زنان و توسعه پایدار

زنان و توسعه پایدار- عکس از ماگوزاتا زیلاک

Hillary Clinton,Michelle Obama, Melanne Verveer----زنان و توسعه پایدار- عکس از ماگوزاتا زیلاک

زنان  و توسعه پایدار

پر واضح است که کشورها با تشویق و ایجاد شرایط لازم برای کارآفرینی، و همچنین سرمایه گذاری در تأسیسات زیربنایی، گسترش تجارت، و ایجاد تسهیلات لازم بمنظور جلب سرمایه ها خارجی، بخت و امکان شکوفایی اقتصادی خود را افزایش خواهند داد.  یکی از راه های مناسب برای رسیدن به این هدف، ایجاد شبکه های مشارکتی با دیگر کشورها است. از راه همکاری های عادلانه و موثر، میتوان موانع تجارت منطقه ای را از میان بر داشت، و از این راه بازارهای خود را به روی کشورهای در حال توسعه، و همچنین کشورهای توسعه یافته گشود.  در مسیر شکوفایی بیشتر اقتصادی است که، زمینه مناسب برای سرمایه گذاری های بیشتر در حوزه های آموزشی، فرهنگی،علمی، پژوهشی، و تبادل های اطلاعاتی مناسب برای  اقتصادهای نوپا هر چه بیشتر شکوفا خواهد شد. در روند تکامل اقتصادی، و رشد توسعه پایدار در کشورهای در حال توسعه، به هیچ روی نمیتوان نقش زنان را نادیده گرفت.

  چالش ها در مسیر توسعه

  تا کنون گام های مهمی در سطح بین المللی، بمنظور هموار سازی شرایط لازم برای دست یابی به توسعه انسانی و اقتصادی برداشته شده است. یکی از این گامها، برنامه “اهداف توسعه هزاره” سازمان ملل متحد است که در سال 2000 میلادی با حضور سران 189 کشور تدوین شد.  بطور خلاصه میتوان گفت که این معاهده بین المللی، دارای 8 هدف یا آرمان کلی است، که کشورها باید تا سال 2015 میلادی به آن دست یافته باشند. در همین ارتباط ، و با تاکید بر تعهد ایالات متحده آمریکا بر اهداف توسعه هزاره، خانم مِلونی وریور، نماینده ارشد آمریکا در امور بین المللی زنان، در مرکز مطلالعات استراتژیک و بین الملل در واشنگتن چنین گفته بود:

“ایالات متحده از اهداف توسعه هزاره به طور کامل حمایت می کند. همانطور که رئیس جمهور اوباما گفته است: “اهداف توسعه هزاره همان اهداف آمریکا هستند” و در تعامل ما با جهان، توسعه به عنوان محور اصلی – در کنار دیپلماسی و دفاع – همواره از جایگاه مرتفع و ویژه ای برخوردار بوده است…ما به شکلی استوار به همکاری با بسیاری از شرکاء در تلاش مشترک برای تحقق این اهداف تا سال 2015 میلادی، و تضمین پایداری درازمدت نتایج حاصله در آینده متعهد هستیم. در این مقطع 10 ساله، می توان برای توفیقات زیاد به دست آمده جشن گرفت، ضمن اینکه اهداف زیاد دیگری هم باقی مانده که برای تحقق آنها باید تلاش کرد…به یُمن سخت کوشی و تعهد بسیاری از افراد، شهروندان، و دولت های کشورهایی که توسعه را در اولویت امور خود قرار داده اند، و روی مردم کشورشان سرمایه گذاری کرده اند، … وهمچنین تلاش های مستمر و مشارکت مؤثر دولت های اهداء کننده منابع مالی، سازمان ملل متحد، سایر سازمان های چند ملیتی، بخش خصوصی، و سازمان های غیردولتی- موفق شده ایم در این زمینه پیشرفت هایی حاصل کنیم”.

