​របស់​លោក​បង្រៀន​យើង​អោយ​ដឹង​ថា ចំណង​នៃ​ការ​យល់​គ្នា​ទៅ​វិញ​ទៅ​មក​អាច​ត្រូវ​បាន​ពង្រឹង​ជាមួយ​នឹង​តន្រ្តី​ដែល​ជា​ភាសា​សាកល​។ ចំរៀង​ដែល​ខ្ញុំ​ចូលចិត្ត​ជាង​គេ ហើយ​ដែល​ប្រហែល​ជា​ល្បី​ជាង​គេ​របស់​លោក King មាន​ចំណងជើង​ថា “The Thrill is Gone” (​ក្តី​រំភើប​បាន​កន្លង​បាត់​ទៅ​) ដែល​អ្នក​អាច​ឃើញ​គាត់​ច្រៀង​នៅ​ក្នុង YouTube ខាង​ក្រោម​។ អ្វី​មួយ​ដែល​ប្រាកដ​នោះ​គឺ​ថា ក្តី​រំភើប​របស់​លោក B.B. King នឹង​នៅ​ជាមួយ​យើង​ជានិច្ច ដោយ​បន្ត​មាន​តាមរយៈ​អ្នក​ដែល​បន្ត​ធ្វើ​តាម​ស្ទីល​របស់​គាត់ ហើយ​និង​អ្នក​និយម​ចូលចិត្ត​ដែល​បន្ត​ស្តាប់​ភ្លេង​របស់​គាត់​។

The Blues: From Mississippi to the Mekong

The world continues to mourn the passing of B.B. King, the iconic American singer, songwriter, and guitarist that helped bring the blues music to audiences around the world. Recognized as the “King of the Blues” and one of the greatest guitar players of all time, King is in the Blues Hall of Fame and the Rock and Roll Hall of Fame, received the Presidential Medal of Freedom, and won 15 Grammys, including the Lifetime Achievement and Grammy Hall of Fame awards. But perhaps King’s most significant and lasting contribution is the influence that his music has had in the lives of millions of people to this day.

“The King of the Blues” B.B. King. (Photo courtesy of AP Images)

“The King of the Blues” B.B. King. (Photo courtesy of AP Images)

In President Obama’s recent statement on the loss of B.B. King, he said that the musician “became the ambassador who brought his all-American music to his country and the world.” After playing his first overseas concert in France in 1968, King would go on to travel the world and play for audiences in various countries throughout Europe, Africa, and Asia. In 1971, he became the first blues singer to ever play in Japan and later served as a cultural exchange ambassador for the U.S. Department of State for tours in West Africa and the former Soviet Union.

The legendary “Lucille” – a name that B.B. King would give to all of his guitars throughout his career. (photo courtesy of AP Images)

The legendary “Lucille” – a name that B.B. King would give to all of his guitars throughout his career. (photo courtesy of AP Images)

President Obama sang “Sweet Home Chicago” with B.B. King at a White House performance in 2012. (photo courtesy of ShareAmerica)

President Obama sang “Sweet Home Chicago” with B.B. King at a White House performance in 2012. (photo courtesy of ShareAmerica)

Blues music originated in African-American communities in the United States in the late 19th century but has since spread all around the world. Many countries have adopted the blues or have made their own versions. A couple of years ago I first learned about Kong Nay, one of the few great musicians who survived the Khmer Rouge era. Kong Nay is also like B.B. King in that he has a powerful voice and a captivating instrument called the “chapei dang weng.” The album “Mekong Delta Blues” with his talented protégé Ouch Savy is wonderful, and although Master Kong Nay has retired, he continues to serve as a role model for young musicians.

Kong Nay playing the chapei dang weng during a 2013 concert in New York. (Photo courtesy of the New York Times)

Kong Nay playing the chapei dang weng during a 2013 concert in New York. (Photo courtesy of the New York Times)

There are a number of other musicians with Cambodian roots that are helping to keep blues music alive. Bonny B., a successful Cambodian-French harmonica musician, also set the Guinness Book of World Records mark in 2009 for the longest harmonica marathon, playing his instrument for 24 hours without a single break. Krom, a Cambodia-based band that features two Khmer singers and sisters Sophea and Sopheak, fuse a classic blues style with traditional Khmer music. I wrote in a previous blog about my passion for live music, so I would love to see these and other acts perform in the near future.

B.B. King will forever be remembered for using his talent to bring people from diverse backgrounds together. His legacy teaches us that the bonds of mutual understanding can be strengthened with the universal language of music. My favorite and probably King’s most famous song is “The Thrill is Gone,” which you can watch him perform in the YouTube video below. One thing is for certain: the thrill of B.B. King will always be with us, living on through those who continue to emulate his style and the fans who continue to listen to his music.

