مروری کوتاه بر پدیده پرداخت مالیات در تاریخ جهان: و منتهی شدن آن به تاسیس نظام مالیاتی ُمدرن در آمریکا

کنگره آمریکا در سال 1861 "لایحه درآمد" را که مالیات بر در آمد را هم شامل می شد تصویب کرد

مردم آمریکا هر سال  حول و حوش ماه آوریل، به منظور پر کردن پرسشنامه های مالیاتی سرگرم گردآوری مدارک لازم، محاسبه درآمد سالانه، و کسر کردن برخی هزینه هایی هستند که بر اساس قانون شامل مالیات نمی شود.  شهروندان آمریکایی موظفند هر  سال یکبار اظهاریه مالیاتی خود را تسلیم دولت کنند. آخرین مهلت ارسال اظهاریه مالیاتی روز 15 آوریل است. اما آیا تا کنون، به چگونگی پیدایش پدیده پرداخت مالیات بر درآمد، که بخش مهمی از درآمد دولت ها در جوامع پیشرفته صنعتی امروزی را تامین می کند اندیشیده اید؟ گفتنی است ابتکار پرداخت مالیات بر درآمد، فکری مُدرن و امروزی است، اما پرداخت مالیات یا خراج، دارای قدمتی دیرینه در تاریخ بشری است.

دوران کُهن:

قدیمی ترین مدارک مکتوب و موجود در ارتباط با قانون مالیات، مربوط به مصر باستان است. در آن دوران شهروندان مالیات خود را به شکل پول پرداخت نمیکردند، بلکه پرداخت مالیات به دولت، بیشتر به صورت اهدای محصولات کشاورزی، غلات، دام و یا روغن حیوانی و گیاهی صورت میگرفت. موضوع مالیات در مصر باستان از چنان اهمیتی برخوردار بود، که محتوای بسیاری از الواح باستانی بدست آمده که با خطوط هیروگلیف یا خطوط نقشی نوشته شده، حکایت از مالیات یا خراج دارد.

گفتنی است اطلاعات حک شده بر روی بیشتر این الواح، ازجزئیات میزان پرداخت مالیات توسط مصریان باستان پرده بر داری میکند. همچنین گوشه های دیگری از این اطلاعات نشان میدهد که مصری ها از تحمیل مالیات های سنگین توسط حاکمانشان به هیچ وجه خشنود نبوده اند. البته مصری ها تنها مردمانی نبودند که در دوران باستان ناچار به پرداخت مالیات بودند، بلکه در تمدن سومر هم قانون پرداخت مالیات وجود داشته است. سومریهای باستان ضرب المثلی داشتند که مضمون آن چنین است: “شاید ارباب و پادشاه هم داشته باشید، اما از مامور اخذ مالیات باید بیشتر بترسید!”

پس از مروری کوتاه بر تاریخچه قدیمی قانون پرداخت مالیات در گوشه هایی از تمدن های باستانی، به تاریخ مُدرن قوانین مربوط به مالیات در ایالات متحده برمیگردیم.  برای اخذ مالیات بر در آمد که بر اساس آن شهروندان موظفند بخشی از درآمد سالانه خود را به دولت پرداخت کنند، دولتها نیازمند بانک اطلاعاتی دقیقی در مورد جزئیات شغل و میزان در آمد شهروندان هستند. دولت ایالات متحده هم در دوران جنگ 1812، نیازمند اخذ مالیات از شهروندان برای تامین نیازها و هزینه های جنگ بود، اما  نداشتن اطلاعات کافی از وضعیت در آمد شهروندان، پروژه اخذ مالیات  را با دشواریهایی روبرو ساخته بود.

فکر تدوین قانون مالیات در دوران جنگ داخلی آمریکا مطرح شد. کنگره آمریکا در سال 1861 “لایحه درآمد” را که مالیات بر در آمد را هم  شامل می شد تصویب کرد. گفتنی است به علت وجود کاستی ها و مشکلات زیاد در این قانون، دولت در امر جمع آوری مالیات از شهروندان با دشورای های زیادی روبرو شد. سرانجام با  تجدید نظر و ایجاد اصلاحات در این زمینه، “لایحه مالیاتی” در روز چهارم اوت سال 1862 توسط کنگره آمریکا تصویب شد و به مرحله اجرا درآمد. با تصویب این لایحه سازمان خدمات درآمد داخلی آمریکا یا (IRS) تشکیل شد. این نهاد مسولیت اخذ مالیات و ارائه خدمات مالیاتی به شهروندان آمریکایی را بر عهده دارد.