پتاسیل عظیم نهفته در زنان

پژوهش های کار شناسی توسط دانشگاه های معتبر، و همچنین اتاقهای فکر در آمریکا و کشورهای اروپایی  ثابت می کند، سرمایه گذاری روی زنان و دختران به گونه ای مثبت و مؤثر، در کاهش فقر و افزایش رفاه عمومی کشورها تأثیرگذار بوده است. حرفه های کوچک و متوسطی که توسط زنان اداره میشوند محرک های ثابت شده ای برای افزایش تولید ناخالص ملی بسیاری کشورها هستند.  برای نمونه میتوان از گزارش ارزشمند “شکاف جنسیتی مجمع اقتصادی جهان” نام برد. این گزارش که بر اساس پژوهش های علمی بر روی کشورهای گوناگون جهان صورت گرفته نشان میدهد، در کشورهایی که زنان در آنها از نظر حقوقی از برابری بیشتری برخوردارند، سطح توسعه و مشارکت اقتصادی هم در آنها بالاتر است. به بیانی دیگر، در کشورهایی که میزان این شکاف کمتر است، اقتصاد آنها از رونق و شکوفایی بیشتری برخوردار است. در واقع برقراری برابری به منزلۀ به کاربستن هوشمندانۀ دانش اقتصادی است.

 

 همچنین تجربه جمعی، در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نشان داده است که سرمایه گذاری روی زنان مطمئن تر است، زیرا احتمال پس دادن پول قرض گرفته شده توسط آنها بیشتراست. همچنین، از آنجا که منابع آنها در راستای برآورده شدن نیازهای خانواده ها و جوامع هزینه می شود، وجوه پرداختی به آنها تأثیری دوچندان خواهد داشت. مطالعات انجام شده معتبر بین المللی نشان میدهد، فعالیت برابر زنان در حوزه هایی مانند کشاورزی نه تنها عرضه مواد غذایی در سطح جهانی را افزایش خواهد داد، بلکه موجب کاهش 17 درصدی فقر و سوء تغذیه در جهان نیز خواهد شد.

سیاست گزاریهای مرتبط به توانمند سازی زنان

 یکی از مقامات ارشد وزارت امور خارجه آمریکا در باره نقش موثر زنان در اقتصاد جهانی چنین گفته است:

“در صورتیکه ما درهای اقتصادها را بر روی زنان بگشائیم، شاهد افزایش 14 درصدی در درآمد سرانه در برخی از اقتصادی های منطقه آپک، به خصوص در چین، روسیه، اندونزی، فلیپین، ویتنام، و کره خواهیم بود. آمار مهم دیگری وجود دارد، که در باره این حقیقت صحبت می کند که زنان پس انداز کنندگان اقتصادی بهتری نسبت به مردان هستند. این عامل مهمی در رشد اقتصادی به شمار می آید.. برای هر یک درصد واحد افزایش در میزان سهم زنان در درآمد خانوار، به طور کلی پس انداز تقریباً 15 واحد پایه افزایش یافته است. بنابراین ما باید قابلیت های اقتصادی زنان را آزاد سازیم، ما باید اقتصاد را ارتقاء دهیم – و به این ترتیب ما عملکرد اقتصادی جامعه، کشور، منطقه آپک و دنیا را ارتقاء خواهیم داد.”

گفتنی است در راستای تقویت نقش زنان در جامعه،پرزیدنت اوباما در سخنرانی خود در روز 21 سپتامبر سال جاری در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، بر تعهد کشورش در زمینه از میان برداشتن موانع از سر راه زنان تاکید کرد. وی در این باره گفت: این هفته در ایالات متحده اعلامیۀ تازۀ مشارکت زنان به امضاء رسید. سال آینده، یکایک  ما اقداماتی را که برای از میان برداشتن موانع اقتصادی و سیاسی از سر راه زنان و دختران در پیش گرفته ایم، اعلام خواهیم کرد. تعهد ما به پیشرفت انسان ها مستلزم چنین کاری است.”

زنان در بسیاری از حوزه های تجاری و اقتصادی دست آوردهای گران بهایی داشته اند. آنها ثابت کرده اند که در صورت برخوردرای از امکانات مساوی و شرایط نسبتاً مطلوب میتوانند دوش بدوش مردان، و در بسیاری از موارد بهتر از مردان به مسولیتهای خویش عمل کنند. گفتنی است جهان هرگز نخواهد توانست بدون بکارگیری نیمی از جمعیت خود یعنی زنان، به اهدافی که بخوبی در طرح اهداف توسعه هزاره از آن یاد شده است دست بیابد. کشورهای نوردیک که در بالای جدول شاخصهای توسعه انسانی قرار دارند شاهدی گویا بر این واقعیت اند. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد تعریف و شاخص های توسعه انسانی، که مفهومی گسترده تر از مفاهیم اقتصادی مانند درآمد سرانه، و یا میزان رشد اقتصادی کشورها را در بر میگیرد به لینک مربوط به برنامه توسعه سازمان ملل متحد مراجعه کنید.