បញ្ជូន​ត្រឡប់​វិញ​នូវ​និមិត្តរូប​នៃ​បេតិកភណ្ឌ​ខ្មែរ

ក្នុង​​អំឡុង​​ពេល​​ជា​​របស់​​ខ្ញុំ​​ជា​ឯកអគ្គរដ្ឋទូត ខ្ញុំ​​ចាប់ផ្តើម​​ស្គាល់​​តំលៃ​​នៃ​បេតិកភណ្ឌ​វប្បធម៌​ដ៏​ពិសេស​របស់​ខ្មែរ ដែល​ជា​ប្រភព​នៃ​មោទនភាព និង​អត្តសញ្ញាណ​សំរាប់​ប្រជាជន​កម្ពុជា​។ ដូច​លោក​អ្នក​ជា​ច្រើន​ដែរ ខ្ញុំ​មាន​ការ​រំខាន​ចិត្ត​ដោយ​លឺ​អំពី​វត្ថុ​បូរាណ​ដែល​គេ​មិន​អាច​កាត់​ថ្លៃ​បាន ត្រូវ​បាន​លួច និង​ជួញដូរ​ខុស​ច្បាប់​។ តែ​ខ្ញុំ​រីករាយ​ដោយ​ម្នាក់​ៗ ស្ថាប័ន និង​រដ្ឋាភិបាល​នានា​កំពុង​តែ​ធ្វើការ​ជា​ដៃគូ ដើម្បី​ការពារ​បេតិកភណ្ឌ​វប្បធម៌​ខ្មែរ​ដ៏​សំបូរ​បែប និង​ប្រវត្តិសាស្រ្ត​គួរ​ជា​ទី​មោទនៈ​របស់​ប្រជាជន​ខ្មែរ​។

រូបចំលាក់ហនុមានត្រូវបានយកមកអោយប្រទេសកម្ពុជាវិញ នៅក្នុងពិធីប្រគល់ជាផ្លូវការមួយ កាលពីថ្ងៃអង្គារ។ (រូបថតរបស់កាសែត AP)។

រូប​ចំលាក់​ហនុមាន​ត្រូវ​បាន​យក​មក​អោយ​ប្រទេស​កម្ពុជា​វិញ នៅ​ក្នុង​ពិធី​ប្រគល់​ជា​ផ្លូវការ​មួយ កាល​ពី​ថ្ងៃ​អង្គារ​។ (​រូបថត​របស់​កាសែត AP​)​។

នៅ​សប្តាហ៍​នេះ យើង​បាន​ឃើញ​រឿង​ជោគជ័យ​មួយ នៅ​ក្នុង​ការ​ខិតខំ​ជា​បន្ត​ក្នុង​ការ​នាំ​យក​មក​វិញ​នូវ​វត្ថុ​សិល្បៈ​ដែល​ត្រូវ​បាន​លួច​។ នៅ​ក្នុង​ពិធី​ប្រគល់​ជា​ផ្លូវការ​មួយ នៅ​ទីស្តីការ​គណរដ្ឋមន្រ្តី កាល​ពី​ថ្ងៃ​អង្គារ លោក​ឧបនាយក​រដ្ឋមន្រ្តី សុខ អាន បាន​ស្វាគមន៍​ការ​បញ្ជូន​ត្រឡប់​វិញ​នូវ​រូប​ចំលាក់​ហនុមាន ដែល​ជា​រូប​ស្តេច​ស្វា​តាម​សាសនា​ហិណ្ឌូ ហើយ​ដែល​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​នៅ​សតវត្ស​ទី ១០​។ រូប​ចំលាក់​នេះ​ត្រូវ​បាន​គេ​លួច​ពី​ប្រាសាទ​ចិន នៅ​តំបន់​ប្រាសាទ​កោះកេរ នៅ​ក្នុង​អំឡុង​ពេល​នៃ​សម័យ​ខ្មែរ​ក្រហម​ដែល​មាន​ភាព​វឹកវរ​។ រូប​ចំលាក់​ហនុមាន​ស្ថិត​នៅ​ជា​របស់​សារៈមន្ទីរ​សិល្បៈ Cleveland Museum of Art តាំង​ពី​ឆ្នាំ​១៩៨២ មក​។

លោកស្រីភារធារីស្ថានទូតអាមេរិក Julie Chung ដាក់កម្រងផ្កាលើរូបចំលាក់ហនុមាន នៅក្នុងពិធីប្រគល់។

លោកស្រី​ភារធារី​ស្ថានទូត​អាមេរិក Julie Chung ដាក់​កម្រង​ផ្កា​លើ​រូប​ចំលាក់​ហនុមាន នៅ​ក្នុង​ពិធី​ប្រគល់​។

រួម​ជាមួយ​នឹង​រូប​បដិមា​ទុរយោធន៍ បដិមាភីម និងបដិមា​ពលរាម ដែល​ត្រូវ​បាន​បញ្ជូន​ត្រឡប់​មក​កម្ពុជា​វិញ កាល​ពី​ឆ្នាំ​ទៅ ហើយបដិមាចំនួន២​នៃ​ត្រកូល​បណ្ឌវ ដែល​ត្រូវ​បាន​នាំ​ត្រឡប់​មក​កម្ពុជា​វិញ នៅ​ឆ្នាំ​២០១៣ រូប​ចំលាក់​ហនុមាន​គឺ​ជា​រូប​ចំលាក់​ទី​៦ ហើយ​ក្នុង​ចំណោម​រូប​ចំលាក់​ពី​ប្រាសាទ​ចិន ដែល​ត្រូវ​បាន​នាំ​ត្រឡប់​មក​កម្ពុជា​វិញ​។ ខ្ញុំ​រីករាយ​ដោយ​រូប​ចំលាក់​ទាំង​នេះ​ត្រូវ​បាន​នាំ​យក​មក​កាន់​កន្លែង​ដើម​របស់​វា​វិញ​។

ពីឆ្វេងទៅស្តាំ៖ លោកស្រីភារធារីស្ថានទូតអាមេរិក Julie Chung លោកស្រី Sonya Quintanilla អ្នកអភិរក្សរបស់សារមន្ទីរ Cleveland Museum ផ្នែកសិល្បៈរបស់ជនជាតិដើមឥណ្ឌានៅអាមេរិក និងសិល្បៈនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ និងលោក William Griswold ប្រធានសារៈមន្ទីរសិល្បៈ Cleveland Museum of Art ចូលរួមនៅក្នុងពិធីប្រគល់ជាផ្លូវការនូវរូបចំលាក់ហនុមាន អោយកម្ពុជាវិញ។

ពី​ឆ្វេង​ទៅ​ស្តាំ​៖ លោកស្រី​ភារធារី​ស្ថានទូត​អាមេរិក Julie Chung លោកស្រី Sonya Quintanilla អ្នក​អភិរក្ស​របស់​សារមន្ទីរ Cleveland Museum ផ្នែក​សិល្បៈ​របស់​ជនជាតិ​ដើម​ឥណ្ឌា​នៅ​អាមេរិក និង​សិល្បៈ​នៅ​អាស៊ី​អាគ្នេយ៍ និង​លោក William Griswold ប្រធាន​សារៈមន្ទីរ​សិល្បៈ Cleveland Museum of Art ចូលរួម​នៅ​ក្នុង​ពិធី​ប្រគល់​ជា​ផ្លូវការ​នូវ​រូប​ចំលាក់​ហនុមាន អោយ​កម្ពុជា​វិញ​។

ខ្ញុំ​សូម​សរសើរ​សារមន្ទីរ Cleveland Museum of Art និង​នាយក​នៃ​សារៈមន្ទីរ​នេះ គឺ​លោក​បណ្ឌិត William Griswold ដែល​បាន​ខិតខំ​នាំ​យក​មក​វិញ​នូវ​រូប​ចំលាក់​ហនុមាន បន្ទាប់​ពី​សារៈមន្ទីរ​នេះ​បាន​ដឹង​ព័ត៌មាន​ស្តីពី​ប្រភព​ដើម​នៃ​រូប​ចំលាក់​នេះ​។ ការ​ខិតខំ​របស់​សារមន្ទីរ Cleveland Museum of Art ឆ្លុះ​បញ្ចាំ​អោយ​ឃើញ​នូវ​កំរិត​សីលធម៌​ដ៏​ខ្ពស់​បំផុត ហើយ​និង​ការ​ប្តេជ្ញាចិត្ត​ពិត​ប្រាកដ ចំពោះ​ការ​អភិរក្ស​បេតិកភណ្ឌ​វប្បធម៌​ខ្មែរ​។

គង់ វីរៈ (រូបឆ្វេង) ប្រធានសារមន្ទីរជាតិកម្ពុជា និងលោក William Griswold ប្រធាននៃសារមន្ទីរ Cleveland Museum of Art ចាប់ដៃគ្នា បន្ទាប់ពីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការវាងសារមន្ទីរទាំងពីរ។ (រូបថតរបស់សារមន្ទីរ Cleveland Museum of Art )

គង់ វីរៈ (​រូប​ឆ្វេង​) ប្រធាន​សារមន្ទីរ​ជាតិ​កម្ពុជា និង​លោក William Griswold ប្រធាន​នៃ​សារមន្ទីរ Cleveland Museum of Art ចាប់​ដៃ​គ្នា បន្ទាប់​ពី​ចុះ​ហត្ថលេខា​លើ​កិច្ច​ព្រមព្រៀង​សហប្រតិបត្តិកា​រវាង​សារមន្ទីរ​ទាំង​ពីរ​។ (​រូបថត​របស់​សារមន្ទីរ Cleveland Museum of Art )

ខ្ញុំ​សូម​អបអរសាទរ​ផង​ដែរ​ចំពោះ​សារមន្ទីរ Cleveland Museum of Art ចំពោះ​ការ​ចុះហត្ថលេខា​លើ​អនុស្សារណៈ​នៃ​ការ​យោគយល់​ជាមួយ​សារមន្ទីរ​ជាតិ​កម្ពុជា ដើម្បី​ធ្វើការ​សហការ​គ្នា​លើ​គំរោង​ទៅ​អនាគត​។ កិច្ច​ព្រមព្រៀង​រវាង​ស្ថាប័ន​ទាំង​ពីរ​នេះ​គឺ​ជា​គំរូ​ដ៏​ប្រពៃ​មួយ​នៃ​ចំណង​មិត្តភាព កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និង​ការ​គោរព​គ្នា​រឹងមាំ រវាង​ប្រទេស​យើង​ទាំង​ពីរ​។ សម​ដូច​លោក​បណ្ឌិត Griswold បាន​មាន​ប្រសាសន៍​ថា “​យើង​មាន​សេចក្តី​រីករាយ​ជា​ខ្លាំង​ក្នុង​ការ​ផ្តល់​ជំនួយ​ដល់​សារមន្ទីរ​ជាតិ​កម្ពុជា និង​ក្នុង​ការ​ធ្វើការ​ជាមួយ​សហការី​កម្ពុជា ដែល​តាមរយៈ​ពួកគេ យើង​បាន​ដឹង​ច្រើន​ពី​សិល្បៈ និង​វប្បធម៌​ខ្មែរ​។ យើង​រីករាយ​ជា​ខ្លាំង​ចំពោះ​លទ្ធភាព​នៃ​ការ​បង្កើន​ការ​យល់​ដឹង​របស់​សាធារណជន​អាមេរិក និង​ការ​អោយ​តំលៃ​របស់​គេ​ចំពោះ​សិល្បៈ​ខ្មែរ តាមរយៈ​កម្ចី​ដល់​សារមន្ទីរ​របស់​យើង​”​។

លោកស្រីភារធារីស្ថានទូតអាមេរិក Julie Chung (ចុងខាងស្តាំ) លោកឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី សុខ អាន (រូបទី ២ រាប់ពីស្តាំ) លោក William Griswold ប្រធាននៃសារមន្ទីរ Cleveland Museum of Art (រូបឆ្វេងបំផុត) និងអ្នកមុខអ្នកការដទៃទៀតថតរូបជាមួយនឹងរូបចំលាក់ហនុមាន នៅក្នុងពីធីប្រគល់។

លោកស្រី​ភារធារី​​ស្ថានទូត​​អាមេរិក Julie Chung (​​ចុង​​ខាង​​ស្តាំ​) លោក​ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី សុខ អាន (​រូប​ទី​២ រាប់​ពី​ស្តាំ​) លោក William Griswold ប្រធាន​​នៃ​​សារមន្ទីរ Cleveland Museum of Art (​​រូប​​ឆ្វេង​​បំផុត​​) និង​​អ្នក​មុខ​អ្នក​ការ​ដទៃ​ទៀត​ថត​រូប​ជាមួយ​នឹង​រូប​ចំលាក់​ហនុមាន នៅ​ក្នុង​ពីធី​ប្រគល់​។

អស់​ពេល​ជា​ច្រើន​ឆ្នាំ​ហើយ​ដែល​ស្ថានទូត​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​បាន​ធ្វើការ​ជាមួយ​ប្រទេស​កម្ពុជា ដើម្បី​ជួយ​ការពារ​បេតិកភណ្ឌ​វប្បធម៌ និង​បេតិកភណ្ឌ​ប្រវត្តិសាស្រ្ត​ដ៏​ពិសេស​របស់​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា ហើយ​លើក​ទឹក​ចិត្ត​អោយ​អ្នក​ដទៃ​ធ្វើ​តាម​ខ្លួន​។ ខ្ញុំ​ជឿ​ថា មាតុភូមិ​និវត្តន៍​នេះ​បញ្ជាក់​ពី​ទំនាក់ទំនង​កាន់តែ​ជ្រាលជ្រៅ រវាង​ប្រទេស​យើង​ទាំង​ពីរ​។ ខ្ញុំ​រីករាយ​នឹង​បន្តភាព​ជា​ដៃគូ​នេះ ដើម្បី​ការពារ​កេរ្តិ៍ដំណែល​វប្បធម៌​របស់​ប្រទេស​កម្ពុជា សំរាប់​មនុស្ស​ជំនាន់​ក្រោយ​។

Returning a Symbol of Cambodia’s Heritage

During my time as Ambassador, I have come to appreciate Cambodia’s unique cultural heritage – a source of tremendous pride and identity for the Cambodian people. Like many of you, I am troubled by reports about priceless artifacts that have been stolen and trafficked. However, I am encouraged that individuals, institutions, and governments are working in partnership to protect the rich cultural heritage of Cambodia and the proud history of the Khmer people.

The Hanuman statue was returned to Cambodia during an official handover ceremony on Tuesday. (Photo courtesy of AP Images)

The Hanuman statue was returned to Cambodia during an official handover ceremony on Tuesday. (Photo courtesy of AP Images)

This week, we witnessed a success story in the ongoing efforts to repatriate looted art to Cambodia. During an official handover ceremony at the Council of Ministers building on Tuesday, Deputy Prime Minister Sok An welcomed the return of Hanuman, a 10th century statue of the Hindu monkey god which was looted from Prasat Chen at Koh Ker during the turbulence of the Khmer Rouge era. The Hanuman statue had been in the possession of the Cleveland Museum of Art since 1982.

U.S. Embassy Chargé d’affaires Julie Chung places a garland on the Hanuman statue during the handover ceremony.

U.S. Embassy Chargé d’affaires Julie Chung places a garland on the Hanuman statue during the handover ceremony.

Along with the Duryodhana, Bhima, and Balarama statues that were returned last year and the twin Pandava “Kneeling Attendant” statues that were returned in 2013, the Hanuman is the sixth statue from Prasat Chen that has returned to Cambodia. I am pleased that these statues are back where they belong.

From left to right: U.S. Embassy Chargé d’affaires Julie Chung, Cleveland Museum’s curator of Indian and Southeast Asian Art Sonya Quintanilla, and Cleveland Museum of Art director William Griswold attend the official handover ceremony returning the Hanuman statue to Cambodia.

From left to right: U.S. Embassy Chargé d’affaires Julie Chung, Cleveland Museum’s curator of Indian and Southeast Asian Art Sonya Quintanilla, and Cleveland Museum of Art director William Griswold attend the official handover ceremony returning the Hanuman statue to Cambodia.

I would like to congratulate the Cleveland Museum of Art and its director, Dr. William Griswold, for their efforts to return the Hanuman statue after the museum uncovered information about the statue’s provenance. The Cleveland Museum of Art’s efforts reflect the highest ethical standards and demonstrate a true commitment to the preservation of Cambodia’s cultural heritage.

Kong Virak (left), director of the National Museum of Cambodia, and William Griswold, director of the Cleveland Museum of Art, shake hands after signing an accord on cooperation between the museums. (Photo courtesy of Cleveland Museum of Art)

Kong Virak (left), director of the National Museum of Cambodia, and William Griswold, director of the Cleveland Museum of Art, shake hands after signing an accord on cooperation between the museums. (Photo courtesy of Cleveland Museum of Art)

I also applaud the Cleveland Museum of Art for signing a memorandum of understanding with the National Museum of Cambodia to collaborate on future projects. This agreement between the two institutions is an excellent example of the strong bonds of friendship, cooperation, and respect between our two nations. As Dr. Griswold said, “We are very happy to provide assistance to the National Museum and to be working with our Cambodian colleagues from whom we are learning more and more about the art and culture of Cambodia. We are very excited about the possibilities for increasing the American public’s awareness of and appreciation for Khmer art through loans to our museum.”

U.S. Embassy Chargé d’affaires Julie Chung (far right), Cambodian Deputy Prime Minister Sok An (second from the right), Director of the Cleveland Museum of Art William Griswold (far left), and other dignitaries pose with the Hanuman statue during the handover ceremony.

U.S. Embassy Chargé d’affaires Julie Chung (far right), Cambodian Deputy Prime Minister Sok An (second from the right), Director of the Cleveland Museum of Art William Griswold (far left), and other dignitaries pose with the Hanuman statue during the handover ceremony.

For many years, the U.S. Embassy has worked with Cambodia to help protect the Kingdom’s unique historical and cultural heritage and to encourage others to do the same. I believe this repatriation underscores the deepening relationship between our two countries. I look forward to continuing this partnership to safeguard Cambodia’s cultural legacy for future generations.

នាំ​ជន​រងគ្រោះដោយ​ការ​ជួញដូរ​មនុស្ស​មក​មាតុភូមិ​វិញ

បើ​តាម​ការ​ប៉ាន់​ប្រមាណ​មើល មាន​មនុស្ស​ជាង ២០ លាន​នាក់​នៅ​ជុំវិញ​ពិភពលោក​កំពុង​រស់នៅ​ជា​ទាសករ​សម័យ​ទំនើប ដោយ​មាន​ច្រើន​គ្នា​ត្រូវ​បាន​ល្បួង​អោយ​ចាកចេញ​ពី​ផ្ទះ ដោយ​ការ​សន្យា​ផ្តល់​ការងារ​ដែល​មាន​ប្រាក់​បៀវត្ស​ខ្ពស់​។ នៅ​ថ្ងៃ​អង្គារ យើង​បាន​ទទួល​ដំណឹង​ល្អ​ខ្លះ នៅ​ពេល​អ្នក​នេសាទ​ខ្មែរ​ចំនួន ៥៩ នាក់​បាន​មក​ដល់​ព្រលាន​យន្តហោះ​អន្តរជាតិ​ភ្នំពេញ ដែល​ជា​ការ​បញ្ចប់​នៃ​ការ​ធ្វើ​បាប​លើ​រាងកាយ និង​ផ្លូវ​ចិត្ត នៅ​លើ​ទូក​នេសាទ​តាម​សមុទ្រ នៅ​ជុំវិញ​ប្រទេស​ឥណ្តូនេស៊ី​។ បុរស​ខ្លះ​បាន​ចាកចេញ​ពី​ផ្ទះ​អស់​រយៈពេល​រហូត​ដល់ ៥ ឆ្នាំ ដោយ​ជាប់​ខ្លួន ហើយ​មាន​បញ្ហា​ដោះ​មិន​រួច​ជាមួយ​នឹង​ឧស្សាហកម្ម​មួយ​ដែល​គេ​ច្រើន​ដឹង​ថា កេង​ចំណេញ​ពី​អ្នក​ដែល​មិន​អាច​ការពារ​ខ្លួន​គេ​បាន​។

អ្នកនេសាទខ្មែរដែលត្រូវបានរំដោះពីទាសភាព នៅប្រទេសឥណ្តូនេស៊ី បន្ទាប់ពីត្រូវបានបង្ខំអោយធ្វើការនៅលើទូកនេសាទរាប់ឆ្នាំមក បានមកដល់ភ្នំពេញដោយសុវត្ថិភាព នៅថ្ងៃទី ១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៥។ (រូបថតរបស់អង្គការអន្តោប្រវេសន៍អន្តរជាតិ)

អ្នក​នេសាទ​ខ្មែរ​ដែល​ត្រូវ​បាន​រំដោះ​ពី​ទាសភាព នៅ​ប្រទេស​ឥណ្តូនេស៊ី បន្ទាប់​ពី​ត្រូវ​បាន​បង្ខំ​អោយ​ធ្វើការ​នៅ​លើ​ទូក​នេសាទ​រាប់​ឆ្នាំ​មក បាន​មក​ដល់​ភ្នំពេញ​ដោយ​សុវត្ថិភាព នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១១ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ​២០១៥​។ (​រូបថត​របស់​អង្គការ​អន្តោប្រវេសន៍​អន្តរជាតិ​)

រដ្ឋាភិបាល​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​មាន​មោទនភាព​ដោយ​បាន​ដើរ​តួនាទី​មួយ ក្នុង​ការ​វិល​ត្រឡប់​វិញ​នៃ​អ្នក​នេសាទ​ទាំង ៥៩ នាក់​នេះ តាមរយៈ​កម្មវិធី​ប្រឆាំង​ការ​ជួញដូរ​មនុស្ស​របស់​ទីភ្នាក់ងារ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​សំរាប់​ការ​អភិវឌ្ឍន៍​អន្តរជាតិ (USAID) ដែល​បាន​ចេញ​សោហ៊ុយ​សំរាប់​ការ​ធ្វើ​ដំណើរការ​បស់​គេ​ត្រឡប់​មក​កម្ពុជា​វិញ​។ ខ្ញុំ​សូម​អរគុណ​ដៃគូ​របស់​ទីភ្នាក់ងារ USAID គឺ​អង្គការ Winrock International និង​អង្គការ​អន្តោប្រវេសន៍​អន្តរជាតិ (IOM) ដែល​បាន​អនុវត្ត​គំរោង​ដ៏​សំខាន់​នេះ ក្នុង​ការ​នាំ​ពួកគេ​ត្រឡប់​មក​មាតុភូមិ​វិញ​។

ទីភ្នាក់ងារ USAID ចេញសោហ៊ុយសំរាប់ការធ្វើដំណើររបស់បុរសទាំងនោះត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញ។ (រូបថតរបស់អង្គការអន្តោប្រវេសន៍អន្តរជាតិ)

ទីភ្នាក់ងារ USAID ចេញ​សោហ៊ុយ​សំរាប់​ការ​ធ្វើ​ដំណើរ​របស់​បុរស​ទាំង​នោះ​ត្រឡប់​មក​ប្រទេស​កម្ពុជា​វិញ​។ (រូបថត​របស់​អង្គការ​អន្តោប្រវេសន៍​អន្តរជាតិ​)

ខ្ញុំ​យល់​ថា មិត្តភក្តិ និង​គ្រួសារ​របស់​បុរស​ទាំង​នោះ​នឹង​មាន​ការ​រំជួល​ចិត្ត​ជា​ខ្លាំង ចំពោះ​ការ​វិល​ត្រឡប់​មក​ផ្ទះ​វិញ​របស់​ពួកគេ​។ គ្រួសារ​ជា​ច្រើន​មិន​បាន​លឺ​ដំណឹង​ពី​កូន​ប្រុស ប្តី ឬ​ឪពុក​អស់​ពេល​ជា​ច្រើន​ឆ្នាំ​ហើយ​។ ពួកគេ​ទាំង​អស់​នឹង​ចាប់ផ្តើម​ការ​ធ្វើ​ដំណើរ​មួយ​ថ្មី ក្នុង​ពេល​ដែល​គេ​មក​រួម​រស់​នៅ​ក្នុង​សង្គម​ខ្មែរ​វិញ​។ ក្រៅ​ពី​របួស​ផ្លូវ​កាយ អ្នក​ត្រឡប់​មក​វិញ​ទាំង​នោះ​បាន​រង​ការ​ប៉ះ​ទង្គិច​ផ្លូវ​ចិត្ត​ផង​ដែរ​។ គេ​ត្រូវការ​ការ​ជួយ​ដើម្បី​ភ្ជាប់​ខ្លួន​ជា​ថ្មី​ទៅ​នឹង​សង្គម​ដែល​គេ​បាន​ចាកចោល​។ ក្រៅ​ពី​នេះ គេ​ត្រូវការ​ជំនាញ​ថ្មី​ៗ និង​ការ​ជួយ​ក្នុង​ការ​ផ្តើម​មុខរបរ​មួយ ឬ​រក​បាន​ការងារ​មួយ​ដែល​អាច​ចិញ្ចឹម​គេ និង​គ្រួសារ​របស់​គេ​បាន​។ ស្ថានទូត​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​និង​ដៃគូ​របស់​យើង​នឹង​បន្ត​ផ្តល់​ការ​គាំទ្រ​តាមរយៈ​កម្មវិធី​ប្រឆាំង​ការ​ជួញដូរ​មនុស្ស ក្នុង​ពេល​ដែល​គេ​ឆ្លង​កាត់​ដំណើរការ​នេះ​។

តាមរយៈការបង្កើតប្រព័ន្ធគាំទ្រ ដូចជាធនាគារស្រូវនេះ នៅខេត្តស្វាយរៀង កម្មវិធីប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សរបស់ទីភ្នាក់ងារ USAID លើកទឹកចិត្តអោយយុវជនជៀសវាងការចាកចេញពីសុវត្ថិភាពនៅក្នុងសហគមន៍របស់គេ។ (រូបថតរបស់កម្មវិធីប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្ស)

តាមរយៈ​ការ​បង្កើត​ប្រព័ន្ធ​គាំទ្រ ដូចជា​ធនាគារ​ស្រូវ​នេះ នៅ​ខេត្ត​ស្វាយរៀង កម្មវិធី​ប្រឆាំង​ការ​ជួញ​ដូរ​មនុស្ស​របស់​ទីភ្នាក់ងារ USAID លើក​ទឹក​ចិត្ត​អោយ​យុវជន​ជៀសវាង​ការ​ចាកចេញ​ពី​សុវត្ថិភាព​នៅ​ក្នុង​សហគមន៍​របស់​គេ​។ (​រូបថត​របស់​កម្មវិធី​ប្រឆាំង​ការ​ជួញដូរ​មនុស្ស​)

ការ​វិល​ត្រឡប់​វិញ​នៃ​បុរស​ទាំង​នោះ​មក​ដល់​ភ្នំពេញ នៅ​សប្តាហ៍​នេះ​គឺ​ជា​ពន្លឺ​ភ្លើង​មួយ​គួរ​ជា​ទី​ស្វាគមន៍ នៅ​ជើង​មេឃ​មួយ​ដែល​ងងឹត​។ ទោះ​បី​ជា​ទាសភាព​គឺ​ជា​ការ​ខុស​ច្បាប់​នៅ​ក្នុង​ពិភពលោក​ទាំង​មូល​ក្តី តែ​នៅ​មាន​បុរស ស្រ្តី​ជា​ច្រើន និង​រហូត​ដល់​កុមារ ក្លាយ​ខ្លួន​ជា​ទាសករ​សម័យ​ទំនើប ដែល​ត្រូវ​បាន​បង្ខំ​អោយ​រស់នៅ​ក្នុង​ភាព​ឈឺ​ចាប់ និង​អយុត្តិធម៌​។ នៅ​កម្ពុជា ការ​ជួញដូរ​ពលកម្ម និង​ការ​ជួញដូរ​ផ្លូវ​ភេទ​បន្ត​គំរាម​កំហែង​ដល់​យុវជន​។ យើង​ត្រូវ​ធ្វើការ​ជាមួយ​គ្នា ដើម្បី​ការពារ​យុវជន​កុំ​អោយ​ជួប​រឿង​បែប​នេះ​។

ខ្ញុំ​មាន​សេចក្តី​រីករាយ​សូម​និយាយ​ថា យើង​កំពុង​ធ្វើការ​ជាមួយ​ដៃគូ​ជា​ច្រើន ដើម្បី​បញ្ចប់​ការ​ជួញដូរ​មនុស្ស​។ ​កម្មវិធី​ប្រឆាំង​នឹង​ការ​ជួញដូរ​មនុស្ស​របស់​ទីភ្នាក់ងារ USAID ធ្វើ​ការ​ស្រប​គ្នា​ជាមួយ​គណកម្មាធិការ​ជាតិ​កម្ពុជា​ប្រឆាំង​នឹង​ការ​ជួញដូរ​មនុស្ស ដើម្បី​អនុវត្ត​ផែនការ​សកម្មភាព​ជាតិ ដែល​ត្រូវ​បាន​អនុម័ត​ថ្មី​ៗ​នេះ​។ គ្រាន់តែ​នៅ​ខែ​មុន​នេះ កម្មវិធី​ប្រឆាំង​នឹង​ការ​ជួញដូរ​មនុស្ស​របស់​យើង ដោយ​ធ្វើការ​តាមរយៈ​ដៃគូ​របស់​យើង គឺ​អង្គការ​ផ្តល់​ជំនួយ​ផ្នែក​ច្បាប់​សំរាប់​កុមារ និង​ស្រ្តី (LSCW) បាន​ចាប់ផ្តើម​ផ្តល់​ជំនួយ​ផ្លូវ​ច្បាប់​ដល់​នារី​កម្ពុជា​ចំនួន ៤ រូប ដែល​ត្រូវ​បាន​គេ​ជួញដូរ​អោយ​ធ្វើជា​កូន​ក្រមុំ នៅ​ប្រទេស​ចិន​។ ដោយ​មាន​ការ​ជួយ​ពី​ស្ថានទូត​កម្ពុជា​នៅ​ប្រទេស​ចិន នារី​ម្នាក់​បាន​វិល​ត្រឡប់​មក​ដល់​សហគមន៍​នាង​វិញ នៅ​ខេត្ត​កំពង់ចាម​។

កម្មវិធីប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សរបស់យើងបង្រៀនអ្នកបើកតុតុ និងអ្នករត់ម៉ូតូឌុបអំពីការធ្វើចំណាកស្រុកប្រកបដោយសុវត្ថិភាព និងការជួញដូរមនុស្ស ដែលគេអាចប្រាប់ទៅកម្មករចំណាកស្រុក។ (រូបថតរបស់កម្មវិធីប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្ស)

កម្មវិធី​ប្រឆាំង​ការ​ជួញដូរ​មនុស្ស​របស់​យើង​បង្រៀន​អ្នក​បើក​តុតុ និង​អ្នក​រត់​ម៉ូតូ​ឌុប​អំពី​ការ​ធ្វើ​ចំណាក​ស្រុក​ប្រកប​ដោយ​សុវត្ថិភាព និង​ការ​ជួញដូរ​មនុស្ស ដែល​គេ​អាច​ប្រាប់​ទៅ​កម្មករ​ចំណាក​ស្រុក​។ (​រូបថត​របស់​កម្មវិធី​ប្រឆាំង​ការ​ជួញដូរ​មនុស្ស​)

រាល់​ពេល​ដែល​ជន​រងគ្រោះ​ដោយ​ការ​ជួញដូរ​វិល​ត្រឡប់​មក​ដល់​ផ្ទះ​វិញ គេ​មាន​ការ​សប្បាយ​រីករាយ តែ​មាន​ការ​ច្រើន​ទៀត​ដែល​ត្រូវ​ធ្វើ​។ ស្ថានទូត​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​មាន​ការ​ប្តេជ្ញាចិត្ត​ក្នុង​ការ​ធ្វើការ​ជាមួយ​ដៃគូ​ក្នុង​ស្រុក និង​ដៃគូ​អន្តរជាតិ​របស់​យើង នៅ​ក្នុង​ការ​បញ្ចប់​ការ​ជួញដូរ​មនុស្ស នៅ​កម្ពុជា និង​ក្នុង​ការ​នាំ​ប្រជាជន​កម្ពុជា​ដែល​រងគ្រោះ​ដោយ​ការ​ជួញដូរ​ទៅ​បរទេស មក​មាតុភូមិ​វិញ​។

Bringing Home the Victims of Human Trafficking

According to estimates, more than 20 million people around the world are living as modern-day slaves – many lured away from their homes by promises of higher paying jobs. On Tuesday, we received some good news when 59 Cambodian fishermen arrived at Phnom Penh International Airport, bringing to an end their nightmare of emotional and physical abuse on fishing boats in the seas around Indonesia. Some of the men had been away for as long as five years, financially and physically shackled to an industry that is often known for taking advantage of people who are unable to defend themselves.

Cambodian fishermen rescued from slavery in Indonesia, after years of forced labor on fishing vessels, arrive safely in Phnom Penh on May 11, 2015.  (Photo courtesy of IOM)

Cambodian fishermen rescued from slavery in Indonesia, after years of forced labor on fishing vessels, arrive safely in Phnom Penh on May 11, 2015. (Photo courtesy of IOM)

The U.S. government is proud to have played a role in the return of these 59 fishermen through USAID’s Counter Trafficking in Persons (CTIP) program, which financed their voyage back to Cambodia. I’d like to thank USAID’s partners, Winrock International and the International Organization for Migration (IOM), for taking on this important project to bring them home.

USAID covered the cost of the men’s journey back to Cambodia.  (Photo courtesy of IOM)

USAID covered the cost of the men’s journey back to Cambodia. (Photo courtesy of IOM)

I can only imagine how deeply emotional the men’s return will be to their families and friends. Many of the families haven’t heard from their sons, husbands, or fathers for several years. All of them will begin a new journey now as they look to reintegrate into Cambodian society. In addition to physical wounds, many of the returnees have suffered mental and emotional trauma. They will need help to reconnect to the communities that they left behind. They will also need new skills and a helping hand to start a business or find a job that will support them and their families. The U.S. Embassy and our partners will continue to provide support through the CTIP program as they go through this process.

By creating support systems, like this rice bank in Svay Rieng, USAID’s CTIP program encourages young people to avoid leaving the safety of their communities. (Photo courtesy of CTIP)

By creating support systems, like this rice bank in Svay Rieng, USAID’s CTIP program encourages young people to avoid leaving the safety of their communities. (Photo courtesy of CTIP)

The men’s return to Phnom Penh this week is a welcome point of light on an otherwise dark horizon. Even though slavery is outlawed all over the world, too many men, women – and even children – are modern-day slaves condemned to lives of great suffering and injustice. In Cambodia, sexual and labor trafficking continues to threaten the country’s youth. It’s important that we work together to protect young people from this scourge.

I’m pleased to say we are working with many partners to put an end to trafficking. USAID’s CTIP program works in lockstep with Cambodia’s National Committee for CTIP to implement their recently approved National Plan of Action. Just last month, our CTIP program, working through local partner Legal Support for Children and Women (LSCW), began providing legal assistance to four Cambodian women who were trafficked to China as brides. With help from the Cambodian embassy in China and Winrock, one of the women has returned to her community in Kampong Cham province.

CTIP trains tuk tuk and motor bike taxi drivers about safe migration and human trafficking, which they can then share with migrant workers.  (Photo courtesy of CTIP)

CTIP trains tuk tuk and motor bike taxi drivers about safe migration and human trafficking, which they can then share with migrant workers. (Photo courtesy of CTIP)

Every time a trafficking victim comes home is a cause for celebration, but there is still much more to do. The U.S. Embassy is committed to working with our local and international partners to end trafficking in Cambodia and to bring home all Cambodians who are being trafficked overseas.